Színház

Haikuk

színmű, magyar, 2013.

Értékelés:

2 szavazatból
Szerinted?

"A negyedéves színészekkel - a Kaposvárott elkezdett "kreativitási gyakorlatok" folytatásaként - haikuk dramatizálását, szcenírozását tűztem ki célul.
A haiku - kissé hozzávetőlegesen és szakszerűtlenül szólva - a tao fennhatósága alatt álló kozmoszban felbukkanó esendőnek, emberi értelemben törékenynek és töredékesnek a költői ábrázolása. De - ahogyan én látom -, elsődlegesen nem 'líra', nem a szépséget célozza, hanem felismerésre, egy bizonyos alkalomszerű tudásra, megvilágosodásra vár, illetve azt közvetíti. A haikuban mindig felvillan egy világmindenség, felvillan és soha vissza nem tér: mint emlék kísérti a befogadót.
Mármost e felületes leírásból is látszik, hogy egy efféle anyag 'dramatizálássa1'való szcenírozása istenkísértés, vagy - egyszerűbben szólva -: nagy koncentrációt és a teljes személyiséget mozgósító feladvány. Viszont első ránézésre is megmutatkozik egy kivételes sajátossága, az, hogy nem zavarnak be - minthogy ez a folyamat előzmény nélküli - a konvenciók. (Sem a szemléleti, sem az ún. szakmai konvenciók.)
Én úgy látom, hogy a haikuban felvillanó 'világmindenség' (és persze az abban megmutatkozó emberi és esendő) közvetlenül nem fordítható le a teatralitás nyelvére, a színésznek minden alkalommal rá kell találni arra a formanyelvre, amely ezeket a szenzációkat és különleges tartalmakat közvetíteni képes. Ezt követően pedig, a színésznek vállalnia kell, hogy eszközeiben alkalmassá teszi magát arra, hogy hiteles megszólaltatója legyen ugyanezeknek a szenzációknak." (Jeles András)

A(z) Színház- és Filmművészeti Egyetem (Ódry Színpad) előadása

Bemutató időpontja:

Stáblista:

Hozzászólások

9/10
FElepHánt 2013 ápr. 27. - 16:59:59 9/10
FeHér ElepHánt Kulturális AjánlóPortál www.toptipp.hu
HAIKUK  JeIes András IV.színész-osztály Ódry Színpad
Egy-két soros, kihagyásos japán versek ihletik meg az alkotó-rendezõt, aki sajátos asszociációiból különös atmoszférájú képeket épít. Minden pantomimben, lassított gesztusokkal, élénk mimikával jelenítõdik meg, a lefojtott ritmus, a sejtelmes titokzatosság mágikus légkört teremt.
Három grácia trónol a strandon, napernyõik védik elrajzolt maszkjaikat. Keszeg boszorka, idõtlen korú, aszott vénség és a lepcsesre rúzsozott szõke hájtömeg, aki ernyõjét nyitogatva diadalmasan feketéllõ fanszõrzetét is felfedi.
A 23. születésnap tortácskájának gyertyáit nehéz meggyújtani, de a béklyóba verõ anyai szeretet csak elzümmögi végül az ünnepi dalt. Bárnai Péter vezetésével négyen verik halálra, a z elõzõleg botvívásban gyõzedelmeskedõ Fehér László-t. /Harmadik Figyelmeztetés: veszélyes dolog híres festõmûvészünk nevét hordani, most kellene egy Nagybetût beszúrni!!!/.
Kerkay Ritá-t bábumerev babaként ráncigálja a gyermeki önkény, máskor a temetõi magányban ostromolja, a testi támadásig felbátorodó Viktor Balázs.
Furcsaságukban erõteljesek a gyorsan váltakozó jelenetek, mindegyik önálló stílust és jelentést hordoz, az opálosan derengõ jelesi atmoszféra azonban valahogy mégis egységbe forrasztja õket.
Kurta Niké elbûvölõ lassúsággal ölti fel ábrándos fátylait, miközben délceg urát kínhalálba mérgezi. A sustorgó folyó partján perfekt japán, Bán Bálint és Király Dániel horgászik, a szembefutó hullámok játéka, a felhõk futása Jeles emlékezetes rendezéseit idézi.
Kádár Lilla és Ostorházi Bernadett gyilkos tenisz-csatát vív, hevesen fütyülnek a szervák, basic englishben közlik az állást, a pályán halálos kimerültségbe futtatva a labdaszedõket.
Megfoghatatlan látomások, tüneményes poézis, a stilizált képnyelv örömünnepe,- és ami a legfontosabb, a Zsámbéki-Zsótér osztály érzékeny fogékonysággal beszéli a kevéssé ismert színházi nyelvet, kiválóan realizálja Jeles András gyönyörûséges elképzeléseit.