Színház

Regősök

előadás, 2008.

Még nincs szavazat!

Légy te az első!

A téli ünnepkör gazdag és változatos szokásai ihlették az együttes műsorát. Az udvarhelyszéki népi rítusok legjellegzetesebbje, a regölés szertartása képezi a produkció dramaturgiai gerincét, mely mellé más vidékekről ismert adventi, karácsonyi, vízkereszti szokások társulnak. A műsor a téli ünnepkör népi szokáshagyományaiból merítve, a kénosi (udvarhelyszéki), a somogyi-zalai regölés szövegeit idézve és a különböző vidékek táncait felhasználva szabadon dolgozza fel az egyes elemeket, egységbe kovácsolva ezek elementáris erejét és fennkölt üzenetét: az ember megtisztulásának, újjáteremtődésének, újjászületésének, a kozmikus rendbe való visszatérésének szükségességét. Az ilyenkor szokásos alakoskodás és maszkurázás humoros, misztikus világának hangulata foglalja egybe a sóvidéki, felcsíki, gyímesi és udvarhelyszéki táncokat, énekeket. A Regősök című műsor a téli ünnepkör egyes mozzanatait dolgozza fel, oly módon, hogy ezek mélyebb értelmezését-olvasatát, rejtett jelentéseit, eredendő szakrális tartalmait bontja ki, hozza felszínre. A téli napfordulóhoz kapcsolódó rituális cselekedetek, táncok, archaikus népi énekek, apokrif szentes imádságok és pogánykori szövegtöredékek képezik a műsor fő ihlető forrását. Ezek mellett a vadászat - mint ősi ösztön - és életszükséglet, melyet a regös-énekek is említenek - témája egészíti ki a képet, amely az ember, legrégibb időktől keresett, katarzisra való törekvését fejezik ki. Az ősi mítoszok hangulatát: a teremtést, a várakozást, a beavatást, a megváltást, a rájuk ríme-lő rítusok eszközeivel lehet újrateremteni, a szakrális énekekkel, szövegekkel, a legarchaiku-sabb hangszerek - dob, doromb, csörgők, gardony - használatával, illetve rituális táncokkal: gyimesi és moldvai körtáncokkal, állatutánzó vagy állatmaszkos táncokkal.

A(z) Udvarhely Táncműhely előadása

Bemutató időpontja:

2008. december 2., Udvarhely Táncműhely

Stáblista:

Hozzászólások