Személy

József Attila

író, fordító, versek
Született: 1905. április 11. (Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest)
Meghalt: 1937. december 3. (Magyarország, Balatonszárszó)

A magyar költészet kiemelkedő alakja, nehézségekkel tarkított, rövidre szabott élete mindössze 32 évig tartott. Tanárnak készült, a pályától Horger Antal professzor tanácsolta el emlékezetes körülmények között, a Tiszta szívvel című versért. 1937 decemberében bekövetkezett halálát számos bizonytalanság övezi, egyesek balesetet feltételeznek, mások úgy hiszik, öngyilkosságot követett el. Halála után Baumgarten- és Kossuth-díjban is kapott. Kötetei: Szépség koldusa, Nem én kiáltok, Nincsen apám se anyám, Az istenek halnak, az ember él, Döntsd a tőkét, ne siránkozz, Külvárosi éj, Medvetánc, Nagyon fáj.

Hozzászólások

10/10
Nótárius ápr. 10. 20:52:51 10/10
József Attila:

SÍRDOMB A HEGYCSÚCSON
A holtan megbántott Adyé
 
Üveghegy ez. Ezerszínű üveg.
Az ördög csuszkál oldalain föl-le.
Hántott héjú szivekből ez a hegy
Már régen épült. S énekelni megy
Hajnalban ez a hegy a vaksi földre.

- Sej haj, meghalt!... Ó, meghalt!...
Hosszu csend.
A hegy kigyúl és táncolni kezd aztán.
Egy sírdomb megy a hegy csúcsára. Fenn,
Ott fenn megáll. Lefekszik. Vértelen
Fénylelke forrón leömlik az arcán.

Hullámzik még és lépcsőkké mered.
- A hegy csúcsáról nagyon messze látni,
Fennebb, a hantról, még messzebbre látni,
Ki akar látni, apró emberek? -
Csak csend. És újból zeng, ragyog a hegy.
 
1924. aug. 20.
(!)
Bonitó ápr. 10. 18:07:23
A DUNÁNÁL
1

A rakodópart alsó kövén ültem,
néztem, hogy úszik el a dinnyehéj.
Alig hallottam, sorsomba merülten,
hogy fecseg a felszin, hallgat a mély.
Mintha szivemből folyt volna tova,
zavaros, bölcs és nagy volt a Duna.
Mint az izmok, ha dolgozik az ember,
reszel, kalapál, vályogot vet, ás,
úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el
minden hullám és minden mozdulás.
S mint édesanyám, ringatott, mesélt
s mosta a város minden szennyesét.
És elkezdett az eső cseperészni,
de mintha mindegy volna, el is állt.
És mégis, mint aki barlangból nézi
a hosszú esőt - néztem a határt:
egykedvü, örök eső módra hullt,
szintelenül, mi tarka volt, a mult.
A Duna csak folyt. És mint a termékeny,
másra gondoló anyának ölén
a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen
és nevetgéltek a habok felém.
Az idő árján úgy remegtek ők,
mint sírköves, dülöngő temetők.
2

Én úgy vagyok, hogy már száz ezer éve
nézem, amit meglátok hirtelen.
Egy pillanat s kész az idő egésze,
mit száz ezer ős szemlélget velem.
Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak,
öltek, öleltek, tették, ami kell.
S ők látják azt, az anyagba leszálltak,
mit én nem látok, ha vallani kell.
Tudunk egymásról, mint öröm és bánat.
Enyém a mult és övék a jelen.
Verset irunk - ők fogják ceruzámat
s én érzem őket és emlékezem.
3

