Téma: Vitéz lélek

szonya1 2014 jan. 26. - 17:03:47
(19/59)
„Jelentõs” és „hatalmas” között tényleg, igazán kardinális különbség van, szinte ellentétei egymásnak, nemdebár.
12. hsz: „a kormányoldal számos alkalommal megvédte Alföldit, aki ráadásul hatalmas támogatást is kapott legutóbbi nagyszabású botránykeltéséhez” Úgy látszik, ezt félreértettem.
A Kõmûves Kelement megrendezhette! Ez is a kormányoldal érdeme, nekik kell hálásnak lennie? Amúgy azt nem értem, hogy a helyszínnek milyen különleges jelentõsége van. Sajnos én a RAM-ról szinte semmit nem tudok. Most rákerestem, az alapítói Román Sándor és Vona Tibor. És akkor mi van? Nem mellesleg ez is Szörényi egyik népszerû mûve, nagy felhajtást kapott volna akkor is, ha nem Alföldi rendezi. Érdekes az is, hogy ha valóban olyan botrányos volt az elõadás, akkor miért ragaszkodott Szörényi továbbra is Alföldihez az István, a király kapcsán?
Meggyõzni nem tudott, én bizony nem látom, hogy Alföldi nagy központi támogatást kap. (Voltak is törekvések arra, hogy kipenderítsék az István, a király rendezõi székébõl.) A támogatottság Szörényinek és az õ kultikus darabjainak szól, sokkal inkább Alföldivel ellentétben, és nem neki szólóan.
10/10
Johann 2014 jan. 26. - 15:01:48 10/10
(18/59)
Ezek szerint a többi mégsem néma csend, értem. Hát akkor lássuk csak. Nem tudom megítélni, hogy Alföldi mennyire tehetséges. Nem láttam ehhez elég rendezését és - ami még fontosabb - nem vagyok szakértõ. Se színikritikus nem vagyok, se más színházi ember. Igyekszem magam képezni, olvasottságot és számos színházi élményt szerezni, de nem érzem magam feljogosítva arra, hogy Alföldi tehetségét megítéljem. Már csak azért sem, mert olyan sok alkalommal intézett durva támadást számomra fontos értékek ellen, hogy felmerülhetne a gyanú (mások és a magam szemében is) saját elfogulatlanságommal kapcsolatban. Azt viszont tehát meg tudom ítélni, hogy azt a bizonyos (valamekkora) tehetségét mire használja. Szerintem sok esetben kifejezetten káros, amit mûvel. Meggyõzõdésem, hogy a folyamatos és egyoldalú politizálás a mûvészetének beszûkülését eredményezi. Bármekkora is az a mûvészi teljesítmény, amit így elér, lehetne sokkal nagyobb is, ha nem egy bizonyos politikai irányvonalnak való megfelelési kényszer determinálná. (Egyébként szubjektív érzésem/véleményem õvele kapcsolatban egyértelmûen az, hogy színészként tehetségesebb mint rendezõként. És ezt egyébként nem csak én gondolom így.) Összességében tehát nem tudom eldönteni, hogy az-e a helyes értelmezés, miszerint egy tehetséges alkotó ma még akkor is komoly támogatást kaphat, ha nyíltan kormányellenes, vagy az-e, hogy olyan alkuk vannak a háttérben, ami még egy kevéssé tehetséges kormányellenes alkotónak is ilyen fokú érvényesülést tesznek lehetõvé. Az viszont bizonyosnak tûnik, hogy Alföldinek (és az õérte lelkesedõknek) félnie ma semmitõl sem kell, és durva csúsztatás ennek az ellenkezõjét állítani. (Az ilyen jellegû politikai indíttatású ferdítések mellesleg komoly károkat okoznak az ország jó hírnevének és igényes színházi produkcióknak.)
