Téma: A halottember

3/10
toronyház 2016 dec. 27. - 14:13:46 3/10
(2/2)
Ez nem volt jó...
9/10
FElepHánt 2016 nov. 02. - 13:01:34 9/10
(1/2)
FeHér ElepHánt Kulturális Ajánló Portál www.toptipp.hu
Röpül a szerelem körhintája, Mészáros Sára boldogan kering a hajdani búcsúban. Ám az
ifjú férj, Mucsi Zoltán nem tér vissza a háborúból, kislányával egyedül szenvedi az özvegyi
létet. Donganak körötte az ágaskodó hímek, még Kovács Krisztián ájtatosan hátradõlõ, míg
Molnár Gusztáv robusztus alakjában rányomuló plébánosa is megkörnyékezi. Az asszony áll-
hatatos magányban õrzi az emléket, Háy János veretes textusa érzékletesen tárja fel a lé-
lek legapróbb rezdülését is.
A színpadi forgót emberkéz hajtja, a hangteret Rozs Tamás csellója élteti, Bérczes László
rendezése elsõ Háy-opuszának, a Gézagyerek-nek varázsos atmoszféráját idézi. A Kórus-
trió narrátorként kommentál, eljátssza a környezet figuráit, Grisnik Petra szívbemarkoló-
an énekel. A háromszólamúságot viszont kár erõltetni , különösen a tragikus befejezés hal-
lelulája zavaró.
Cziegler Balázs díszletének tengelyében a hinta áll, a játék gyújtópontjában elejétõl a vé-
géig Mészáros Sára megrendítõ alakítása. Esendõen összezárt lábak, alig gesztusok, kevés
mimika, csak a gyönyörûséges mondatok áradása, a négydimenziós, személyes hitelesség.
Zsótér egri Selyemcipõ -jében éteri átszellemültséggel, égi mosollyal filozofált, most az
állhatatos konokság, a kitartó helytállás Paraszt Madonnáját jeleníti meg.
Váratlanul visszatér a holtnak hitt férfi, Mucsi Zoltán oszlopszentként meredve áll, csak
annyit mond: "nagyon hideg volt", rezzenéstelen arcának Giacometti-vonásai azonban né-
mán tanúskodnak a rettenetes szenvedésekrõl. Létezése zavaró tényezõvé válik a felvál-
lalt sors zord közegében, más ember jött vissza, nem az, aki elment, a kényszerközösség
tûrhetetlenné torzul.
Érthetetlen a melodramatikus Horror End, igazabb lenne egy sátántangósan a végtelenbe
szürkülõ életút. Az elõadás így is, mindenképpen nagyszerû, a társulat és az eddig alig is-
mert Színésznõ felejthetetlen munkája.