Anyám kún volt, az apám félig székely,
félig román, vagy tán egészen az.
Anyám szájából édes volt az étel,
apám szájából szép volt az igaz.
Mikor mozdulok, ők ölelik egymást.
Elszomorodom néha emiatt -
ez az elmulás. Ebből vagyok. "Meglásd,
ha majd nem leszünk!..." - megszólítanak.
Megszólítanak, mert ők én vagyok már;
gyenge létemre így vagyok erős,
ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál,
mert az őssejtig vagyok minden ős -
az Ős vagyok, mely sokasodni foszlik:
apám- s anyámmá válok boldogon,
s apám, anyám maga is ketté oszlik
s én lelkes Eggyé így szaporodom!
A világ vagyok - minden, ami volt, van:
a sok nemzedék, mely egymásra tör.
A honfoglalók győznek velem holtan
s a meghódoltak kínja meggyötör.
Árpád és Zalán, Werbőczi és Dózsa -
török, tatár, tót, román kavarog
e szívben, mely e multnak már adósa
szelíd jövővel - mai magyarok!
...Én dolgozik akarok. Elegendő
harc, hogy a multat be kell vallani.
A Dunának, mely mult, jelen s jövendő,
egymást ölelik lágy hullámai.
A harcot, amelyet őseink vivtak,
békévé oldja az emlékezés
s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés.
1936. jún.
Bonitó ápr. 09. 22:08:03
József Attila: TAVASZ VAN! GYÖNYÖRŰ!
Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz,
A vén Duna karcsú gőzösökre gondol,
Tavasz van! Hallod-e? Nézd, hogy karikázik
Mezei szagokkal a tavaszi szél.

Jaj, te, érzed-e? Szerető is kéne,
Friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás.
Őzikém, mondanám, ölelj meg igazán!
Minden gyerek lelkes, jóizű kacagás!

Tavasz van, gyönyörű! Jót rikkant az ég!
Mit beszélsz? korai? Nem volt itt sose tél!
Pattantsd ki a szíved, elő a rügyekkel –
A mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél!

1924 tavasza
Bonitó ápr. 09. 22:06:04
József Attila: A VÁROS PEREMÉN

A város peremén, ahol élek,
beomló alkonyokon
mint pici denevérek, puha
szárnyakon száll a korom,
s lerakódik, mint a guanó,
keményen, vastagon.

Lelkünkre így ül ez a kor.
És mint nehéz esők
vastag rongyai mosogatják
a csorba pléhtetőt –
hiába törli a bú szivünkről
a rákövesedőt.

Moshatja vér is – ilyenek vagyunk.
Uj nép, másfajta raj.
Másként ejtjük a szót, fejünkön
másként tapad a haj.
Nem isten, nem is az ész, hanem
a szén, vas és olaj,

a való anyag teremtett minket
e szörnyű társadalom
öntőformáiba löttyintve
forrón és szilajon,
hogy helyt álljunk az emberiségért
az örök talajon.

Papok, katonák, polgárok után
igy lettünk végre mi hű
meghallói a törvényeknek;
minden emberi mű
értelme ezért búg mibennünk,
mint a mélyhegedű.

Elpusztíthatatlant annyian,
mióta kialakult
naprendszerünk, nem pusztítottak
eddig, bár sok a mult:
szállásainkon éhinség, fegyver,
vakhit és kolera dúlt.

Győzni fogó még annyira
meg nem aláztatott,
amennyire a csillagok alatt
ti megaláztatok:
a földre sütöttük szemünk. Kinyilt
a földbe zárt titok.

Csak nézzétek, a drága jószág
hogy elvadult, a gép!
Törékeny falvak reccsennek össze,
mint tócsán gyönge jég,
városok vakolata omlik,
ha szökken; s döng az ég.

Ki inti le – talán a földesúr? –
a juhász vad ebét?
Gyermekkora gyermekkorunk. Velünk
nevelkedett a gép.
Kezes állat. No, szóljatok rá!
Mi tudjuk a nevét.

És látjuk már, hogy nemsoká
mind térdre omlotok
s imádkoztok hozzá, ki pusztán
a tulajdonotok.
De ő csak ahhoz húz, ki néki
enni maga adott…

Im itt vagyunk, gyanakvón s együtt,
az anyag gyermekei.
Emeljétek föl szivünket! Azé,
aki fölemeli.
Ilyen erős csak az lehet,
ki velünk van teli.