Edmond Dantes 2014 jan. 26. - 14:36:20
(17/59)
Az senkinek nem jut eszébe h ha Alföldi akkkkora naaaagy támogatást meg feladatokat kapott és kap innen-onnan-mindenhonnan (mindenhonnan?) ld. az elõzõ hozzászólásokat és másutt, annak lehet egy egyszerû piciny oka: az h tehetséges!? Nem kicsit, nagyon. És most kéretik mellõzni h ki mindenki tehetséges még, sõt még annál is tehetségesebb, bezzzzeg õ (itt jönne a névsor) nem kap (elég nagy) támogatást. Mert ez az érvelés olyan (lenne) mint az "Amerikában meg verik a nége...pardon az afro-amerikaiakat.
10/10
Johann 2014 jan. 26. - 13:35:22 10/10 Előzmény szonya1
(16/59)
Ha már "csúsztatást" emleget velem kapcsolatban, akkor legalább legyen szíves pontosan idézni. "Hatalmas központi támogatást" sehol sem említettem Alföldivel kapcsolatban. Hatalmas támogatást nyilvánvalóan kap, és központi támogatást is, de természetesen a támogatás nagyobb részét nem a kormányoldaltól kapja, hiszen szellemi-ideológiai beágyazottsága sem oda köti. Sõt. Kifejezetten a jelenlegi kormányoldal legdurvább kritikusaihoz, ellenlábasaihoz. (S ennek a politikai attitûdnek rendre nyomára is bukkanni Alföldi rendezéseiben.) Igen csak gáláns (más értelmezés szerint megalkuvó) az a kormányzat, amely - ennek ellenére - jelentõs támogatásban részesít egy ilyen alkotót. A "jelentõs" központi támogatást vállalom, ez szerintem egészen evidens. Hiszen korántsem csupán a szegei István rendezés puszta létérõl van szó (bár ez is egy árulkodó jel - a sok közül). Vajon tudunk-e az utóbbi évekbõl hasonló felhajtás közepette bemutatott elõadásról? Érdekes módon az Ön bejegyzésébõl teljességgel hiányzik az elõadás Magyar Nemzet (és más hasonló beágyazottságú médiumok) általi nagyfokú (anyagi, marketingbeli, cikkekben testet öltõ stb.) támogatottsága. Pedig ez a tény már felemlítésre került ebben a fórumban és aligha hagyható figyelmen kívül. Az viszont még nem, hogy az István elõtt Alföldi megrendez(het)te a Kõmûves Kelement is, egy olyan intézményben, amely korábban egészen más irányultságúnak tûnt (és kapcsolatba hozható a kormányoldallal is). A rendezés több szempontból kifogásolható - megkockáztatom: botrányos - volt és lényegében nyíltan kormányellenes... Szintén nem említettük még meg, hogy a jelenlegi kormányoldal már 2002-ben is milyen nagyvonalú volt Alföldivel szemben, amikor az új Nemzetit megnyitó díszelõadásban fõszerepet osztottak rá. A sor hosszan folytatható. Az a csúsztatás, ha ezeket elhallgatjuk.
szonya1 2014 jan. 26. - 11:42:16
(15/59)
Nem elõször említi Alföldi hatalmas központi támogatását, de nem értem, ez mire vonatkozik. Ha a szegedi rendezésérõl van szó, akkor ez minimum egy jókora csúsztatás. A támogatást elsõsorban Szörényi élvezte, Alföldi csak azért maradhatott a rendezõ, mert Szörényi ragaszkodott hozzá. Nagyon megtévesztõ ezt az esetet annak példájaként említeni, mintha a központi kormányzat egy pillanatig is kiemelten pártolta volna Alföldit. Vagy van más példa erre a bizonyos nagy központi támogatottságra?
