Személy

XVI. Benedek pápa

szereplő
Született: 1927. április 16. (Németország, Markti)
Meghalt: 2022. december 31. (Vatikán)

Joseph Aloisius Ratzinger néven született 1927-ben Németországban. 2005-ben II. János Pál halála után választották pápává, 2013-ban lemondott hivataláról - ez mindössze a harmadik eset volt a katolikus egyház történetében. A trónon Ferenc pápa követte.

Hozzászólások

hanguktaekwondooo 2013 nov. 01. - 09:57:39 Előzmény Johann
hanguktaekwondooo 2013 szept. 26. - 11:39:05
Hát Johann, nem tudok mit mondani.
Elbeszélünk egymás mellett.
A filmet a figyelem felkeltésre alkalmasnak találom.
Az, hogy milyen csúsztatások próbálják aláásni a Vatikán amúgy is tépázott tekintélyét, másodrendû dolog.
Ami végképp dobogós, hogy gondolkodni kezdjünk.
Nem azon, hogy mivel sértették meg a Vatikánt.
Azon a nyilvánvaló összefüggéseken, melyet NEMCSAK ez a film prezentál,
hanem ettõl jóval komolyabb médiatermékek.

Makovecz munkásságát nem tulajdonítottam Steiner hatásának.
Ilyet én nem írtam.
Többször láttam, hogy két infót, melyek gyakran csak közvetetten vagy átszállásokkal kötõdtek egymáshoz, összekapcsoltál és ezt dobtad vissza.
Az ilyesmi nem túl jó, zavart és homályt okoz a kommunikációban.

Nem vettem magamra semmit. Arra törekedtem, hogy objektívan álljak a témához.
Írásodban jeleztél gondolatot rólam, arra reagáltam. pl. 18 –as vége.
Meg máshol, de már nem emlékszem pontosan.