Föl a szívvel, az üzemek fölé!
Ily kormos, nagy szivet
az látott-hallott, ki napot látott
füstjében fulladni meg,
ki lüktetését hallotta a föld
sok tárnás mélyeinek!

Föl, föl!… E fölosztott föld körül
sír, szédül és dülöng
a léckerités leheletünktől,
mint ha vihar dühöng.
Fujjunk rá! Föl a szivvel,
füstöljön odafönt!

Mig megvilágosúl gyönyörű
képességünk, a rend,
mellyel az elme tudomásul veszi
a véges végtelent,
a termelési erőket odakint s az
ösztönöket idebent…

A város peremén sivít e dal.
A költő, a rokon,
nézi, csak nézi, hull, csak hull a
kövér, puha korom,
s lerakódik, mint a guanó,
keményen, vastagon.

A költő – ajkán csörömpöl a szó,
de ő, (az adott világ
varázsainak mérnöke),
tudatos jövőbe lát
s megszerkeszti magában, mint ti
majd kint, a harmóniát.
1933 tavasza
Bonitó ápr. 09. 22:02:36
József Attila: ÉN KÖLTŐ VAGYOK...

Én költő vagyok, de nem kell dicsőség,
ne ünnepelje bennem senki hősét,
ily ünneplést én Istenre hagyok.
Ő az, hogy nincs nagy, kinél nincs nagyobb.
Versem azé, ki szívem versbe kérte
és nékem elég a barátság érte.
Joan Fontaine ápr. 09. 21:14:57
Ezt a topicot ne hagyjuk kihűlni. Gyűjtsük a verseket, és tegyük közzé, szóljunk hozzá, tartsuk életben. Ha nem tesszük, az kicsit olyan érzés, mint amiben benne van a magyar költészet ápolásának a teljes, totális , sokoldalú és enciklopédikus impotenciája. (Fábry Sándor). :)
Joan Fontaine ápr. 09. 21:08:48
TÉL
Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hogy melegednének az emberek.
Ráhányni mindent, ami antik, ócska,
Csorbát, töröttet s ami új, meg ép,
Gyermekjátékot, - ó, boldog fogócska! -
S rászórni szórva mindent, ami szép.

Dalolna forró láng az égig róla
S kezén fogná mindenki földiét.

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hisz zúzmarás a város, a berek...
Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni
És rakni, adjon sok-sok meleget.

Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,
Hogy fölengednének az emberek!

1922. november 12.
10/10
gladiolus 2019 szept. 28. - 07:01:46 10/10
Igen, szegényke. Abban minden benne van.
10/10
gladiolus 2019 szept. 27. - 21:17:19 10/10 Előzmény Nótárius
Ej ej ej ....de szép. Nem ismertem elég jól.
10/10
Nótárius 2019 ápr. 11. - 01:37:44 10/101937. április 11-én pedig
"Harminckét éves lettem én - "
kezdősorral megírta a
SZÜLETÉSNAPOMRA című versét.

Harminchárom éves már nem lett Ő, mert az 1937. december 3-án, Balatonszárszón történt tragikus esemény (?) következtében fiatalon életét vesztette.
Ám páratlanul kimagasló életművének költői érzékenységű zsenialitása és szépsége, valamint aktualitásai által mégis valósággá lett a zárómondata, hogy:
"Én egész népemet fogom
nem középiskolás fokon
taní-
tani!"

Példának ehelyt "csak" egy töredék:
"Ahol a szabadság a rend,
mindig érzem a végtelent."
10/10
Nótárius 2019 ápr. 04. - 14:06:49 10/10
ÉN NEM TUDTAM

Én úgy hallgattam mindig, mint mesét
a bűnről szóló tanitást. Utána
nevettem is - mily ostoba beszéd!
Bűnről fecseg, ki cselekedni gyáva!

Én nem tudtam, hogy annyi szörnyüség
barlangja szivem. Azt hittem, mamája
ringatja úgy elalvó gyermekét,
ahogy dobogva álmait kinálja.