10/10
Johann 2014 jan. 25. - 23:16:23 10/10
(14/59)
Elnézést, félreérthetõen használtam a "fórum" kifejezést. Alatta következetesen "fórumtémát" (tehát ez esetben a Vitéz lélek elõadás saját fórumát értettem). Ezzel a pontosítással fenntartom korábbi megállapításomat, miszerint e fórumon egyedül Ön erõlteti (igen, erõlteti - még most is!) a politikai fókuszú gondolkodásmód (és Alföldi) idekeverését. Ha rajtam múlna, diskurálhatnánk a posztmodern (egyes elemeinek) különbözõ megjelenési formájáról Vidnyánszky mûvészetében, azon belül ezen rendezésében. Persze ennek a lehetõségét kizárja, ha Ön meg sem tekintette ezt az elõadást. Sajnálom, hogy nem nyugtatott meg ebbéli kételyemmel kapcsolatban. Tudja - talán Önnel ellentétben? - én nem járok olyan elõadások fórumába hangulatot kelteni, amelyeket nem láttam (így pl. a legtöbb Alföldi-rendezés fórumában sem jártam). Az ott történtekért ezért aligha tehet felelõssé. Mint ahogyan általában véve is káros a különbözõ szereplõk cselekedeteinek az összemosása, ami sajnos az Ön számos itteni hozzászólását jellemezte. Összességében számomra egyértelmû, hogy ennek az elõadásnak (Vitéz lélek) a megítélését nem befolyásolhatnák korábbi - fõleg más rendezõk, más elõadásaival kapcsolatos - történések. (Egyébként ha már itt tartunk, szerintem nem csak a radikális jobboldal támadásai voltak helyenként útszéliek, hanem maga Alföldi "mûvészete" is.) Az Ön által megfogalmazott leegyszerûsítõ és politizáló gondolatmenet (9-es hozzászólás) egyébként nem csak elvi síkon (vö. Kodolányi id. mûve) és Alföldi tavaly nyáron megtapasztalt központi támogatottsága miatt bukik meg. Maga a cikk szerzõje is könnyen kapcsolatba hozható Alföldivel, ld.: http://www.poszt.hu/hu/programok/144/szakmai-beszelgetes-vadaszjelenetek-also-bajororszagbol (itt épp "szakmai beszélgetnek"...). A privátra majd privátban válaszolok. Üdv!
Edmond Dantes 2014 jan. 25. - 18:01:37
(13/59)
Még egyszer, utoljára: nem erõltettem és nem erõltetek én semmit. Alföldizés pediglen "e fórumon" és másutt (olykor-gyakran útszéli stílusban és nem csupán mûvészi munkásságáról ugyebár!?) volt és tán van is, elég baj, nagy baj. Aki nem hiszi, hogy volt (van?), járjon utána. H o l? Segítek: az általa jegyzett produkciók vélemény-rovatában. "Vidnyánszkyzás" tudtommal nincs és ne is legyen! Fõleg a Parlamentben ne és fõleg úgy ne , ahogy Alföldizés volt (van). Apropó, Parlament: privát üzenet formájában küldök 1-2 találomra kikeresett példát arról, amire ön nem emlékszik vagy cáfol. "A többi néma csend."
