10/10
FElepHánt 2009 jan. 10. - 20:34:11 10/10
(1/1)
RETTENTÕ GÖRÖG VITÉZ Fodor Tamás Stúdió K

A népligeti Vurstliban Paprika Jancsi, Kemény Henriknél Vitéz László verekszi ki az igazát,
Zalán Tibor csodás játékában az ókori Thészeusz kezd hasonló módon karrierépítésbe. Út-
ban Athén felé Periphétész képében egy valóságos B-közép Bunkósember áll útjába. Bodor
Kata téglafejû izomszekrénye /"magyar" hangja Hannus Zoltán/, megkapja a magáét, ahogy
a másik bábalkotó, Németh Ilona fenyõhajlító rablója is, aki agyafúrt hõsünk szálfacsúzlija
által, szó szerint kettészakíttatik. A páratlan leleménnyel kifundált útonállók, a fordulatos
cselekmény, a pattogó dialógusok a gyermeki fantáziájú szerzõt dicsérik, a színre állítás az
egész társulatot, élén Fodor Tamás-al. Németh Ilona még az ifjú vitéz bájos orczájába is
képes karakter-vonásokat csempészni, Minótaurosza pedig valóságos kezes bárány, annál
félelmetesebb Bodor Kata Öreganyója kocafejû halálos alvilági állatával. Annyira kifejezõ-
ek a bábok, hogy /ógörög/ feliratozással, akár Spártában is értené mindenki a darabot...
Na de nekünk itt vannak a fantasztikus színészek, akik túl a mozgatáson, hangbéli szerepal-
kotással lehelnek életet beléjük. A lábmosós bitangból Athén urává emelkedett Hannus
Zoltán egyetlen odavetett félmondattal tökéletesen jellemez/"anyád hogy van?"/, Nyakó
Júlia állatsereglete Kocától a Teknõsbékáig, Homonnai Katalin hölgykoszorúja gonosz ba-
nyától a szerelmetes Ariadnéig terjed. Nagypál Gábor, hetyke legénykedésen túl, a gro-
teszk irónia színeit is fel tudja villantani, Lovas Dániel három figurájában mesteri hangvál-
tásokkal karakterizál. A földi szférák zenéjét Spilák lajos szolgáltatja, aki komponista-elõ-
adóként uralja extrém hangszer-arzenálját, mennyei rezgettyûje, doboz-xilofonja és egy-
kezes fuvolajátéka egyenrangú akusztikus paralelje a bravúros produkciónak.
Tanulságos elõadás: egymást irtó módszereink cizelláltabb változatai mellett, lassan nem
árt ókor-ókor a bunkósbotot is elõvenni...