Hitbe úgy gondolom, nem gázoltam bele.
Amennyiben valaki nem a Vatikánban, hanem a Teremtõben hisz.
A kettõ pedig most már igen –igen messze táncolt egymástól.
A fény minõsége ennek a kulturkorszaknak az árnyékosabb vonulatán MOST szintén másodlagos.
Mert pillanatnyilag nem engedhetjük meg magunknak,
hogy akár egy satnya, bárhol hempergett fénysugarat is elkótyavetyéljünk,
csak azért mert finnyásnak méltóztatunk.
Ahhoz még túl nagy a sötét.
Johann 2013 szept. 25. - 11:07:42 Előzmény hanguktaekwondooo
Nagyon sok mindent érintettél ebben a (17-es) hozzászólásodban és nem volt még módom mindenre válaszolni. Lássunk egy-két újabb részletet.
"Nem egészen tartozik ide, de nem vagyok ateista. Tehát az 1. és 2. pont nem aktuális." - írod. Örülök, hogy nem vagy ateista, de - hogy egyértelmû legyen - nem is feltételeztem és a legkevésbé sem írtam ezt rólad sehol! Azért tartom fontosnak ezt leszögezni, mert a késõbbi hozzászólásodból egyértelmûen látszik, hogy néha olyat is kiolvasol a mondataimból (magadra vonatkoztatva), amik egyáltalán nincsenek ott, utalás szintjén sem. Egyébként pedig továbbra is fenntartom, hogy indokolatlan (volt) külön az Isten-hívõ embereket tájékozódásra biztatnod (egy nekem címzett válaszban ráadásul némiképp félreérthetõ is), és ezzel kicsit azt sugallnod, mintha az ateisták - vagy a más vallásúak - kevésbé lennének rászorulva a megalapozott információk szorgos gyûjtögetésére. Ráadásul maga az ateizmus is csak egy hit a sok közül, hiszen Isten nem-létét ugyanúgy képtelenség empirikusan bizonyítani, mint a létét... Éppen ezért a különbözõ hitbeli meggyõzõdések közé ilyen szempontból nem lehet relációjeleket tenni. Mindebbõl szerintem az következik, hogy bármilyen hittel is bírjon valaki, igyekeznie kell alaposan tájékozódnia, a különbözõ hagyományokat megismernie, azokat minél jobban megértenie, és a többiekkel folytatott párbeszéd során elkerülni annak még a látszatát is, hogy ennek a megalapozott tudásnak a hiányában lekezeli vagy kioktatja õket és hogy a saját igazságát minden szempontból egyedül üdvözítõnek tartja... (Ilyen szempontból is nagyon szimpatikus nekem a híres katolikus teológus, Karl Rahner fogalma: az "anonim kereszténység", talán hallottál már róla.) S ami a legfõbb: érdemes ügyelni rá, hogy ne gázoljon bele az ember egyetlen másik vallás vagy hagyomány érzékenységébe sem...
A következtetésed pedig - meglátásom szerint - nem állja meg a helyét. Az a bizonyos 1. pont (nevezetesen, hogy egyáltalán nem ismersz) továbbra is aktuális, talán aktuálisabb mint bármikor korábban. Lehet, hogy ezt meg is tudom gyorsan mutatni.
Örülök, hogy Makovecz Imrét és tanítványait említetted! Az idei nyáron végre újra eljutottam Erdélybe (ahogyan azt már több itteni fórumban is említettem Tusványos kapcsán), volt alkalmam bejárni Csíkszeredát is és így természetesen az ottani Makovecz-templom sem maradt ki. Nagyon szép épület! Velem tartó, nem gyakorló vallásos barátom számára is maradandó élményt jelentett. Szerencsére már életében is figyelemmel követtem Makovecz Imre munkásságát, beleértve közéleti szerepvállalását is (pl. az általa elnökölt Magyarországért Egyesület tevékenységét), így tudom, ki volt õ. Úgy hozta az élet, hogy vejét személyesen is ismerhetem, példamutatásából erõt meríthetek (többek között - katolikus - hitoktatói tevékenységet végez egy Pest környéki településen). Szintén hálás vagyok a Gondviselésnek, hogy egy építészeti és kulturális emlékek sokaságát érintõ kéthetes utazás alkalmával szobatársa lehettem és így közelebbrõl is megismerhettem Makovecz Imre egyik jeles tanítványát. Jókat beszélgettünk, megnyugtató volt számomra, mekkora tisztelet van benne a katolicizmus irányában. Egy másik Makovecz-tanítvány írásait is szívesen olvasom, itt találhatod a blogját: mno.hu/egigero . Történetesen katolikus hittanári végzettsége is van, a Pázmányon szerezte.
Nagyon sokan vagyunk, akik tiszteljük-szeretjük Makovecz Imrét és munkásságát, de az épületeinek a csodáját elsõsorban nem Rudolf Steinernek tulajdonítjuk. Ha az ember figyelemmel követi tanítványai munkáit és megnyilatkozásait, ezt a feltételezést elég jól alá tudja támasztani. (Most eszembe jutott egy harmadik - igazán neves - Makovecz-tanítvány ide vonatkozó példája is, ha érdekel szívesen leírom azt is.) Makovecz Imre az egyetemes emberi hagyományból, a kereszténység régi jelképeibõl és hagyományából és különösen is a magyar õshagyományból merítve alakította ki sajátos világ(látás)át és építészeti stílusát, melyben kétségtelenül szerepet játszott Rudolf Steiner is. Szerintem jól láthatóan nem fõszerepet. A fény szerepével kapcsolatban pedig fontos látni: a mennyiség itt sem összetévesztendõ a minõséggel...
Johann 2013 szept. 21. - 18:11:06 Előzmény hanguktaekwondooo
Kezdésként szeretném rögzíteni, hogy elõzõ (18-as) hozzászólásom mind tartalmilag, mind formailag az általad legutóbb (a 15-ös hozzászólásban) mutatott filmre reflektált. (Szándékosan arra a 15-ös bejegyzésre küldtem "válaszul".) Valamint azzal kezdtem a hozzászólásomat, hogy jeleztem, a filmrõl fogok szólni. Ennek ellenére - szemlátomást - teljesen magadra vetted némiképp kritikus hangvételemet. Ezért szerintem kár (még akkor is, ha nagyban azonosulsz a film tartalmával, vagy legalábbis fõ üzenetével).
De fogalmazhatok úgy is: nyugi, hanguktaekwondooo, nem veled van bajom, hanem a filmmel. :)
Egyébként legutóbbi hozzászólásodban több olyat is írtál - rólam - ami tényszerûen nem állja meg a helyét. De nem akarom magamat védeni, egyelõre maradnék a témánál és az érvekkel operáló, építõjellegû(nek szánt) vitánál. Azt hiszem, annak több értelme van.
"A videó célja (...) a figyelemfelkeltés és gondolkodásra ösztönzés." - írod. Szerintem ezt az állítást nem lehet bizonyítani és én a magam részérõl nem is értek vele egyet. Ez inkább a te (egyébként nemes) célod volt. De nem a filmé! Én továbbra is úgy látom, hogy nagyon szûk látókörû ez a film, tendenciózus és célja leginkább a hangulatkeltés (a Vatikán ellen). Látszólag összefüggéseket keres, valójában nyilvánvaló összefüggéseket hallgat el. Módszeresen. Mert nem illenek a fõ csapásirányába. És talán ez a legnagyobb baj vele, nem is a sok szamárság és csúsztatás, amit az igazságdarabkák közé kever.
Mondok erre is egy példát a film elsõ perceibõl. Amikor arról ír, hogy az olasz maffiaügyekkel foglalkozó ügyészség vizsgálat alá vonta a Vatikáni Bankot, egy vak hang nincs arról, hogy ez az az Olaszország (volt), ahol nem demokratikusan megválasztott miniszterelnök teljesített szolgálatot, hanem a pénzvilág által odarakott báb (Monti), aki szorgalmasan teljesítette az általam korábban is emlegetett sötét erõk utasításait... Azt se kéne figyelmen kívül hagyni, hogy éppen közeledtek az olasz választások (kicsivel XVI. Benedek lemondása elõtt vagyunk), és kezdett nyilvánvalóvá válni a közvélemény-kutatásokból, hogy demokratikus keretek között Monti nem fogja tudni megõrizni hatalmát (nem is tudta). Érezhetõen ekkor erõsödtek fel a támadások az olasz állam irányából a Vatikán felé (hallani arról is, hogy zárolták a Vatikán pénzeit stb.) - ami végül odavezetett, hogy XVI. Benedeknek le kellett mondania. Ezek azok a valódi összefüggések, amik teljesen hiányoznak a filmbõl. (S ehelyett ez az olasz ügyészség tûnik fel az igazság szolgálatában álló szervként?!) Így lehet elfedni valós összefüggéseket...
Sok mindenre tudnék (és valószínûleg fogok is majd még) reflektálni, de elsõként erre szeretnélek megkérni: ne tégy úgy, mintha nem összefüggéseiben szemlélném a dolgokat, mintha csak kiragadott elemekkel lenne bajom. Sokat gondolkodom ezekrõl a kérdésekrõl és igyekszem tájékozódni. Talán nem kellene ezt elvitatnod tõlem csak azért, mert nem ugyanazok a forrásaink. Egyébként pedig szerintem hazugság-darabkákból nem lehet igazság-várat építeni.
hanguktaekwondooo 2013 szept. 17. - 12:33:18
Kedves Johann.
Reméltem, hogy eszmecserét folytathatunk.
Írásodból szinte pattognak a sértettség szikrái.
Látom, az a baj, nem a nyomvonalon haladok.
Ezután már fel sem tételezed, hogy attól még maradhat irányadó a Krisztus –impulzus.