10/10
Johann 2014 jan. 25. - 03:04:43 10/10 Előzmény Edmond Dantes
(12/59)
Köszönöm, hogy - nyitómondatában - ismét pontosan idézett. Így mindenki láthatja: én nem azt vitattam, hogy a honi mûvészeti-kulturális élet "megosztott", hanem azt, hogy konkrétan két (!) részre lehetne osztani (és ezzel lezártnak tekinteni a kérdést). Ez egy szörnyen elnagyolt, és csupán téves következtetések levonására alkalmas modellezése a valóságnak. Mint ahogyan a mellékelt példa (az Ön eszmefuttatása) is mutatja. Annak is örülök, hogy az idõhorizontot 100 éves nagyságúra tágította. Gyorsan hivatkozom is Kodolányi János Zárt tárgyalás címû írására. Talán ismeri. Abból igen világosan kitetszik, hogy már a múlt század elsõ felében sem csak két ideológiai irányzattal kellett számolni! (Ahogyan egy másik fórumban már felvetettem: izgalmas vita lehetne annak körbejárása, hogy Kodolányi akkori - elég meggyõzõ - diagnózisa mennyire érvényes napjainkban. Szerintem sokszor kísérteties a hasonlóság.) A hozzászólása további része viszont sajnos számos valótlanságot tartalmaz. Hiába állítja például, hogy Alföldi történetét nem Ön erõlteti: a minket olvasók pontosan láthatják, hogy ebben a fórumban addig nem volt se Alföldizés, se politizálás, amíg Ön elõ nem hozakodott ezekkel. Ráadásul itt sajnos már pontatlanul/megtévesztõen idéz. Én nem Alföldire, hanem a (fent vázolt okokból is) hibás, téves kettéosztottságra írtam, hogy "erõlteti". Ezt pedig - sajnos - legutóbbi hozzászólásával is megerõsítette. Továbbra is fenntartom továbbá, hogy a kormányoldal számos alkalommal megvédte Alföldit, aki ráadásul hatalmas támogatást is kapott legutóbbi nagyszabású botránykeltéséhez. Ha nem értesült minderrõl, akkor - hogy Önt idézzem - "tessék csak rákeresni". Azt pedig nagyon gyenge érvnek tartom, hogy azért nem írja le a perdöntõ példáit, mert nem akar itt politizálni. De hiszen folyamatosan azt teszi!
Edmond Dantes 2014 jan. 24. - 10:39:09
(11/59)
Ön azt írja: "Egyáltalán nem lehetséges két táborra osztani a honi kulturális-mûvészeti életet,..." stb. Sajnos nemhogy lehetséges, de meg is történt, megosztott. Nem ma, nem tegnap óta, tán már 100 éve...Alföldi "történetét" nem én erõltetem, egyáltalán, semmit nem "erõltetek". Alföldit nem csupán a "radikális jobboldal" támadta, hanem a "kormányoldal" is, az Országgyûlésben is, másutt is, tessék csak rákeresni!Ebben konkrét példákkal nem segíthetek, mert az direkt politizálás lenne és ezzel kapcsolatban már kifejtettem a véleményemet + port üzletszabályzata...Hogy milyen háttérmozgások nyomán tölthette ki végül is mandátumát, azt nem tudjuk, de demokráciákban nem szokás egy színház törvényesen kinevezett igazgatóját a hivatali ideje alatt csak úgy "elmozdítani", azért csak és csupán emiatt talán ne triumfáljunk! Ami az István, a király-t illeti, tehát ráröppent(ünk)egy másik produkcióra : 1) nekem tetszett 2) nem tudom, "botrányos" volt-e és ki(k)nek, de botrány nem volt, standing ovation pedig volt, nem kicsi, nagy 3) fogalmam sincs, kik-mik (fõ)támogatták a produkciót, ha -mint írja- a MN is a támogatók között volt, bizonyára jól átgondolt üzleti megfontolásból (is) tették. Ha valami -az ön szavával élve- botrányos (volt?), az az, h az Országgyûlés, annak különbözõ erõi napirendre tûzték-tûzik és tartották az "Alföldi-ügyet". Azt írja: "Ön egy kifejezetten politikai gondolatmenetet követ és alkalmaz itt..." és "ez a fajta politikai gondolkodásmód káros, (...) ráadásul hibás is."... jaaaj, nem én, hanem a fenti események politikaiak...és károsak, hibásak. S hogy visszakanyarodjak a Vitéz lélekhez: károsak (voltak) Alföldinek, károsak Vidnyánszkynak, a Nemzeti (akkori s mai) társulatának s fõképp károsak nekünk, adó- és jegyfizetõ közönségnek.
