szalapala febr. 24. 21:11:36
(1/1)
Maga a sorozat persze formailag nagyjából ugyanolyan, mint a többi hasonló történelmi - néha kicsit lírai, néha kicsit pátoszos, és ad a filmszerűségnek rendesen - de alapvetően egész jól meséli el, hogy mi történhetett akkor...

De...
Érdekes, hogy ez az esemény, Bizánc/Konstaninápoly 1453-ban történt elfoglalása - bár a világtörténelem és világpolitika valaha történt egyik legfontosabb eseménye volt - meglehetősen kevés visszhangot kelt ma a korunk által történetileg fókuszáltak között.
Pedig ez utána alapvetően meghatározta az akkor létező világot - persze keresztény szempontból akkor nem pont előre, de történelmileg mégis meghatározó esemény volt. És mégis...

Lehet, hogy talán ott lehetne keresni ennek az elhallgatásnak az okát, hogy tán mégse egyértelmű az a mai sematikus világkép, hogy sima keresztény-muzulmán viadal folyt akkor, mert a történelem ennél sokkal sokszínűbb volt ...:) Egyáltalán nem biztos, hogy sima vallásháborúként kéne felfogni a török-oszmán birodalom terjeszkedését.
Pl. Akkor Konstaninápoly ostrománál keresztények - legalábbis annak mondottak - voltak mindkét oldalon - genovaiak az oszmánok oldalán, ez mai szemmel talán furcsa, hogy itáliaiak segítették II. Mohamedet..
És ha belegondolunk, hogy pl. nálunk pár évtizeddel később, Mohács után a saját - magyar - királyunk hívta be a törököket a saját uradalmát megvédeni - Szapolyai pl. a törököknél felnőtt Grittit nevezte ki magyar kormányzónak és ezerszer gazsulált a II. Szulejmánnál vagy akár sokkal később maga Rákóczi is felajánlotta Magyarországot a törököknek... Bizony !!

Szóval nem vallási háborúk voltak ezek szerintem, hanem birodalmiak.
(Akár kis házi birodalmak simán kiegyeztek az oszmánokkal - vallás ide vagy oda.Az oszmánok nem vártak el vallási egyetértést... Ezzel szemben a kereszténység a hódítása során ezt nem mondhatja el magáról..)

Szóval érdemes ezt megnézni...