A filmet távolról sem festettem le tökéletesnek.
Nem ismétlem magamat, leírtam már, nem is egyszer, miért linkeltem be.
Változatlanul úgy látom, a filmben hasznos információk, összefüggések hangoznak el, melyek felett ma már nem szabad elsiklani.
Hogy milyen arányban mószerolja a Vatikánt és a bankárokat, ebben az esetben részletkérdés, mert –amint erre már korábban utaltam- nem egyes részletekbe kell mindenáron kapaszkodni, az elemzés külön út, mi gyakran elterel- hanem az egészet tekinteni.
Ehhez viszont szükséges a témában való
objektív
elmélyülés.
A szubjektivitás sajnos csak ködösít.

Feltételezel rólam dolgokat, csupán két hsz. után –olyanokat, melyek nem következnek konkrétan abból, amit leírtam.
Honnan tudod, hogy azon a virrasztáson nem álltam melletted?

És szintén objektíven szemlélve:
Nézz már egyszer úgy igazán ennek az embernek a szemébe.
Úgy, mintha csak egy járókelõ volna.
Egészen csodálatos, hogy a hívek mennyire azt látják, amit látni akarnak.

A templomokba fény kell.
Be kell ereszteni.
Mert most a legtöbben hideg van, sötét és dermedtség.