10/10
Johann 2014 jan. 23. - 16:34:29 10/10 Előzmény Edmond Dantes
(10/59)
Továbbra is úgy látom, hogy Ön egy kifejezetten politikai gondolatmenetet követ és alkalmaz itt. (Mi több: kizárólag azt. Lassan kezd felmerülni bennem a kétely, vajon megtekintette-e egyáltalán az elõadást, aminek a fórumában éppen eszmét cserélünk...) Továbbra is fenntartom, hogy ez a fajta politikai gondolkodásmód káros (ennek az elõadásnak a hiteles megítélésére nézve és általában is) és ráadásul hibás is. Egyáltalán nem lehetséges két táborra osztani a honi kulturális-mûvészeti életet, még ha egyes politikai szereplõknek néha érdekük is ez a leegyszerûsítés (mindig, amikor politikai hasznot remélhetnek tõle). Éppen Alföldi története mutatja meg ennek a - sajnos Ön által is erõltetett - megközelítésnek a tarthatatlanságát. Alföldit valóban számos alkalommal támadta a radikális jobboldal (és akkor itt most nem megyek bele abba, hogy Alföldi erre hány okot szolgáltatott). A kormányoldal pedig számos alkalommal megvédte (az Országgyûlésben és másutt) a Nemzeti akkori igazgatóját. És nem mozdította el pozíciójából, kitölthette megbízatása teljes idejét (holott a sokszor emlegetett kétharmados felhatalmazás nyilván módot kínált volna más megoldásokra is). Sõt, mi több: éppen az Ön által említett tavalyi nyár mutatta meg legfényesebben, mennyire téves Alföldit az egyik, a Magyar Nemzetet pedig a másik oldalra sorolni és ezzel lezártnak tekinteni a kérdést. Az Alföldi által rendezett (botrányos) István, a király fõtámogatói között megtalálható volt bizony a Magyar Nemzet is és jóformán teljes holdudvara. Úgyhogy kénytelen vagyok "gondolom, ezt nem szükséges bõvebben kifejteni, így is érthetõ" megjegyzésére azzal válaszolni, hogy de bizony, ez bõvebben is körüljárandó és meggondolandó volna!
Edmond Dantes 2014 jan. 23. - 15:19:32
(9/59)
Üdvözlöm! Nem lebecsülve a hivatkozott kritikus minden bizonnyal jelentõs (bár tartok tõle, szélesebb körben talán kevésbé ismert) munkásságát, azért linkeltem be annak az (ön által "politikai napilapként" definiált) újságnak a nem éppen hízelgõ kritikáját, mert feltûnt, hogy egy olyan produkcióról írta azt, amit, amely produkció elvileg közel állhat az újság és a szerzõ által vállalt és képviselt ízlésvilághoz. Ha ennek ellenére rossz a produkció kritikája, mert mondjuk ki, (elég) rossz, abban azért lehet valami...gondolom, ezt nem szükséges bõvebben kifejteni, így is érthetõ. Jómagam nem politizálok, különösen nem ezen a portálon, sõt, bár nem az én feladatom lenne, de már többször többek figyelmét felhívtam arra, amit az üzletszabályzat is elõír: ez itt nem a politizálás helye. Ezt sokan nem tartották és nem tartják be és, maradva a "mi" példánknál, éppen Alföldi és az õ ciklusa alatt született produkciók java része került ÉS maradt mindvégig, ahogy ön fogalmaz, politikai töltetû támadások kereszttüzébe/n. Ezt nem lehet meg-nem-történtté tenni vagy azt sugallni, hogy csupán Vidnyánszky ellen vannak támadások és azok csupán politikai töltetûek. Én pedig nagyon drukkolok... És további sok élményteli színházi estét kívánok önnek a Nemzetiben...és másutt is.
