Színház

Bánk bán

opera, 3 felvonás, magyar, 2004.

Még nincs szavazat!

Légy te az első!

I. Felvonás.

Míg Endre király messze földön harcol, Gertrudis királyné fényes mulatozásra látja vendégül hajbokoló alattvalóit.A békétlen magyar urak, akiknek élén Petur áll, elkeseredetten figyelik az udvarnál folyó henye életet. A bihari bán már lázadást is szítana, de Bánk bán, aki hívó szavára félbeszakította országjáró kőrútját,és váratlanul megjelent a visegrádi vár duhajkodástól zengő termeiben, sziklaszilárdan áll a trón mellett. Végűi mégis ő roppan össze... Ottó herceg már régen csak a pillanatot lesi, mikor Bánk hitvese Melinda tehetetlenül vergődik majd abban a hálóban, melyet kéjsóvár öccse számára maga a királyné segít szőni. Bánk szinte tehetetlenné bénul a szőrnyű felismeréstől, de ha tettre szánná el magát, sérelmét csak a vér moshatná le.

II. Felvonás.

1. kép.
Tiborc az egész vérző ország nyomorúságát tárja Bánk elé, de a nagyúr saját őrjítő fájdalmának súlya alatt alig tud figyelni reá. Aztán betelik a mérték: Melindát elérte Ottó aljassága, amivel Bánk élete is összeomlott. Az öreg parasztra bízza megzavart lelkű asszonyát és gyermekét, míg ő maga végső leszámolásra készülődik

2. kép.
A királyné szobájában a csábító kéjenc nővére és az elcsábított áldozathitvestársa áll szemben egymással. Bánk a siralomvölggyé vált ország kifosztását és az őrületbe hajszolt asszony becsületét kéri számon Gertrudistól, a külföldről jött királyné ezzel csak gonosz felelőtlenségét, megvető gyűlöletét tudja szembeszegezni.Aztán megvillan Gertrudis kezében a tőr, hogy a kővetkező pillanatban ugyanaz a penge az ő életét oltsa ki.

III. Felvonás.

1. kép.
Tiborc a reá bízott asszonnyal és gyermekévela Tiszáig jutott el. Melinda zaklatott lelke - miként a gyászoló természet égiháborúja - csak pillanatokra nyugszik meg, hogy azután annál hevesebb viharok dúlják fel. Hiába a hűséges öreg cseléd minden féltő gondossága. Bánk szerencsétlen hitvese kisfiával együtt a széltől korbácsolt hullámok közé rohan.

2. kép.
A király hazaérkezett a csatatérről. Itthon dicsőítés helyett nejének ravatala és feldúlt ország várja.Bánk elszántan lép a trón elé. bárki, aki szívén viseli az ország sorsát, megtette volna ugyanazt, amit ő tett. Király és nádor,két fejedelmi nemzettség, Árpád és Bor vére áll egymással szemben... Bánk mégsem húz kardot. Szeme rémülten szegeződik a terem bejáratára, ahol Tiborc mögött hozzák a halott Melindát és kisfiát. A királynak nem kell bosszút állnia Gertrudis gyilkosán, a sors már elvégezte ezt ...

A(z) Csokonai Színház előadása

Bemutató időpontja:

2004. október 27., Csokonai Színház

Stáblista:

Hozzászólások