Téma: Tengeren

F_E_B 2010 okt. 05. - 10:58:37 Előzmény alien1717
(4/4)
Vagy úgy.

Köszi!
10/10
alien1717 2010 okt. 04. - 08:07:51 10/10 Előzmény F_E_B
(3/4)
Az "alig beszélõ" Ilyés Róbert figurájára vonatkozik.
F_E_B 2009 jan. 12. - 15:27:31 Előzmény FElepHánt
(2/4)
"Az elsõ percektõl a színpadon van egy alig beszélõ, robusztosságában is jelentéktelen ember: az örök untermann, a totális vesztes, az elnyomott legkisebb fiú."

Ez az "alig beszélõ" tulajdonképpen igaz is lehet. Mucsi nem nagyon besztél, inkább végig üvöltözik, ugráltatja a körülötte lévõket. A stílusa mintha át lenne véve a Jancsó filmek Kapájából. PErsze ettõl még tényleg szerethetõ.

Az elsõ felvonás nagyon hosszúra sikeredett. Húzhattak volna belõle egy fél órát.
FElepHánt 2009 jan. 10. - 20:08:36
(1/4)
TENGEREN Göttinger Pál Bárka

Jó negyedóráig rettegve kucorogtunk: megint egy lepusztult alkoholista-darab, vicces ré-
szegek, álságos világmegváltás...?!? Hálás dolog ilyesmit játszani, a nagyérdemû derül, a kri-
tika borul - másrészt nagyon is hálátlan: öl, rombol és ripacs-nyomorba dönt. McPherson
színmûve azonban, a hosszú expozíció után igencsak beindul, fokozódó izgalmakat gerjeszt,
sõt, még gondolati értékeket is hordoz. Míg a mi Portugál-unk naturális helyzet-dráma jó
dialógusokkal, ez a mû 5 kiválóan megírt figura életre keltéséhez ad lehetõséget. A rende-
zõ félredobja a szereplõk életkorára vonatkozó elõírásokat, maszk nélkül, majdnem civil-
ben realizálja a közel azonos évjáratú társaságot, könnyedén hidalva át a játszók gyakran
húsz évnyi korkülönbségét. Göttinger Pál színészvezetését mi sem dicséri jobban, mint az,
hogy a különbözõ stílusokban szocializálódott színészekbõl, harmonikusan illeszkedõ quin-
tettet kovácsolt. Gados Béla jottányi gesztusokból építi fel "az embert, aki ott se volt",
aki egyszerre mond igent és nemet, akinek földöntúli ragyogású, szélesen gyermeki moso-
lya felér egy Guiness-reklámmal. Kontrasztja a túlfûtött mozgású, hetyke szószátyár Nicky,
akit Dévai Balázs briliáns technikáján túl, a kiérlelt jellemábrázolás komplex eszközeivel
ábrázol. Kálid Artúr elegáns gentleman-figurája alaposan kirí a lepukkant környezetbõl,
de hiszen õ nagyon messzirõl jõ és még ismeretlenebb vizekre távozik. Hahota-fokozásba
fulladó pálinka-kóstolója bravúros szóló, transzcendens fölénye mellett siralmas helyzetét
is képes megmutatni, hiszen neki még asszony sincs, aki idõnként jól elagyabulálja. Mucsi
Zoltán annyi méltatlan szerepben elkoptatott, egyedülálló egyénisége végre színpadon is
igazi lehetõséghez jut, aprólékosan kidolgozott, szó szerint a legkisebb porcikájáig ható
metamorfózisa, ezerarcú mimikája, poentírozásának pregnáns ritmikája teszi figuráját fe-
ledhetetlenné. Sok szép vak-alakítást láttunk már, de csak az õ Richardjának vaksi szemé-
be tudtunk együtt érzõ mosollyal belenézni... Az elsõ percektõl a színpadon van egy alig
beszélõ, robusztosságában is jelentéktelen ember: az örök untermann, a totális vesztes,
az elnyomott legkisebb fiú. A talányos alak titkos feszültségeket hordoz, megfejthetetlen
kérdõjel, alávetettsége szélsõséges múltat takar. Ilyés Róbert revelatív alakítása minden
sémát felülír, látszólagos eszköztelenségére õrjöngõ dühkitörésének hangrobbanása cá-
fol rá, lefokozott létezése óriási színészi teljesítmény. Szempillantás alatt képes hamuszín
szürkeségbõl a leláncolt agresszió mélybíborába vörösödni, hosszú szünetei a kényszerû
beleegyezés néma szimfóniái.
Hasonló szenzáció Göttinger Pál rendezõi munkája: öt embert mozgat, mind az öt járást
használva, magától értetõdõ találékonysággal, - nála a karácsonyfa is fegyelmezetten esik
szét darabokra, a képeknek eleje-vége, hossza és tempója, minden szónak precízen ér-
telmezett súlya és aurája van. Az elsõ rész sötétben ér véget, csak két vörös lámpás pis-
lákol fenyegetõ sejtelmességgel, késõbb az addig hajlékony átkötõ zenék vészjósló zúgás-
sá komorulnak. A póker-parti felépítése tökéletesen kiegyensúlyozott szerkezet, a végki-
fejlet felvezetése, kibontása és tetõzése: mesteri!
Különdíjat érdemel a Mûsorfüzet, lenyûgözõ képanyaga, lekötelezõen szép olvasmányain
kívül, csábító ír whiskey- és sör-kalauzt is tartalmaz...
Friss szelek csattogtatják a Bárka vitorláit, csak így tovább elõre a Tengeren!!!