Színház

A lét elviselhetetlen könnyűsége

előadás, magyar, 2008.

Még nincs szavazat!

Légy te az első!

Bemutató időpontja:

Stáblista:

Hozzászólások

FElepHánt 2009 jan. 10. - 20:12:57
A LÉT ELVISELHETETLEN KÖNNYÛSÉGE Operett-Musical Osztály Ódry
A Tréfá-t még betiltás elõl mentett könyvalakban, ezt a Kunderát már csak szörnyû külse-
jû számizdátban olvastuk szent áhítattal. Ma is hatásos, de tekintettel a /nem/olvasási szo-
kásokra, örülni kell, hogy színpadi változat született. Fekete György adaptációja az embe-
ri történésekre összpontosít, a politika csak vészjósló háttérként dermeszt, - arányos, ösz-
szefogott, kiváló játéklehetõségeket biztosít. Nagyszerû ötlet a hatvanas évek istenített
Beatles-slágereinek pompás szövegekkel énekelt zenei háttere és most annyira kiváló a ze-
kar, hogy legszívesebben név szerint agyba-fõbe dicsérnénk tagjait.
Bakos-Kiss Gábor/!/ ötletes díszlete változatos játékteret kínál, Hajdú Melinda /!!!/ jel-
meztára a korabeli, a mai és a kortalan elemek talpraesett szintézise, közremûködésük is-
mét az osztály páratlan kreativitását bizonyítja. Kerényi Imre mintaszerû rendezése a kor-
szerû színház összes eszközét beveti, ritmusa pregnáns, váltásai következetesek, a próza
és az ének párhuzama, egyidejûsége avagy ellenpontozottsága bámulatos.
Csórics Balázs óriási érdeme, hogy lenyûgözõ ének- és mozgáskultúrája mellett, valóban a
sokarcú, összetett, kunderai Tomást jeleníti meg: hódító bájon túl az érzelmi bizonytalan-
ságot, nagykanállal habzsolt élet után a befelé forduló megnyugvás békéjét. Mózes Anita
tud végzetesen csábító lenni, de érzékenyen simul a kollektív játékba is, Horváth Andor
éppoly elegáns, mint amilyen charme-mal énekel, Bakos-Kiss Gábor fõorvosára szívesen le-
cserélnénk néhány hazait. Malaca van Kiss Domonkos Márk-nak, a ziccer szerepen kívül
kézzelfoghatóan, sõt, vakarhatóan is!, a fényes lehetõséget briliáns humorral, szerethetõ
egyszerûséggel, tálentumos danolással használja ki. Még Orosz tisztként sem tudunk félni
tõle, annál rémisztõbb Fejszés Attila joviális külsõvel leplezett belügyese, a gyomorszorí-
tó rettegést csak szép éneklése enyhíti. Formás alakítással lep meg Fekete Linda, Hajdú
Melindá-t, a varázsos hangú divatkreátort, lesántult állapotában is táncpartnerré fogad-
nánk. Gulyás Balázs-t két erõteljes figurája és szólójának tágas melodikája dicséri, franci-
ás elegancia, attraktív kiállás, magabiztos játék jellemzi Valentine Titániá-t, aki kocsmai
takaritónõként, art decósra kötött baboskendõben is a szépség múlhatatlan fölényét ér-
zékelteti. Megduplázta korát az elképesztõ Molnár Gyöngyi, a tökéletes azonosulás drá-
mai súlyt adott szerepének, de nem csorbította poézisét az énekelt számoknak, amelyek
a teregetett ruhák némasága fölött, "fényesen suhogva, keringtek, szálltak a magosba..."
Az Õ halotti búcsúztatója, a gyász fehér színében, egyetlen mécses remegõ fényében köl-
tõi befejezését jelentette a csodálatos estének. A megrendült csönd tétova pillanatait
követõen õrjöngõ ünneplésben törtünk volna ki, ezt azonban giccses tavaszi felhõk és vi-
dám /!/ Vivaldizás késleltette, alaposan lehûtve a mámort. Könyörgés: Hagyjuk ki!!! (és ak-
kor ez a szövegidegen mondat is azonnal törlésre kerül...)
A fantasztikus végzõs Op-Music-Osztály újabb gyõzelemmel dicsekedhet, olyan produkció-
val. amely megérdemli a kõszínházi bemutatást is, remélhetõleg azonos szereposztással...