10/10
Johann 2014 jan. 23. - 13:06:45 10/10
(8/59)
Tiszteletem! Dr. Petõvári Ágnes sok éve, évtizede gyakorló színikritikus. Irodalmi mûsorait rádióban hallgattam, kritikáit rendre megtaláltam a nyomtatott és az elektronikus médiában (nem csak saját honlapján) az elmúlt bõ 10 évben (amióta követem a színházi életet). Jártam olyan színházban is (jó párszor), ahol kinyomtatott írásai a folyosó falán is megtalálhatók voltak. Szintén idézik egy kritikáját pl. itt is: http://gyerekszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=96%3Aaz-ember-tragediaja&Itemid=22 Továbbra sem világos tehát számomra, hogy egy jegyzett és magas tudományos fokozattal rendelkezõ gyakorló színikritikus helyett miért kellene nagyobb hitelt adnom az Ön által ajánlott újságírói cikknek, ami egy politikai napilapban jelent meg, és aminek szerzõje ezeket az ismérveket - tudtommal - nem tudja felmutatni. Azt is kevéssé értem, miért kellett ennek az elõadásnak a megvitatásába rögtön belekeverni Alföldit és a napi szintû politikát. Bár, ha õszinte vagyok, éppen, hogy így válik sok minden érthetõvé: valószínûleg a politika által keltett indulatok okozzák, hogy egyesek - ld. pl. ennek a fórumnak a nyitóhozzászólását - durván a realitásoktól elrugaszkodva ítélkeznek egy-egy színházi elõadással kapcsolatban. Ezért kár: önmagukat fosztják meg csodás élményektõl, rosszabb esetben másokat is lebeszélnek róluk. Én tehát nem azt vettem észre, hogy alábbhagytak volna a politikai töltetû támadások pl. Vidnyánszky mûvészete ellen...
Annak örülök, hogy pontosan idézett. Talán azt is megérti ezek után: én ügyelek rá, hogy a véleményemet - többünk véleményét - véleményként tüntessem fel, ne másként. Kár, hogy a "másik oldal" gyakran kirekesztõbb szemléletû ennél.
Edmond Dantes 2014 jan. 23. - 09:10:02
(7/59)
Önnek nagyon tetszett a produkció. Ez örvendetes. De ki Dr.Petõvári Ágnes? Igen, én is látom a neten,színikritikákat ír. Saját oldalán. Szabad. Ajánlanám azért jó szívvel...nem, nem "azokat" az oldalakat, sajtótermékeket, hanem "ezek" közül ezt: http://mno.hu/grund/vidnyanszky-hitvallasa-a-nemzeti-szinpadan-1187361 Figyelemreméltó írás, nemdebár?
Kétségtelenül az ön utolsó mondata is erõs érv: "Több ismerõsömmel is találkoztam az elõadás után, a ruhatárnál. Mindannyiunknak nagyon tetszett az elõadás." Ez a lényeg, és ennek nagyon lehet örülni, a vélemény és az ízlés szabadsága jegyében. Fájdalom, mások véleményének és ízlésének szabadságát, akik, mondjuk az Alföldi-éra produkcióit kedvelték, súlyosan megsértették -hogy ne mondjam, olykor megfélemlítették- az élet számos területén jelentkezõ alantas hangvételû, olykor kritikának álcázott megnyilvánulások, tüntetések. Szerencsére ilyen jelenségek nyár óta nem fordulnak elõ. Észrevette? A különbséget is? Na ugye. Köszönöm.
10/10
Johann 2014 jan. 22. - 23:59:01 10/10 Előzmény denilson
(6/59)
"Elõre a múltba!"-írod. Általában azok ironizálnak így, akik a jövõt nem a múltra építik - hanem a levegõbe. Egyszer hallottam Páskándi Gézát arról beszélni (a tévében), hogy a konzervativizmusnak (de nem is a sokféleképpen érthetõ konkrét fogalom a lényeg, hanem a szemlélet) van egy behozhatatlan elõnye: ismeri a múltat. Tud belõle tanulni.
