Téma: Holt lelkek

7/10
elszabó 2013 nov. 28. - 00:33:33 7/10
(6/6)
Gogol darabja jó választás, mert nemcsak önmagában nagyszerû, hanem ráadásul igencsak aktuális a mai magyar mutyi világában. Mert hát mi van abban, ha csak élünk a "kínálkozó" lehetõségekkel, ettõl még ugyebár nem vagyunk rossz emberek? Rudolf Péter Csicsikovja telitalálat, de Gazsó György kormányzója is kiválóan vezényli a holt lelkek állítólagos felvásárlása ügyében összehívott testületi ülést, ahol a képtelen fantazmagóriák és a beszariság éppoly groteszk módon elegyednek, mint az ilyen üléseken azóta is. Hogy mindez mégsem átütõ hatású, azért nem a színészek és nem is Gogol a felelõsek, sokkal inkább a tisztes iparos munkaként jellemezhetõ, de nem katartikus hatást kiváltó rendezés.
9/10
surviver 2013 ápr. 16. - 13:37:13 9/10 Előzmény Matej68
(5/6)
Nagyon jó darab, 5letes megoldásokkal, minden a helyén van, a dizõz szintén. Nagyon jó a falakon elhelyezett holt lelkek fényképe és a földbirtokosok üres életmódját is kiválóan jelenítik meg.
A. Bálint remekel.
10/10
FElepHánt 2013 febr. 03. - 16:03:33 10/10
(4/6)
FeHér ElepHánt Kulturális Ajánló Portál www.toptipp.hu
HOLT LELKEK Valló Péter Radnóti
Gogol zsenialitásához méltóan, Morcsányi Géza fenomenálisan oldja meg a színpadra állítást, a jelenetek szoros láncolata élénken követi az epikus hömpölygést, ám minden kép középpontjába tisztán rajzolt, nagyszerû játéklehetõséget nyújtó karaktert állít.
Horgas Péter, mobil jet-fotelekkel, másodpercek alatt képes színváltásra, az ülõalkalmatosságokban kucorgók már testtartásukkal jelzik személyiségük jellegét. Csicsikov elnyúlva, kocsisa elõrenyújtott lábbal zötykölõdik a sztyeppe rögös útjain, hõsünk töprengéseinek
realizását rövidesen élesben figyelhetjük.
Kutyevics, a felhúzott vállú, szûkagyú behemót, Schneider Zoltán elõvezetésében archetípusa a bárgyú butaságnak, Lukáts Andor lompos aggastyánja annyival okosabb, hogy néhány kopejkával képes megtoldani elhalt jobbágyainak vételárát. A mezítlábas cselédségnek, eléje lépvén, a küszöbre kikészített, egyetlen pár gumicsizmába kell bújnia, ami ebben a jelenetben a csoszogva motyogó uraság és Martin Márta bávatag cselédje között történik, méltán nevezhetõ a realista színjátszás magasiskolájának.
Jelentéktelen, de simulékony, átlagos, de észjárása fürge, modora hetyke, mosolyával ujja köré csavarja a lomhaeszû vidékieket. Rudolf Péter maga Csicsikov, aki mérsékelt ké-
pességeit a legjobb helyen, a legjobb pillanatban tudja kamatoztatni. Szimpatikus egyszerûség, pazar ritmusérzék, kedves elegancia, színészi-rendezõi telitalálat. Valló Péter minden tekintetben felülmúlja önmagát, szépen kidolgozott szituációk, összefogott tempó, a komikum oroszos finomsága. Kiválóan jellemeznek Benedek Mari öltözékei, az öt jobbágygazda teljesen elütõ viseletei elsõ látásra lemeztelenítik személyiségüket.
Szûcs Péter Pál Byronért rajongó, negédes ficsúr, affektáló pózai távolabbra vágyó lelket sejtetnek, az ifjú színész még egy évada sincs a társulatban, máris pompás figurák egész
sorával örvendeztetett meg. Csomós Mari nagyasszonyi ereje a kisstílû Dobozocska alakjában is maradéktalanul érvényesül, neki egyetlen mondat elég a
felejthetetlenséghez: "De mennyi most a holt lelkek ára?"
Féktelen krakéler, duhaj szeszkazán, táncoslábú isten ostora: Adorjáni Bálint Orrrjukov szerepében, félredobva a kliséket, robbanó temperamentummal ugratja elénk a kicsapongó uraság bivalyerõs példányát. Eszeveszett szélsõségei ellenére, õ az egyetlen, aki felfigyel a távolról jött idegen gyanús üzelmeire, szerencsénkre, ez sem érdekli mélyebben, így tovább élvezhetjük a falrengetõ virtuozitást. Petrik Andrea egyaránt pazar lúdtalpas
szolgálóként, vagy a fecsegõ úriasszony bájolgó pózaiban. A legnagyobb figyelmet érdemli a polgármester, intézetben tenyésztett nagylánya, aki szenvtelen kacérsággal cserélgeti háztartási és mûvészeti tantárgyainak sorrendjét: Andruskó Marcella extrémitásával
tündököl, de mint szobalány, háromszavas szerepébõl /"Igenis, Antipovics Zaharjevics"/, is képes többszörösen elakadozó humorforrást alkotni.
A gogoli mondatok talált ékkövekként fénylenek a narrátor Bálint András deklamációjában, a kötelezõ olvasmány mennyei gyönyörûséggé hatványozódik. Annyi félresikerült
próbálkozás után, végre egy nagy orosz hitelesen szólalt meg Valló Péter rendezésében.
Sok hamis városi legenda forog most közszájon egy amolyan "fantasztikus társulat"-ról stb., ez az elõadás azonban valóban egy virágjában pompázó, kiemelkedõen erõs csodacsapatot mutat.
2/10
MsHyde 2013 jan. 28. - 13:27:58 2/10 Előzmény Matej68
(3/6)
Szerintem is messze õk vitték a darabot, noha nekem messze nem tetszett annyira, szerintem túl nehéz ahhoz h szórakoztató legyen (ami nem feltétlenül baj, de itt nem talált a dolog), a megvalósítás pedig túlerõltetetten egyszerû.
7/10
Matej68 2013 jan. 27. - 11:37:17 7/10
(2/6)
A darabválasztás remek, ilyenek vagyunk :). A szereplõk remekek, bár az elõadásban voltak benne számomra öncélú, hézagpótló jelenetek (átvonuló tánckar, dizõz visszatérõ felbukkanása...), de Schneider Zoltán és Adorjáni Bálint által életre keltett figurák miatt mindenféleképpen érdemes megnézni. Azért eddig alul pontozták (7)
2/10
MsHyde 2013 jan. 26. - 13:45:22 2/10
(1/6)
nagyon kíváncsi leszek a véleményekre...