Színház

Szép magyar komédia

színmű, magyar, 2013.

Értékelés:

2 szavazatból
Szerinted?

Ez komédia arról vagyon, mint szeretett egy Thyrsis nevű ífjú legén egy Angelica nevű szép leánt, mely viszont igen tökéletesen szerette az ifjat. Fölgerjedett vala más legén is, Montan nevű Angelica szerelmére és mert semmiképpen magához nem csalhatá a kedvest, mérges italt ada néki, ki miatt az halálra válék. Látván Thyrsis, hogy Angelica az világból kimúlt, mint reméntelen, eszeveszett ember az erdőkre bujdosék, nevét is elváltoztatta Credulusra. Meggyógyulván Angelica, hogy megérté Montannak álnokságát és az ő szerelmes Thyrsise elbujdosását, ő is menten elszökék, s Juliának nevezé magát. Már tíz esztendeje múlik vala bujdosásuknak, mikor Credulus meglátá Juliát, elálmélkodott szépségén, csudálván mely igen hasonló az ő Angelicájához, felgyulladt szerelmére, mely ő nagy szerelmét megjelenté Sylvanusnak. De Sylvanus, mihelt meglátá, ottan elhagyván az ő régi szerelmesét, Galateát,és megvetvén a Credulus-atyafiúságot, Juliára gerjed. Julia penig nem gondola egyikkel is. Credulus öszvevész Sylvanussal, bújában penig, hogy szinte meg akarja ölni magát, reátalál esmét Julia, megesmervén egymást, egymáshoz házasolának. Sylvanus is megbékéllik Galateával, s elveszi. Ez az komédia summája. Vagyon az dolog-beszélésben egynéhány tréfa is, hogy a hallgatók ne szomorkodnának, hanem nevetnének, örülnének is, hallván a tréfákot.

A(z) József Attila Színház előadása

Bemutató időpontja:

2013. november 26., József Attila Színház

Stáblista:

Hozzászólások