Most már tudom. E rebbentő igazság
nagy fényében az eredendő gazság
szivemben, mint ravatal, feketül.

S ha én nem szólnék, kinyögné a szájam:
bár lennétek ily bűnösök mindnyájan,
hogy ne maradjak egész egyedül.

1935. augusztus 7.
10/10
gladiolus 2019 ápr. 03. - 21:11:17 10/10
Úgy látom, ez még nincs itt, ezért beteszem.

NAGYON FÁJ
Kivül-belől
leselkedő halál elől
(mint lukba megriadt egérke)
amíg hevülsz,
az asszonyhoz ugy menekülsz,
hogy óvjon karja, öle, térde.

Nemcsak a lágy,
meleg öl csal, nemcsak a vágy,
de odataszit a muszáj is -

ezért ölel
minden, ami asszonyra lel,
mig el nem fehérül a száj is.

Kettős teher
s kettős kincs, hogy szeretni kell.
Ki szeret s párra nem találhat,

oly hontalan,
mint amilyen gyámoltalan
a szükségét végző vadállat.

Nincsen egyéb
menedékünk; a kés hegyét
bár anyádnak szegezd, te bátor!

És lásd, akadt
nő, ki érti e szavakat,
de mégis ellökött magától.

Nincsen helyem
így, élők közt. Zúg a fejem,
gondom s fájdalmam kicifrázva;

mint a gyerek
kezében a csörgő csereg,
ha magára hagyottan rázza.

Mit kellene
tenni érte és ellene?
Nem szégyenlem, ha kitalálom,

hisz kitaszit
a világ így is olyat, akit
kábít a nap, rettent az álom.

A kultura
ugy hull le rólam, mint ruha
másról a boldog szerelemben -

de az hol áll,
hogy nézze, mint dobál halál
s még egyedül kelljen szenvednem?

A csecsemő
is szenvedi, ha szül a nő.
Páros kínt enyhíthet alázat.

De énnekem
pénzt hoz fájdalmas énekem
s hozzám szegődik a gyalázat.

Segítsetek!
Ti kisfiuk, a szemetek
pattanjon meg ott, ő ahol jár.

Ártatlanok,
csizmák alatt sikongjatok
és mondjátok neki: Nagyon fáj.

Ti hű ebek,
kerék alá kerüljetek
s ugassátok neki: Nagyon fáj.

Nők, terhetek
viselők, elvetéljetek
és sirjátok neki: Nagyon fáj.

Ép emberek,
bukjatok, összetörjetek
s motyogjátok neki: Nagyon fáj.

Ti férfiak,
egymást megtépve nő miatt,
ne hallgassátok el: Nagyon fáj.

Lovak, bikák,
kiket, hogy húzzatok igát,
herélnek, rijjátok: Nagyon fáj.

Néma halak,
horgot kapjatok jég alatt
és tátogjatok rá: Nagyon fáj.

Elevenek,
minden, mi kíntól megremeg,
égjen, hol laktok, kert, vadon táj -

s ágya körül,
üszkösen, ha elszenderül,
vakogjatok velem: Nagyon fáj.

Hallja, mig él.
Azt tagadta meg, amit ér.
Elvonta puszta kénye végett

kivül-belől
menekülő élő elől
a legutolsó menedéket.