Többek között azért, mert ha valaki ezt kimondja
a testvérek azonnal zárnak.
s ekkor tapsol ám a sötét
Johann 2013 szept. 17. - 11:45:44 Előzmény hanguktaekwondooo
Akkor kicsit konkrétabban a filmrõl (annak is fõleg elsõ perceirõl).
Felütésként azzal kezdi, hogy a válságot kirobbantó "óriási (...) gazdasági csalásról" és "szabálytalanságokról" beszél - tegyük hozzá, teljes joggal. Az Amerikából ránk szabadult világválság okairól én is sokat tudnék írni... Fogalmazzunk tömören úgy, hogy a központi szabályozás sem töltötte be szerepét (túlzott liberalizmus), de elsõsorban a bankárréteg végtelen gátlástalansága és erkölcstelensége vezetett a bajhoz. A film tendenciózussága már ott látszik, hogy ebben a vonatkozásban a Vatikáni Bankot az elsõk között nevezi meg, miközben például a Goldman Sachsot csak az utolsó helyen. Ugye nem kell ecsetelnem, hogy a felelõsség a valóságban nem pont így oszlik meg a válság kirobbantásában... (pl. a kockázatok szándékos félreárazásában, az ügyfelek módszeres becsapásában stb.). Azután arról értesülünk a filmbõl, hogy ezek az intézmények "jelenleg alapos hatósági vizsgálatokon mennek keresztül, helytelen pénzügyi gazdálkodás miatt", valamint, hogy "számos úgynevezett vezetõt, vállalatvezetõket, üzletvezetõket és bankárokat zárnak börtönbe". Vagyis a bankárvilág ugyan negatív színben tûnik fel (enélkül ma nem lehetne népszerû filmet készíteni a témában), de az a látszat is keltõdik, mintha már meg is kapták volna méltó büntetésüket, vagy legalábbis ebbe az irányba tartanának a dolgok (és ezt a kedvezõ változást végül "az emberi értelem felett álló" magasrendû kozmikus erõnek/energiának tulajdonítja a film, amely "aktivizálja földi szövetségeseit"...). És miután a gyanútlan filmnézõ megnyugodhat, hogy most már a bankárok dolga ilyen szépen sínre került, a film maradék 95%-ában már csak arra kell felhívni a figyelmét, hogy bezzeg a Vatikán még nem kapta meg a magáét, s hogy pedig mennyire rászolgálna.
A helyzet ezzel szemben az (és ezt a jobb egyetemeken ma már tanítják is), hogy a válság bizonyíthatóan legfõbb 15 felelõse közül Obama elnök 13-at magasabb tisztségbe emelt miután elnöknek megválasztották (elõtte persze az ellenkezõjével kampányolt). Vagyis nem változott semmi: Amerikának ma is Wall Street-kormánya van, ahogyan azt tömören meg szokták fogalmazni.
Azok a sötét erõk tehát, amelyek többek között XVI. Benedek lemondatása mögött is állhatnak, Amerikát továbbra is a markukban tartják. (Kár, hogy ez lényegében egyáltalán nem derül ki a filmbõl...) Ezért volt bátor dolog, amit Ferenc pápa a pénzvilágra mondott (korábban már idéztem ebben a fórumban), illetve az is, ahogyan legutóbb a Szíria ellen indítandó amerikai háború ellen világszintû ima- és böjtnapot hirdetett! ( http://www.hirado.hu/Hirek/2013/09/01/13/Ferenc_papa_imanapot_hirdetett_meg_a_sziriai_bekeert.aspx ) Nyíltan szembement Amerikával, és még az sem érdekelte, hogy így látszólag Oroszország és Kína mellé sodródik, az õ alkalmi szövetségesükké válik egy politikai játékban.
Ha vannak "kozmikus erõk", amik a földi jót szolgálják, akkor azok éppen így mozgósíthatók. Érdekes volt megfigyelni, hogy egészen addig nagyon úgy festett, Amerika (a mögötte álló erõk szolgálatában) megindítja a Szíria elleni csapásokat, akár ENSZ-felhatalmazás nélkül is - utána pedig hirtelen más irányt vettek a történések. Az ima ereje. Most megtapasztalhatta a világ. Nagy szüksége volt erre - talán fõleg éppen a keresztényeknek.
Jézus azt mondja, gyümölcseirõl ismerjük meg a fát... Amíg nem csak a szavak, hanem a tettek szintjén is ennyire egyértelmû, hogy melyik oldalon áll Ferenc pápa, számomra nem kétséges, hogy kiknek az érdekeit szolgálják az ilyen jellegû filmek. A másik oldal egyértelmû érdeke, hogy Ferenc pápa szavai (és imafelhívásai) minél kevesebb emberhez jussanak el. Hogy minél kevesebben bízzanak benne.
Tudod, én részt vettem (ha csak kis mértékben is) ebben a világméretû imaestében-virrasztásban. Az utána elkövetkezettekkel együtt: életre szóló élmény volt. Csak sajnálni tudom, ha te (vélhetõen az ilyen jellegû filmek és "ismeretek" hatására) kimaradsz az ilyen lelki élményekbõl.
hanguktaekwondooo 2013 szept. 13. - 14:24:31
Nyugi Johann, nem céloztam semmi ilyesmire.
Nem egészen tartozik ide, de nem vagyok ateista.
Tehát az 1. és 2. pont nem aktuális.

