A Trianon szindróma

Bakancslistához adom
korhatárra való tekintet nélkül megtekinthető magyar dokumentumfilm sorozat, 20 perc, 2006

Értékelés:

16 szavazatból
Szerinted?

1920. június 4-én Párizsban, a versailles-i kastély parkjában álló Nagy - Trianon palota dísztermében írta alá a magyar kormányküldöttség az első világháborút lezáró és egyben a történelmi Magyarország megszűnését is jelentő békeszerződést. Az ország területe 283 ezer helyett 93 ezer négyzetkilométerre, lakosainak száma pedig 18,2 millióról 7,6 millióra csökkent. Mi vezetett, mi vezethetett el idáig? Mi lehetett, mi volt az a "bűn", amelyre ilyen súlyos "büntetés" volt a válasz?

Egyéb epizódok:

Stáblista:

Alkotók

Hozzászólások

Szerinted?
tombenko 2010 nov. 27. - 11:13:25
Én olvastam Wass-t, de csak egyvalami indult meg bennem: Bal karom izmai, amint bevágom a könyvet a sarokba. Akkor én most nem vagyok jó magyar?! Remélem, nem akarsz ilyen sületlenséget megetetni velem!
offtopic
pozsizsuzsi 2010 nov. 27. - 10:53:44
Úr Isten, mi ez az ótvar kép?
Segítõ Béka 2010 nov. 27. - 10:49:32
mert az oroszok nem felszabadítottak, hanem gyarmattá tettek bennünket, rabszolgává
nem érted a mondatot?
Segítõ Béka 2010 nov. 27. - 10:48:34 Előzmény kgyuri0
mert az oroszok nem felszabadítottak, hanem gyarmattá tettek bennünket jó reggelt kommunista.
jaltában eladtak bennünket
Segítõ Béka 2010 nov. 27. - 10:36:54 Előzmény Miki1900
teljesen egyetértek.

rá lehetne írni:

eörsi mátyás is ezt nézi.
Battila1 2010 jan. 30. - 19:47:14
2006-ban még azt írtam a topicban, hogy Romsicsot bírom. Nos, A 20. század képes története címû könyve után elfordultam tõle, mert olyan elfogultan ábrázolja az Õszirózsás-, régebbi nevén a Patkányforradalmat, hogy felfordul a gyomrom. Csalódtam benne. Vesszen.
4/10
HelmCor 2010 jan. 19. - 15:38:28 4/10
A hozzászólások alapján azt hittem, hogy végre kapok egy értékelhetõ filmet az 1920-as eseményekrõl, de rá kellett jönnöm, hogy nem. A film - most nem tudom pontosan - de valami ilyesmivel kezdõdik, hogy mi vezetett ehhez a szörnyû büntetéshez?
Nem tudom, hogy csak nekem tûnt-e fel, de erre egyáltalán nem adtak választ. Csak a szokásos sallangot mondják végig a filmben, hogy ez az érv szólt ellene, ez mellette, de kérem szépen, ezt ki nem tudja? Másrészt mikor megkérdezik a szakértõktõl, hogy mi szólt mellette, akkor is csak ködösítenek: "Nem kaptunk volna segítséget, és... ö.... és... , ami alapjában véve is elég. Tehát rengeteg érv szólt mellette."
No komment.
És ezt nevezik dokumentum filmnek?
"Itt állunk a palota elõtt, ez és az építette, ekkor és ekkor, ezzel és ezzel borították." Kit érdekel? Ha erre vagyok kíváncsi, akkor elõveszek egy mûvészettörténet könyvet, és elolvasom abban az idõben, milyen stílus dominált a francia építészetben.
"Mit jelentett Trianon Romániának?"
Kit érdekel?

Szóval nem értem ezt a filmet mire fel készítették, mert nagyjából semmire sem jó. Csak mellébeszélés megy az egészben. Az egész filmben azt vártam, hogy végre elmondják mi a frászért kellett így megcsonkítani minket? De csak végig azokat mondják el, amiket a hülye is tud, és semmi alapvetõ információval nem szolgáltak, ami újként hathat.

Például a Rotschildokról miért nem ejtenek benne egyetlen egy szót sem, akik pénzelték az egész háborút és, hogy õk álltak a békeszerzõdések mögött? Azt miért nem említik benne, hogy az egész nyavalyás szerzõdés csak amerikai érdekeket szolgál, közben ezeket jól leplezik függetlenség ennek, és függetlenség annak dumával?
fredi60 2010 jan. 08. - 18:03:54
Hiába idézed Apponyit, ezzel nem támasztod alá korábbi véleményedet, melyre reagáltam:

"Szégyen, hogy találtak olyat, aki egy ilyen paktumot egyáltalán olvasásra méltatott, nemhogy aláírt. Még ha a senki 26 helyettese volt is, szíve és esze lehetett volna."

