Színház

Tigris és hiéna

előadás, magyar, 2013.

Értékelés:

2 szavazatból
Szerinted?

Galíciában és Magyarországon, az 1130-as években.

Magyarországon járunk, az 1130-as években, az Árpád-házi királyok uralkodásának egy zaklatott, trónviszályoktól gyötört periódusában, II. (Vak) Béla uralkodásának idején. A dinasztia testvérháborúkkal tarkított krónikája megfelelő alapanyagot kínált Petőfinek egy összetett, izgalmasan morbid emberi és társadalmi viszonyrendszer megrajzolásához.

Másfél évtizeddel korábban Könyves Kálmán király uralkodását (1095-1116) beárnyékolta a hatalomért folytatott szüntelen harc öccsével, Álmos herceggel (a későbbi Béla király apjával). E harc sokadik fellángolásakor Álmos herceget és hét év körüli kisfiát a király parancsára megvakították, hogy az uralkodásra alkalmatlanná tegyék. Később, miután Kálmán fia, István utód nélkül halt meg, mégis a megcsonkított, fiatal herceg lépett trónra. Szerb feleségével, Ilonával gyakorlatilag társuralkodókként irányították az országot. Neki is rendszeresen meggyűlt azonban a baja egy apjához hasonló-an szívós és konok trónkövetelővel, Borisszal vagy Boriccsal, Galícia hercegével. Borics, Kálmán király második feleségének, Eufémia orosz hercegnőnek (a darabban Predszláva) a fia volt, akit azonban Kálmán soha nem ismert el sajátjának, mivel édesanyját még a kisfiú megszületése előtt hűtlenség miatt eltaszította, és hazaküldte Kijevbe.

A cselekmény idejére Béla király országlását belső és külső ellenségek egyaránt fenyegetik. Egyrészt sokan még most is uralkodásra alkalmatlannak tartják a megvakított királyt, és az Árpád-ház Álmos-féle ágának követelnék a trónt, másrészt Borics herceg és anyja sereget toboroz, hogy lerohanják a viszályoktól szétszabdalt országot...

A(z) Móricz Zsigmond Színház előadása

Bemutató időpontja:

2013. május 4., Móricz Zsigmond Színház

Stáblista:

Szereplők

Saul (földönfutó)
Borics (Galícia fejedelme)
Predszláva (Borics és Saul anyja)
II. (Vak) Béla (Magyarország királya)
Ilona királyné (a felesége)
Sámson (zsoldos)
Judit (Borics felesége)
Sülülü (bolond II. Béla udvarában)
Göndör (magyar úr)
Vas (magyar úr)
Milutin (szolga Borics házában)
Géza (Ilona kisfia)
Dengez (magyar úr)
Tivadar (magyar úr)

Hozzászólások

8/10
FElepHánt 2013 szept. 10. - 11:23:54 8/10
TIGRIS ÉS HIÉNA Koltai M.Gábor Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház


Rémisztõ kezdés: egy az egyben élvezhetjük Petõfi Sándor vérgõzös szélsõségeit, bár a
szerencsés kezû Peer Krisztián, megõrizve a textus áradó szépségeit, sokat enyhít a vad-
romantikus sekszpíriádán. Kiválóak a játékosok, ám a stílus a régebbi Katonás elõadás sem-
mitmondását idézi.
Aztán beballag néhány konnyadtbajuszú magyar úr és tüstént felfénylik a gyilkos humorú
paródia mába világító reflektora. Maratoni menetben isznak a hazára, beszólásaik heveny
eredetisége a sivár jelen hazai rögvalóságból táplálkozik. Biztos kézzel rajzolt négy karak-
ter, nemcsak bajszuk, öltözetük, de még pálinka-döntögetõ technikájuk is különbözõ. Áb-
rándosan merengõ úr Varga Balázs, míg Rák Zoltán Vas vitéze vérlilába alkoholizált. A fö-
vegét fogva kupicázó Dengez, Nagyidai Gergõ ereszti el a legkeményebb poénokat, a sa-
rokban gubbasztó Vízkeleti Zsolt feledhetetlen élességgel érvényesíti karizmatikus egyé-
niségét. Nem marad el a hetyke danolászás, acélosan zeng Kazár Pál Togrul-nótája, a fer-
geteges jelenet elsöprõ energiája az áhított, sírva röhögtetõ groteszk felé lendíti az elõ-
adás kezdetben akadozó szekerét.
Spiró György Árpádház-a a maga borzalmas középkori brutalitásában mutatja be dicstelen
eleinket, ideje már, hogy végre a kegyetlen komikum aszpektusa is helyet kapjon. A ren-
dezõ Koltai M.Gábor sikeres kísérletet tesz, kár, hogy az országgyûlés és a végkifejlet ké-
peiben elhalványodik ez az elképzelés. Pedig az elképesztõ tragikai vénával mennydörgõ,
lenyûgözõ Szabó Márta akár egyedül is képes lenne erre, azonban így is letaglózó drámai-
sággal uralja a színpadot.
Vicei Zsolt figurálisan izgalmas, Széles Zita és az árnyalt finomságú Fellinger Domonkos
uralkodópárja elegánsan rajzolt, a számûzött Saul szerepében Vaszkó Bence erõteljes
alakítással tûnik ki. Vak Béla Bolondjaként Vízkeleti Zsolt szarkasztikus mosolyával, lézer-
pontosságú élceivel, egész színpadi létezésével vitathatatlanul a produkció legjobbja.
A finálé öldöklése magyaros tangóba oldódik, az együttes, francia négyesre emlékeztetõ
könnyedséggel topog fel s alá, elragadó kedvességgel énekelve a mára reflektáló, keserû
öngúnnyal tûzdelt szöveget. Helyrebillen az egyensúly, csak ünnepelni tudjuk a meg-meg-
billenõ, de végsõ kicsengésében igen értékes munkát.