Téma: Tusculumi eszmecsere

ragu44 2020 szept. 23. - 14:57:21
(3/3)
A magyar tudományos irodalom bibliográfiája 1901-1925, VI/1. (1930)
ragu44 2020 szept. 23. - 14:49:40
(2/3)
Marcus Tullius Cicero

TUSCULÁNÁINAK ELSŐ KÖNYVE

A halál megvetéséről

Fordította : Rábold Gusztáv
ragu44 2013 dec. 11. - 11:47:58
(1/3)
A Tusculumi eszmecsere öt könyvbõl áll,melyek közül -az elõszóban leírtakkal ellentétben- "A halál megvetésérõl" c. mû teljes egészében az 1949-ben elhunyt Rábold Gusztáv debreceni gimnáziumi tanár 1914-ben megjelent fordítása. A Debreceni Református Felsõbb Leányiskola és Leánygimnázium 1913-14-ik évi iskolai évrõl kiadott Értesítõje tartalmazza a fent megnevezett mû teljes fordítását,amely szerzõi jogi védelem alatt áll. Szerzõi jogutódok a megfelelõ jogi lépéseket elindították.