A videó arra apellál, amire sokan fogékonyak.
Drámai hatáskeltés, csimbumm –mert így lehet terjeszteni valamit, eladni pláne.
Az ingerküszöbünk szánalmasan kopott, erre játszottak.
Azokat az összefüggéseket kell nézni, melyeket a videók összessége ad. Ezenkívül nem árt némi szellemtudományból kanalazott mûveltség: Rudolf Steiner kezdésként, aztán még egy pár évtizedig.

A témában elmélyedni kívánók asztronómiai és asztrológiai tanulmányokat is végeznek, igen bölcsen
-a Világegyetem játszva rámutat az innen, három d –bõl még csak nem is sejtett folyamatokra, párhuzamokra.
Segíti még az elmélyülést több, kisebb rendû és rangú tudományág/ -hajtás, melyek bizony tudnak a témában meglepetést okozni.
Komplexen kell nézni, nem kiragadva egy –egy bizarrabbnak vagy idegennek tûnõ részletet.
A videó célja, mint említettem a figyelemfelkeltés és gondolkodásra ösztönzés.

A kereszténység és az, amit a Teremtõ Jézus Krisztuson keresztül adott az emberiségnek és felsõ hangon a Világegyetemnek,
nem azonos azzal, amit ma Római Katolikus vagy bármilyen Egyháznak hívnak.
Emberek teremtette és végletekig manipulált intézményrendszer, káros és lelket nyomorító dogmák, elavult és a fejlõdést akadályozó hierarchiák, megkötések.
Fénytlen, árnyékos, nyirkos templomok.
Tele bûnbánattal, gorccsel és a halál kultuszával.
Pedig a kereszténység a Fény és az Élet.
Alig van olyan keresztény templom, ahol valódi fény és élet lenne
/Makovecz valamit nagyon tudott, szerencsére tanítványai szívvel -lélekkel dolgoznak/
Nagyon elcsúszott ez más irányba
A lóvéról ne is beszéljünk, mert az már lassan unalmas közhely.

