Színház

Magyar Elektra

tragédia, 170 perc, magyar, 2014.

Értékelés:

1 szavazatból
Szerinted?

Az eredeti Szophoklészé-drámát Bornemisza Péter nyomán Háy János írta újra, azaz a Szophoklész-féle Elektra-történetet kapjuk Bornemisza nyelvújítás előtti nyelvezetét megidézve, de érthetően. A szöveg új, a történet régi.

Húsz éve már, hogy Klütaimnésztra királyné megölte férjét, és hatalmát élvezve boldogan él az új királlyal, Aigiszthosszal. Az udvarban él lánya, Elektra is, aki bosszúra éhesen várja - úgy tűnik: hiába -, hogy messzi földre menekített testvéröccse, Oresztész visszatérjen, s bosszút álljon.

Ám a húszéves évforduló tragikus fordulatokat rejt: Oresztész tanítójával, mesterével hazaindul, hogy sorsa rá mért feladatát bevégezze, s bosszút álljon apja haláláért. Hogy a gyanút elterelje, megtéveszti az udvart, és saját halálhírét kelti. Elektra összeomlik, Klütaimnésztra felszabadultan ünnepel - hogy aztán végzetébe, fia tőrébe rohanjon.

A görög történet Háy János új drámájában is ugyanoda fut: bosszúra bosszú következik, vért vér követ, egyik igazságot váltja a másik igazság - és ennek talán soha nincs vége...

A(z) Csiky Gergely Színház előadása

Bemutató időpontja:

2014. november 21., Csiky Gergely Színház

Stáblista:

Szereplők

Aigiszthosz király
Paraszitosz (a király szolgája)
Klütaimnésztra (királyné asszony)
Elektra (Agamemnon király leánya)
Khrüszothemisz (Elektra húga)
Oresztész (királyfi, Elektra testvéröccse)
Mester (Oresztész felnevelője)

Hozzászólások

6/10
FElepHánt 2015 jún. 21. - 15:48:35 6/10
FeHér ElepHánt Kulturális Ajánló Portál www.toptipp.hu

MAGYAR ELEKTRA---Horváth Csaba--Kaposvári Csiky Gergely Színház

A legjobb hazai rendezõk, (M-Zs-H-B), talán az utóbbi kivételével nem kötõdnek kõszínházi társulatokhoz, helyrajzilag különbözõ rendezéseiket sokszor negatívan befolyásolja a vendéglátó társulat összetétele. Horváth Csaba kaposvári munkája is ezért félsiker, az alaposan meggyengült együttes nem tud két fajsúlyos nõi fõszereplõt kiállítani.
A társalgási darabokban kiváló Takács Katalin egyéniség nem fedi Klütaimnésztrát, a drámai erõt nem pótolja at erõltetett hanghordozás. Miért torzulhat el még egy közepes kötörés is? Az egri Selyemcipõ feledhetetlen Dona Prouheze-je, Mészáros Sára elviselhetetlen ordítozással veri szét Elektra figuráját, a fülsértõ össztûzben kibírhatatlanul kattognak a logopédiai gyakorlatok szóvégi "k" betûi.
Háy János átirata és maga a koncepció ragyogó, a Forte Társulat kiválóságaival erõsített csapat nagyszerûen helytáll. Ökrös Csaba hegedûjéhez a kórus mellett idõnként Sipos Vera harsonája társul, Fehér László, emlékezetes karakter-perceken kívül, atmoszféraerõsítõ dobolásban is jeleskedik. Horkay Barnabás akrobatikus képességeinél csak hetykén horkanó paripájában sistergõ humorérzéke erõsebb.
A Kórus bölcs örege, Gyuricza István széken kucorogva is kimagaslik, magyarosra fonott hajjal, Benedek Mari pompás mintázatú ruháiban, éretten szép deklamációjával bûvöl el az energikus Varga Zsuzsanna és az attraktív mozgású Nyári Szilvia. Nagy Norbert ifjú
Oresztészként meggyõzõ, líraibb jellemével azonban ellentétes a harciasan tar koponya.
Horváth Csaba színpadán egy mozgékony vetítõfal helyzetével, színével emel ki szituációkat, a Kórus élõképei és dinamikus váltásai találóak, legszebb háttér, amikor a végkifejletet ritmikus lábdobogással, hangos és néma/!/ tapssal kísérik. A mozgásszínház eszközeivel megerõsített értelmezés, a jelenetek többrétegû felépítése most is az egyedülálló rendezõi stílus meghatározó jellegzetessége.
Kovács Zsolt, a fantasztikusan nagy színész, a Nevelõ szerepében megunt csak óriásit alakít. Ez az a nemesen emelkedett hangvétel, amely mégis köznapi egyszerûséggel hatásos, szintézisét jelentve a szárnyaló pátosz és a filmszerû hitelesség dichotómiájának. A vérnõszõ királyi sagában egyedül Õ képviseli az igazi Embert. Szívet melengetõ meglepetés Elektra húgaként a varázsos megjelenésû Érsek-Obádovics Mercédesz, árnyaltan finom hang,
gondosan kidolgozott jellemrajz, elsõ jelenetének jólnevelt félénksége után elementáris kontraszt az az örömtõl bódult balettos betipegés az Oresztész jöttét ígérõ jóhírrel.