Színház

Az isten és a részegek

előadás, magyar, 2013.

Értékelés:

1 szavazatból
Szerinted?

Stáblista:

Hozzászólások

10/10
FElepHánt 2013 szept. 24. - 18:29:03 10/10
FeHér ElepHánt Kulturális Ajánló Portál www.toptipp.hu
Kilenc szõlõtermelõ dünnyögi borgõzös kórusát: csökken a kereslet, bõvíteni kéne a piac-
bõvítés kéne. Megoldás lenne, ha a málnaivó thébaiakat sikerülne borra szoktatni: Bacchus
el is kezdi aknamunkáját a külváros szegényei között. Hegedûs Géza regényébõl a k2 he-
ves invenciójú alkotó-párosa, Benkó Bence és Fábián Péter csavarintott a szokott szelle-
mességgel pazar szövegkönyvet.
A hatalmasok, a népét jótettekkel szelídítgetõ király Horváth Szabolcs, a szigorú tekinte-
tû hadvezér Egger Géza és Jerger Balázs csokornyakkendõs üzletembere, tanácstalanul
állnak a fokozódó hangulat fenyegetõ viharában. Rózsa Krisztián nemesszándékú forradal-
mára még a rabszolgáknál is alantasabb, kirekesztett, bûnbaknak alkalmas Fazekasok képvi-
selõjét, Sipos György-öt is cselekvésre bírja, Borsányi Dávid kétszínû fegyverkovácsa pe-
dig mind a két harcra készülõ félnek szállít, de a besúgás sem idegen tõle.
A történéseket Mohácsi Norbert elegáns dikciójú narrátora követi nyomon, a szembenál-
ló felek között Domokos Zsolt minden hájjal megkent manipulátora közvetít. Nagyszerû az
összjáték, minden karakter élesen rajzolódik ki, a jobbnál jobb alakítások magától értetõ-
dõen illeszkednek. Ennek oka csak az lehet, hogy Benkó Bence és Fábián Péter rendezõk,
a különbözõ évfolyamok növendékeibõl, kiválóan összehangolt, sokszólamúságában is egysé-
ges együttest tudnak formálni. Egyetlen poén sem veszik el, egyetlen gesztus sem felesle-
ges, kidolgozott szituációk, feszes ritmusú jelenetek követik egymást. Mi jobb egy jó ren-
dezõnél? Ezek szerint: kettõ...
Frenetikus a bort elõször kóstoló uraságok rapid lerészegedése, fantasztikus figura a leplét
ezerféle módon gyûrögetõ Teiresziász, Takács Géza, - jellegzetes kézmozdulattal súlyosbí-
tott, öreges regiszterben kántáló megszólalásai, egytõl egyig életveszélyesek. Minden bi-
zonnyal szállóigévé válik Borsányi Dávid meghunyászkodó mentegetõzése: "már nem csiná-
lom..."
Redõzött nyakbavetõk, steppelt harci mezek, mindig találó jelmezek dicsérik a Domokos
Barbara - Nacsa Lilla kettõs jelmeztervezõi munkáját, a kórusok, így a munkásmozgalmi be-
ütésû forradalmi dal is, a társulat ragyogó zenei érzékét bizonyítják. A felkelés élére álló
kormányzat Tóth Géza elbárgyult agg uralkodóját hozza vissza a trónra, a nép meg bele-
feledkezhet a szenvedést enyhítõ italozásba, míg minket a katartikus élmény bódít.
Alig két év alatt, a k2 már féltucat emlékezetes produkcióval rukkolt ki, hallomásból tud-
juk,hogy máris újabb darabbal készülnek a még magasabb csúcsok ostromára.