A kereszténységnek meg kell újulnia.
Félretenni minden képmutatást.
A nagy szavak helyett, melyek nem kerülnek semmibe, cselekedni.
Nem hivalkodni a szerénységgel
És nem röhögni zsúrfiú módjára közvetlenül a Húsvéti Keresztút elõtt
nyilvánosan.
Az emberiség lábát nem néhány rab elõzõleg gondosan lecsutakolt csülkét simogatva kell megmosni.
Hanem imával, tettel.
Minél távolabb a kandikamerától
Úgy, hogy már csak az eredmény legyen érzékelhetõ
hogy majd a legtöbben asse tudják
vajon az égbõl pottyant ide vagy hogy is
Johann 2013 szept. 13. - 13:21:31 Előzmény hanguktaekwondooo
"Istenhívõ embernek -tartozzon bármelyik valláshoz, felekezethez- érdemes tájékozódnia." Természetesen! Sõt, a nem Istenhívõnek is, teszem hozzá... Nem egyértelmû számomra, hogy ez a megfogalmazás mennyire volt személyes célzás. Ha az volt, abból két dologra tudok következtetni: 1) egyáltalán nem ismersz (ez teljesen természetes); 2) kevéssé megalapozott képzettársításaid vannak a vallásos emberekhez. Szerintem egyáltalán nem jellemzõ, hogy a vallásos emberek kevésbé lennének tájékozottak, mint az "ateisták". (Jókai Anna fórumában már érintettem ezt a kérdést, most nem ismétlem magam.)
Nem néztem végig a videót, de majdnem. Szóval rászántam az idõt. És nagy csalódás volt. Alapvetõen tendenciózus, hangulatkeltõ (drámai zenei aláfestés, drasztikus képi illusztrációk stb.), tele van csúsztatásokkal, sõt, megkockáztatom: valótlanságokkal. Ezen felül jellemzõ, hogy sugalmazó kérdésekkel operál, mint a jó bulvársajtó (vagy az egymás ellen áskálódó politikai sajtótermékek), hogy ne nagyon lehessen se jogilag, se tartalmilag belekötni, de azért átmenjen az olvasó tudatába-tudatalattijába az üzenet. Ezekrõl hosszan tudnék írni, kérdés, van-e értelme. Mondjuk nem tudom, volt-e okom bármi mást várni egy olyan videótól, amely szerint a "világszintû érdeklõdésre" számot tartó kényes témák között "beszélhetünk még a földönkívüli illuminátus - hüllõ-lény befolyásról..." :) (Érdekes, hogy utána a hüllõ-lények iránt felkeltett kíváncsiságot mennyire kielégítetlenül hagyja - többet nem is említi õket - és a továbbiakban jóformán tényleg csak a Vatikán elleni hangulatkeltésre szorítkozik.) Lehet, hogy te máshogy látod. Ha nyitott vagy az építõ jellegû vitára, szívesen írok konkrétabban is.
hanguktaekwondooo 2013 szept. 04. - 17:53:02 Előzmény Johann
A linket figyelem felhívásként raktam be.
A jobboldalon felbukkanó, témát akár közvetetten érintõ, további videók között is van több elgondolkodtató.
Gyõzködni unalmas, a rendelkezésre álló információk alapján az egyén maga dönti el, merre indul vagy megy tovább.
A linket lehet boncolni, lehet ilyen vagy olyan.
Ami már építõ vita tárgyává válik, azt érdemes volt tube -ra dobni.
Istenhívõ embernek -tartozzon bármelyik valláshoz, felekezethez- érdemes tájékozódnia.
Saját és esetleges gyermekei szellemi és lelki tisztaságának érdekében.
Az ember által felburjánoztatott rendszerek igen gyakran igen messze esnek az alaptanítástól
Az alábbi linkre mindenképpen érdemes rászánni az idõt,
és ez nem feltétlenül szubjektív vélemény
http://www.youtube.com/watch?v=7JEqcJ7DEfI
Johann 2013 szept. 03. - 14:58:47 Előzmény hanguktaekwondooo
Megnéztem ezt az elsõ videót, de bevallom: nem gyõzött meg. Ha jól értem, annak kellene jelentõséget tulajdonom, hogy a felvétel szerint (tegyük fel, hogy nem manipulált) 19 óra 6 perckor kezdett el felszállni a füst Ferenc pápa megválasztásakor. (Vagyis feltehetõleg az eredmény néhány perccel korábban született meg - teszem hozzá.)
Én ennyibõl biztosan nem fogom tudni azt a következtetést levonni, hogy az új pápa megválasztása a gonosz mesterkedésének az eredménye lenne. Már csak azért sem, mert - úgy tudom - Ferenc pápa kifejezetten jó viszonyt ápol az elõdjével.
Ráadásul aki ilyen megnyilatkozásokat tesz, az az én szememben semmiképp se lehet a gonosz embere: http://www.hirado.hu/Hirek/2013/05/16/17/A_penzpiac_zsarnoksaga_ellen_emelte_fel_szavat_Ferenc.aspx
De egyébként meg érteni vélem ezeknek a hiedelmeknek az alapját. Valóban igaz, hogy a legsötétebb háttérerõk dolgoztak XVI. Benedek elmozdításán hosszú éveken keresztül. Amikor végül lemondott, sokan okkal aggódtak (aggódtunk) a következõ pápa személye és egyáltalán az egyház sorsa miatt. Viszont szerintem egyértelmû, hogy megnyugodhatunk (legalábbis ami az új pápa személyét illeti): azt már nem tudták elérni ezek a bizonyos sötét erõk, hogy az õ "jelöltjük" üljön be XVI. Benedek székébe.
Vallásos emberként tudok benne hinni, hogy a bíborosok valóban a Szentlélek közremûködésével - "sugalmazására" -választották meg az új pápát.
hanguktaekwondooo 2013 jún. 25. - 21:35:41 Előzmény Johann
A neten van mindenféle videó
nem árt belenézni
http://www.youtube.com/watch?v=VQEWVV7akgw

