10/10
FElepHánt 2009 febr. 12. - 15:21:18 10/10
(1/1)
FeHér Elephánt Kulturális Ajánló Portál www.toptipp.hu

T.R.I.P. Hámor József KET MU Színház

A magába forduló meditáció után Hámor József új kamaradarabja, a Concerto felszabadult
optimizmusa után ismét a pajkos jókedv, a sugárzó életöröm irányába nyitott. Három, in-
kább fiú, mint férfi hancúrozik önfeledten, versengve ugratva egymást, érdekesebbnél ér-
dekesebb, szebbnél szebb mozdulat-sorok bemutatása közben. Azok a fenséges tágasságú
kinyúlások, hengergõzések a talajon, azok a csavart mozgással fûszerezett forgások, azok a
villámgyors helycserés alakzatok! Sapkát is váltanak, a gesztusok nyelvén szavakat is, hety-
ke összefeszülésük is csak próbája a baráti összetartozásnak. A könnyed lendületet idõn-
ként poétikus fényjáték szakítja meg, átlós pászmák, ködös fényfoltok merengõ zeneisége.
Hámor József körkörös ívekbõl épülõ forgáskombinációi, a végtelenített legato költõisége
röpke szólójában is megjelenik, Mádi László inkább a geometrikus tagoltságot hangsúlyoz-
za, míg Katonka Zoltán a heves mozdulatok pergõtüzével operál. A játékosság egyáltalán
nem mond ellent a komolyságnak: térden állva mélyednek el egy KÖNYV/!!!/ sorainak olva-
sásába, szinte belefúrják magukat a széttárt lapok közé. Lehet-e szebb kicsengése egy jó-
kedvet sugárzó, minden porcikájában gyönyörûen kimunkált opusznak, mint az elmélyülés,
a gondolati átélés, a szorgos tanulmányozás ilyen szellemes dicsérete? Hát nézünk majd
nagyokat a Középeurópai Táncszínház és Hámor József további munkáiban, de azért az
olvasásról sem feledkezünk meg.