Azt reméled, hogy ennél jobbakat látsz majd a Nemzetiben. De milyen szempontból jobbakat? Ez az elõadás egy nagyon erõs, kitûnõ elõadás! Életem egyik legnagyobb színházi élménye. Ha nem a legnagyobb. A negatív jelzõk, amiket ráaggatsz ("vontatott", "unalmas" stb.) szerintem tényszerûen nem állják meg a helyüket. Itt olvashatod róla Dr. Petõvári Ágnes színikritikus elismerõ írását is, az õ véleménye nyilván többet nyom a latba, mint az én laikus megszólalásom: http://petovariagnesszinikritika.wordpress.com/2013/11/05/tamasi-aron-vitez-lelek/
Az lehet, hogy egy bizonyos (!) szempontból - pl. a posztmodern nézõpontjából - ez nem volt egy nagyon jó elõadás. Ha jól tudom, a posztmodern törekvések egyik sarkalatos pontja a dedramatizálás, márpedig ez az elõadás híven visszaadta Tamási szépséges történetét, nem vitt bele semmi provokatívat, formabontót. De szerintem éppen ez volt a jó! A közönség többsége valószínûleg éppen ezt várja a Nemzetitõl. Ha ilyesmikre gondoltál, akkor értem, miért írod, hogy Vidnyánszky "tud ennél sokkal jobbat" is, hiszen korábban az õ mûvészetében is megfigyelhetõk voltak ezek a posztmodern(nel is rokonítható) jellemvonások. Mára azonban õ is úgy látja, hogy igenis fontos a történet-mesélés.
Több ismerõsömmel is találkoztam az elõadás után, a ruhatárnál. Mindannyiunknak nagyon tetszett az elõadás.
Edmond Dantes 2014 jan. 12. - 11:09:57
(5/59)
Igazad van! A végén még zaklatásnak veszi(k). :o)
serpentfly 2014 jan. 12. - 10:50:10 Előzmény Edmond Dantes
(4/59)
Ember! Hagyjad már azt a gyereket!
Edmond Dantes 2014 jan. 05. - 11:43:57
(3/59)
Úgy van! Kiskegyed korában (adatlapja szerint 14 éves) még nem szabad 16 és 18 karikás filmeket és színdarabokat nézni, de nem ám! Csak tessék, csak tessék szórakozni, nevelõdni kisasszony...aztán majd ha fel tetszett nõni (mondjuk 16 éves lesz), akkor már szabad egy kis megbotránkozás is. Bár megbotránkozni (is) születésétõl fogva mindenkinek joga van...de nem kötelezõ. Mint ahogy az ízlésétõl távoli cuccokat megnézni sem. De nem is tilos. Bonyolult?
haspook 2014 jan. 05. - 11:25:04
(2/59)
A színház szórakoztasson és neveljen. Ne botránkoztasson meg.
Ilyen darabok valók egy Nemzeti Színházba.
Színmû hazaszeretetrõ, erkölcsrõl, kitartásról.
Telt ház volt, és nem vettem észre, hogy bárki is lelépett volna szünetben. Örülök, hogy az emberek az igaz mûvészetre is vevõk.
Jó darab, jó színészekkel és egyszerû, de mégis látványos díszlettel.
1/10
denilson 2013 okt. 24. - 23:29:33 1/10
(1/59)
Elõre a múltba!

Nagyon remélem, hogy ennél csak jobb elõadások lesznek a Vidnyánszky-féle Nemzetiben. Õ is tud ennél sokkal jobbat, remélem az általa meghívott rendezõk is, Silviu Purcarete (majd Ahogy tetszik) biztos.

Ez az elõadás direkt, szájbarágós, vontatott, didaktikus és unalmas. Az álnépies tájszólással beszélõ színésznõk borzalmasak voltak, fõleg Tóth Auguszta. Miért nem adták feladatnak, hogy tanulja meg minden színész a székely nyelvjárást, vagy mindenki beszéljen rendesen! Ez a koncepció teljes hiánya. Nem voltak konfliktusok, csak lehetõségek rá (bíró-Péter, Péter-Kristóf, Péter-Lázár), de minden magától megoldódott. Még mesének is vérszegény volt. Trill Zsolt lendületes volt, de Reviczky azt játszotta, amit mindig szokott.

Ambrus papát (Mécs Károly) hogy állíthatták be szimpatikusnak, mikor egy önzõ, egocentrikus szereplõ. Aki székely, az rossz ember nem lehet? Ez a darab egyáltalán nem életszerû a 21. században.