Téma: Tisztogatás

5/10
FElepHánt 2011 okt. 19. - 11:13:55 5/10
(1/1)
FeHér ElepHánt Kulturális Ajánló Portál www.toptipp.hu

TISZTOGATÁS Kaposvári Csiky Gergely Színház Új Színház

Brutális kínzások, otromba vetkõztetés, naturális ordibálás: mérhetetlenül avítt, szánalmas rendezés gyengíti Sofi Oksanen húsba vágó darabját. Tányérból esznek, lavórban mosakodnak Gerhard Hauptman modorában, vajon nem találták fel a stilizációt?!? Közben a Szi-bériába ûzött nõvér szellemalakja kísért és vidáman ugrálunk az idõsíkok között...
A kaposváriak erõteljes jelenléte sokban ellensúlyozza ezt, Kelemen József a verõlegény emberi arcát is képes felmutatni, Szula László pedig nagyívû, hiteles, szépen kimunkált alakítással lep meg.
Hogy közepessége ellenére beszélünk errõl a produkcióról, annak egy, kardinálisan fontos oka van. A Kaposvári Egyetem Színmûvész Kará-nak végzõs növendéke, a Mohácsi János vezette osztályban izmosodott Lovas Rozi, aki a fõszerepben teljes színészi fegyverzetben mutatkozik be. Fiatalasszony a megszállt Észtországban, aki árulással menekül meg a deportálástól, aki elüldözött nõvére ellenálló férjét rejtegeti, miközben szerelmes belé és szö-
késüket készíti elõ. Undorodik házastársától, de hát az a szovjet ávó embere, õ teszi lehetõvé a kivételezettséget. Drámai erõ, konok akarat, a mindent elviselõ szívós öntudat erélyes gesztusai jelzik kiugró tehetségét, melyet a tudatos szerepépítés és arányos visszafogottság tovább erõsít. A Csehov.zip és a Vízkereszt vizsgaelõadásaiban már eddig is feltûnt, most azonban már a legreményteljesebb pályakezdõk sorában köszönthetjük!