Színház

Szerelem

előadás, magyar, 2016.

Értékelés:

3 szavazatból
Szerinted?

"A Vígszínház egyik legforróbb és legszebb estéje volt a mai. Barta Lajos darabja ünneplő tapsok közepette érkezett. A közönség minden felvonás után nagyon sokszor a rivaldára szólította az írót, sikere oly rendkívül forró és egyöntetű volt. Lelkesen feléje tartott, magasra emelt tenyerekkel tapsoltak neki, mint annak szokás, aki magasba megy."

Pontosan 100 évvel ezelőtt írta le ezeket a sorokat Kosztolányi Dezső, és a Szerelem százéves története őt igazolta. Barta Lajos tragikomédiája igazi sikerdarab, színházaink gyakorta emelik le a polcról a művet, amikor színészeiknek pompás szerepeket, nézőiknek egyszerre fájdalmas és mulatságos mesét kínálnak. Ez a magyar kisvárosba költöztetett groteszk Három nővér a Szalkay család három lányának örök várakozásáról, olyan-amilyen vőlegényekért folytatott, szomorúan szánalmas versengéséről szól. A lányok fehér lovon közlekedő, fátyolos tekintetű költőkről és délceg katonákról álmodnak, és tíz körömmel kapaszkodnak a küszöbön toporgó, szürke-szerencsétlen hivatalnokba, hogy aztán az álmok palotájából a földszintes valóságba költözzenek.

A(z) Csiky Gergely Színház előadása

Bemutató időpontja:

2016. február 27., Csiky Gergely Színház

Stáblista:

Szereplők

Szalay (nyugalmazott mérnök)
Szalayné (felesége)
Nelli (leányuk)
Lujza (leányuk)
Böske (leányuk)
Biky (fűszeres)
ifj. Biky (a fia, költő )
Katonatiszt
Kormóczy (adótiszt)
Fuchsné (háziasszonya)
Kocsárd (temetkezési vállalkozó)

Alkotók

Hozzászólások

10/10
FElepHánt 2016 szept. 23. - 17:04:49 10/10
FeHér ElepHánt Kulturális Ajánló Portál www.toptipp.hu

SZERELEM---Guelmino Sándor---Kaposvári Csiky Gergely Színház

Robbantják, gyalázzák, lenyomják, darálják... - Kaposvár még mindig áll, Kaposvár még most is fogalom. A Hely Szelleme élteti a félig szétvert társulatot, az elõadások míves igényessége még mindig etalon.
Barta Lajos darabja lassú léptû, ráérõs az expozíció, lassúdad rajzolódnak fel a szituációk finomhangolású a nyelv, nincsenek szélsõségek, a békeévek polgári nyugalma langyosítja az atmoszférát. A félfeudális viszonyok gúzsba kötik a lányokat, csak a távolban dereng a saját lábán is, legalább félig megálló nõ ideálképe.
Mészáros Sára következetes céltudatból alapozza meg figuráját, a karcos kedvû majdnem vénlány racionális alkalmazkodóképességgel éri el célját, olyan asszony lesz, akirõl férjemuramék álmodnak, színészi eszközei életben, színpadon egyaránt mesteriek.
Nyári Szilvia Lujzája a legvégletesebb pólusok között cikázik, beleszédül a mûvész istenitésébe, csalódásában vállalja a nevetséges kompromisszumot, majd robbanó érzelmességgel hanyatlik a nosztalgikus lemondásba. Hatalmas emóciók, szikrázó energia, méretes alakítás.
Aki nem játszik, aki puszta létezésével, teszi hitelessé a legkisebb lány kamaszos szertelenségét: a tündéri Szvetnyik Kata. Heves,durcás, de tud gránitkemény lenni, nem hisszük, hogy sokáig kell szenvednie fátyolos özvegységét.
Guelmino Sándor nemes anyaggal dolgozik. Csík György enteriõrjében nincsenek festett kulisszák, minden fiók asztalosmunka, minden roló mûködik, az ablakok esõpászmákat, hóesést láttatnak. Nem sietõs a tempó, a gondosan átmentett, ízes mondatok széles mederben hömpölyögnek, mégis hatásosan csattan egy-egy kedves poén. Összetartóan kimunkált az együttes, a bájos keringõ-ritmus nem tompítja az izgalmakat. Bensõséges stílusúak a ruhák, Kárpáti Enikõ vonzó változatosságúvá teszi a szolid stílust.
Gyújtópontba a vágyakozások furcsa tárgya, Komoróczy adótiszt. Kelemen József egyedi szerepfelfogása a nevetséges úrfiból valahol mélyen poétikus, különc eleganciájában lelki mélységeket sejtetõ embert teremt. Abszurd rítusok vezérlik, kósza ideák, nem a földön jár, de érzi a sebeket, kitart elképzelései mellett, feje fölött don quijotei glória fénylik. Következetesen nagyívû, példás finomságú, parádés alakítás.
És nincs egyedül. Nyári Oszkár, Takács Katalin és a védhetetlen szuggesztivitású Kovács Zsolt mellett egy felejthetetlen epizódban Hunyadkürti György alázatos kisembere képviseli az alsóbb néposztályokat. Refrénszerû bocsánatkéréseinek monotonitása dagasztja
Lujza váratlan érzelmi kitörésének hullámait, szûk amplitúdóban fantasztikus fokozás!
Minden olyan, mint régen: Bérczes László gyönyörûséges mûsorfüzete, interjúk a lányokkal és ábrándosan barnított, egyszer majd archív fotók...
Nehéz építkezési évek jönnek, vajha így, ebben a régi kaposvári szellemben lehetne átvészelni õket az új idõk hajnaláig.