1936. október-november
_goldie_ 2017 dec. 01. - 13:46:36
Meglepetés e költemény,
csecse-becse, ajándék
https://www.youtube.com/watch?v=1ov8x-JoXp0
(lehettem volna töltõtoll koptató legény,
helyette leány lettem én :))
10/10
gladiolus 2017 nov. 30. - 18:21:00 10/10
10/10
gladiolus 2017 szept. 18. - 09:16:39 10/10
Igen, talán nem a legjobb verseit tanítják az általános iskolában, inkább a Hangyát, vagy a Jön a vihart kellene. Valószínûleg olyan okokból, mert a mélyebb verseket az általános iskolás korosztály nyilvánvalóan nem érti és nem érzi. Lehet, hogy még a középiskolásoknak is sok. A Jön a vihar viszont tetszett már gyerekeknek, mert J. A. minden korosztálynak írt.
filoszemitabéluska 2017 szept. 17. - 22:35:26
Velem ez a Kaláka feldolgozás kedveltette meg a költészetet, viszonylag késõn. Az iskolában Ja munkásmozgalmi költészetét nyomatták és az eléggé taszított: kinek bajszán nem billeg morzsa, kinek nem jut kapanyél stb.
Ebben a versben meg annyi megszívlelendõ gondolat van, tökéletesen megfogalmazva, hogy nem lehet megunni. A mai kor végtelenül önzõ és erõszakos embertípusának (vedd el, mert megérdemled, jár neked!!!) meg kellene fontolnia az ilyen sorokat "légy férfi, a fû kinõ utánad". Ez az állatfajta azt hiszi, hogy a Nap õérte süt, a csillagok az kedvéét vannak az égen.
10/10
gladiolus 2017 szept. 17. - 20:16:31 10/10
Igen, nekem is a fegyveres sor volt a legerõsebb motiváló erõ ahhoz, hogy beírjam ide, mert ennek a versnek ez a végsõ katartikus pontja.

De lélegzetelállító ez is:

Maradj fölöslegesnek,
a titkokat ne lesd meg.
S ezt az emberiséget,
hisz ember vagy, ne vesd meg.

A legnagyobb dolog az, ha valaki, aki annyit szenvedett, mint József Attila, önzetlenségbõl ilyet tud írni az emberiségrõl.

És ez:

Hamis tanúvá lettél
saját igaz pörödnél.

Mi egyszerû halandók percekig, órákig gondolkodunk azon, hogyan is fogalmazzuk meg, amit mondani akarunk. József Attilának bármelyik versében benne van a legtöbb fontos tudnivaló az életrõl. Kevesen tudtak annyira mesterien bánni a szavakkal, mert sokszor nem is az a fontos, hogy értsd, hanem olykor csak esztétikai élmény az, hogy éppen azok a szavak kerültek egymás mellé, és éppen úgy, ahogy. Talán ez a különleges szépség ad alapot arra, hogy ennyien, és ennyiféleképpen megzenésítették a verseit.
cellasto 2017 szept. 15. - 10:54:56
filoszemitabéluska 2017 szept. 15. - 09:44:06
https://www.youtube.com/watch?v=RmZiOJWVISk

JA egyik legszebb verse és a Kaláka talán legszebb dala.
"Most hát a töltött fegyvert
szoritsd üres szivedhez."

zseniális sorok!
10/10
gladiolus 2017 szept. 14. - 19:30:04 10/10
TUDOD, HOGY NINCS BOCSÁNAT

Tudod, hogy nincs bocsánat,
hiába hát a bánat.
Légy, ami lennél: férfi.
A fû kinõ utánad.
A bûn az nem lesz könnyebb,
hiába hull a könnyed.
Hogy bizonyság vagy erre,
legalább azt köszönjed.

Ne vádolj, ne fogadkozz,
ne légy komisz magadhoz,
ne hódolj és ne hódits,
ne csatlakozz a hadhoz.

Maradj fölöslegesnek,
a titkokat ne lesd meg.
S ezt az emberiséget,
hisz ember vagy, ne vesd meg.

Emlékezz, hogy hörögtél
s hiába könyörögtél.
Hamis tanúvá lettél
saját igaz pörödnél.

Atyát hivtál elesten,
embert, ha nincsen isten.
S romlott kölkökre leltél
pszichoanalizisben.

Hittél a könnyü szóknak,
fizetett pártfogóknak
s lásd, soha, soha senki
nem mondta, hogy te jó vagy.

Megcsaltak, úgy szerettek,
csaltál s igy nem szerethetsz.
Most hát a töltött fegyvert
szoritsd üres szivedhez.

Vagy vess el minden elvet
s még remélj hû szerelmet,
hisz mint a kutya hinnél
abban, ki bízna benned.

1937. július-augusztus
Összes hozzászólás