http://www.youtube.com/watch?v=6zc2j8Jk0g4

Benedek pápa méltósága, bölcsessége
és esze
http://www.youtube.com/watch?v=ufwyfr1otHk
Johann 2013 jún. 25. - 15:52:48 Előzmény hanguktaekwondooo
Egyetértek! XVI. Benedek a legnagyobb (de legalábbis az egyik legnagyobb) pápa volt!
És tegyük hozzá: hatalmas teológiai tudása mellet nekünk azért is fontos lehet(ett) a személye, mert többször is megmutatkozott a magyarok iránti kitüntetett figyelme.
Csak remélni tudom, hogy abból a sok sötét dologból, amit hallani lehet a lemond(at)ásával kapcsolatban, minél kevesebb igaz.
szaranka 2013 márc. 03. - 16:51:00 Előzmény hanguktaekwondooo
lehet, hogy a csingilingijére gondolt
hanguktaekwondooo 2013 márc. 02. - 10:37:13
vmelyik jószándékú, de megcsúszott publicisztika kicsi pápának keresztelte.
A legnagyobb volt.
egy ideig még az is marad.
Johann 2012 máj. 02. - 16:24:21 Előzmény Stirlitz
Teljesen egyetértünk. Valószínûleg a továbbiakban célszerû egyszerûen figyelmen kívül hagyni az ennek ellentmondó híreszteléseket. Már sajnálom is, hogy ennyi "reklámot" csináltunk ennek az álhírnek.
(Azt hiszem, kõmacska helyében én nem is szúrtam volna be azt ide, de ha már felkerült, úgy éreztem, reagálnom kell rá.)
Szívbõl kívánom, hogy tartsa meg a Jóisten egészségben XVI. Benedek pápát az emberi élet végsõ határáig.
Stirlitz 2012 ápr. 27. - 11:20:40
A pápák nem szoktak csak úgy lemondani , Szent Péter Utóda haláláig hatalmon marad .És ez így van rendjén.
Johann 2012 ápr. 27. - 02:46:12 Előzmény kõmacska
Nézzenek oda, ezt nem is tudtam, hogy Németh Sándor fia az atv hírigazgatója. Azzal természetesen tisztában voltam, hogy az atv és a "Hitgyüli" elég jól összenõtt, csak errõl a nem túl elegáns "személyzeti politikáról" nem értesültem eddig. Egyébként tudtommal az atv meghatározó tulajdonosai konkrétan a Hit Gyülekezete cégei, tehát egyfajta házitévérõl beszélhetünk. Olvastam még tavaly egy kimutatást az országos balliberális médiáról. Hát, mit mondjak, voltak érdekes kapcsolatok. De talán a legszembetûnõbb a számosságuk volt: 12 országos balliberális médium. Ez pont a hatszorosa annak, amivel a jobboldal rendelkezett a Horn-kormány alatt. Biztos, hogy most van veszélyben a sajtószabadság? (Sõt, egyenesen most "szûnt meg"?) Néha a közbeszéd nagyon el tud szakadni a realitástól... Valószínûleg épp a média tematizáló hatalma miatt.
offtopic
kõmacska 2012 ápr. 21. - 22:44:11
Ez valószínûleg az atv hírigazgatójának, Németh Szilárdnak (pontosabban az apjának, a "hites" Németh Sándornak) volt a vágyálma. "Megvallotta", mert a szómágia alapja az, hogy amit kimondasz, megvalósul. Hát, hála Istennek ez nem jött be. :)
Johann 2012 ápr. 21. - 22:29:44 Előzmény kõmacska
Hétfõn volt a szentatya születésnapja. Azt hiszem, tudnánk róla, ha lemondott volna. :)
Úgy fest, valóban sikerült belõnöm az atv hitelességét. Mondjuk van is elég tapasztalatom, ami ezt mondatta velem.
Mindenesetre szerintem az ilyen (ál)hírek inkább egy pletykalapba volnának valók...
offtopic
kõmacska 2012 ápr. 12. - 00:01:59
remélem, hogy neked lesz igazad :)
Összes hozzászólás