Színház

Éjjeli menedékhely

színmű, 2 felvonás, 180 perc, magyar, 2009.

Értékelés:

6 szavazatból
Szerinted?

Bemutató időpontja:

2009. január 24., József Attila Színház

Stáblista:

Hozzászólások

10/10
FElepHánt 2009 jan. 29. - 13:23:02 10/10
FeHér Elephánt Kulturális Ajánló Portál www.toptipp.hu

ÉJJELI MENEDÉKHELY Horváth Csaba Fortedanse József Attila Színház

A Tavasz ébredésében azért nem Wedekinden volt a hangsúly, a paraszt-párbeszéd és a gó-
lyamonológ vendégszövege talán még fontosabb is volt, a Kalevalában már gyönyörûen szólt
Szálinger Balázs költõi textusa, de ebben az újabb remeklésben Horváth Csaba teljes gaz-
dagságában bontotta ki a gorkiji szöveget. Felülírva a nagy orosz hagyomány fotonaturaliz-
musát, a hajdani valóság realizálása helyett az emberi viszonylatok és cselekvések általáno-
sabb szintû ábrázolását érvényesíti, maszkok és rongyok helyett a mozgás-és gesztus-nyelv
teszi láthatóvá a rejtett tartalmakat. A színház, az utóbbi idõben egyre keményebb kihívá-
sokat vállaló társulata imponáló akarattal idomul a szokatlan stílushoz és a lehetõségeken
belül példás fegyelemmel áll helyt a nem mindennapos feladatban. Márkó Eszter Vaszilisza,
Kocsis Judit a Tatár szerepében érzékenyen reagál a pregnáns stílusra, Besenczi Árpád
és Ullmann Mónika kifejezõen hozza figuráját. A saját nevelésû Andrássy Máté és Kádas
József magától értetõdõ kifejezõkészséggel rajzolja meg a rendõr Medvegyev és a tolvaj
Vaszka Pepe karakterét, Zöld Csaba erõteljes Szatyin-monológja a végsõ optimizmus em-
berséges fényébe vonja a befejezést. Az elõadás legnagyobb meglepetése Méhes László
Luká-ja, aki a felejthetetlen elõdökön túllépve, újfajta értelmezést talál a furcsa vándor
talányos alakjához: vigaszt sugalló demagóg, groteszk színlelõ, kiismerhetetlen jótevõ egy-
szerre. Deklamációját fürge forgások, váratlan mozgáselemek szakítják meg, egyenrangúan
használja a kimondott szó és a rituális pantomim fölényesen uralt eszközeit.
Az elsõ rész tökéletesen kidolgozott, lenyûgözõ hatású színházi esemény! Második fele
még csak szerkezet-kész, érthetõ, mivel a szokásos próbaidõ háromszorosa lenne szüksé-
ges egy ilyen összetett stílus elfogadtatásához. Egészen biztos, hogy az alkotó és a társu-
lat tovább dolgozik a mûvön..., érdemes!
De az bátran kijelenthetõ, hogy két eleme már most is színháztörténeti eseménnyé avatja.
Szabó Mátyás dobokon és ütõhangszereken, zeneszerzõként és elõadóként az elõadás fõ-
szereplõvé válik, minden mozzanatra talál adekvát zenei frázist: melodramatikus aláfestés,
kiemelõ akcntus, fergeteges fokozás egyaránt szerepel nagyívû repertoárjában. Hangszer-
arzenáljában a kínai fadoboktól a gongok, cintányérok különbözõ fajtáin át, a tom-tom és
kézi dobokig megtaláûlhatóaz Amadinda által ismertté vált teljes spektrum. Nem lepõdünk
meg a vonóval megszólaltatott fémek kísérteties sírásán, de amikor Szabó Mátyás a híres
monológot a Színész, Krisztik Csaba TESTÉN/!!!/ tenyérrel ütött szólóval kíséri, csak eláll
a lélegzetünk... A produkció másik archimedesi pontja különben éppen ez a szereplõ, aki
mágikus energiákkal telített mozgásával, sistergõ fájdalommal megszólaló mondataival, játé-
kának döbbenetes intenzitásával egész létezését transzcendens magasságokba emeli. A le-
fojtott aktivitás párduc-rugalmasságú mozgásminiatûrök zenei harmóniájában manifesztá-
lódva, akrobatikus virtuozitásának esztétikus gyönyörûségében oldódik. Krisztik Csaba,
színészi pályafutásának második évében, máris lézerfényû üstökös a hazai színjátszás szür-
ke egén! Egyedülálló személyiségében testesül meg az új utakat keresõ Horváth Csaba
korszerû színházának ideálja.
rekike82 2009 jan. 25. - 21:26:56 Előzmény tettinger
Én a bemutatót láttam, az elõttem szólóhoz csatlakozva gratuláció a színészeknek!!!! Tényleg nagy munka lehetett megtanulni ezeket a mozgásokat!!!!! A rendezés nekem nem tetszett, nem az én mûfajom (nem csípem az un. kortárs rendezéseket...). Habár a színdarab felénél sokan elmentek, én úgy gondolom, a színészek mégis megérdemlik a vastapsot!!!!!
10/10
tettinger 2009 jan. 25. - 16:59:06 10/10
Félkész állapotban is lenyûgözõ! Ehhez a fizikai gesztus-színházhoz háromszor annyi próbaidõ kellene!
Az elsõ rész így is tökéletes remekmû, de végig az lesz aaz egész , ha még lehet dolgozni rajta. Gorkij teljesen átjön, minden szava, gondolata él, a mozgások, tánc-és pantomim-elemek pedig egészen különleges stílust adnak. A színháziak böcsülettel helytállnak a számukra ismeretlen közegben, sõt, Méhes László bravúrosan játszik és fantasztikusan mozog! Félelmetesen óriási Krisztik Csaba Színésze, páratlan mozgáskészség, iszonyatos kisugárzás, zseniális játék. A kisérõ ütõs-zenét Szabó Mátyás teszi, dobokon kívül minden más ütõhangszeren és még az Emberi Testen is!!!
Ha nyitottan nézzük, Csodát élhetünk át!!!