És emellett Apponyi is mondott hülyeségeket, amivel nem lehet egyetérteni. Pl. "a nemzeti hegemóniának átruházása volna oly népekre, amelyek jelenleg többnyire alacsonyabb kulturális fokon állnak"
crom_crom 2010 jan. 08. - 17:25:51 Előzmény fredi60
fredi60:

azt hiszem válasz helyett inkább idéznék gróf Apponyi Albert trianoni beszédébõl, ami bárki számára elérhetõ a neten:

"Nem titkolhatjuk el mindenekelõtt megütközésünket a békefeltételek mérhetetlen szigorúsága felett. E megütközés könnyen megmagyarázható. A többi háborút viselt nemzettel, Németországgal, Ausztriával és Bulgáriával kötött béke feltételei mindenesetre szigorúak. De közülük egyik sem tartalmazott a nemzet életére olyan lényeges területi változtatásokat, mint azok, amelyeket velünk elfogadtatni akarnak. Arról van szó, hogy Magyarország elveszítse területének kétharmad és népességének majdnem kétharmad részét, és hogy a megmaradt Magyarországtól a gazdasági fejlõdés majdnem összes feltétele megvonassék. Mert az ország e szerencsétlen középsõ része, elszakítva határaitól, meg lenne fosztva szén, érc és sóbányáinak legnagyobb részétõl, épületfájától, olajától, földgázforrásaitól, alpesi legelõitõl, amelyek marhaállományát táplálták; ez a szerencsétlen középsõ rész, mint mondottam, meg lenne fosztva a gazdasági fejlõdés minden forrásától és eszközétõl ugyanakkor, amikor azt kívánják tõle, hogy többet termeljen. Ily nehéz és különös helyzet elõtt állva kérdezzük, hogy a fent említett elvek és érdekek mely szempontja váltotta ki ezt a különös szigorúságot Magyarországgal szemben?"

" Önök, Uraim, akiket a gyõzelem a bírói székhez juttatott, Önök kimondották egykori ellenségeiknek, a Központi Hatalmaknak bûnösségét és elhatározták, hogy a háború következményeit a felelõsökre hárítják. Legyen így; de akkor, azt hiszem, hogy a fokozat megállapításánál a bûnösség fokával arányban kellene eljárni, és mivel Magyarországot sújtják a legszigorúbb és létét leginkább veszélyeztetõ feltételekkel, úgy azt lehetne hinni, hogy éppen õ az, aki az összes nemzetek közül a legbûnösebb. Uraim! Anélkül, hogy e kérdés részleteibe bocsátkoznék, hiszen ezt benyújtandó okmányaink fogják megtenni, ki kell jelentenem, hogy ezt az ítéletet nem lehet kimondani oly nemzet fölött, amely abban a pillanatban, amidõn a háború kitört, nem bírt teljes függetlenséggel és legfeljebb csak befolyást gyakorolhatott az Osztrák-Magyar Monarchia ügyeire és amely nemzet ezt, mint a legutóbb nyilvánosságra hozott okmányok bizonyítják, fel is használta arra, hogy helytelenítse azokat a lépéseket, amelyeknek a háborút elõ kellett idézniök."

"Mindenekelõtt, a Magyarországtól elszakítandó 11 millió léleknek 35%-a magyar, amely három és fél milliót jelent akkor is, ha a mi érdekeinkre legkedvezõtlenebb számítást vesszük alapul. Elszakítanak még a békefeltételek körülbelül egy és egynegyed-millió németet, ami a magyarság százalékszámával együtt az egésznek 45%-át jelenti. Ezekre nézve a nemzetiségi elv ilyen alkalmazása nem elõnyt, hanem szenvedések sorát jelentené."

"Egyetlen következménye volna ennek, amelyet bátor leszek megemlíteni, anélkül, hogy bárkivel szemben is támadó szándékom lenne. Csak egyszerûen megállapítani kívánom azt a tényt, hogy e következmény a nemzeti hegemóniának átruházása volna oly népekre, amelyek jelenleg többnyire alacsonyabb kulturális fokon állnak.

A magyarságnál az írni és olvasni tudók arányszáma megközelíti a 80%-ot; a magyarországi németeknél a 82%-ot; a románoknál a 33%-ot; a szerbeknél az 59 és egynéhány tizedet, majdnem a 60%-ot. Ha a felsõbb társadalmi osztályokat tekintjük, és számításba vesszük azokat, akik gimnáziumot végeztek, és letették azt a vizsgát, amely Franciaországban a baccalaureat-nak felel meg, úgy megállapíthatjuk, hogy a magyarok arányszáma azok között, akik ily tanulmányokat végeztek, vagy az érettséginek megfelelõ képzettséget értek el, 84%, jóllehet a magyarok az összes népességnek csak 54,5%-át teszik ki; a románok arányszáma az ily tanulmányokat végzettek között 4%, pedig az egész népesség 16%-át alkotják; a szerbeké 1%, jóllehet számuk az egész népesség 2,5%-a.

Ismétlem, hogy ez a megjegyzésem nem bír senkivel szemben bántó éllel. Ennek a helyzetnek egyedüli oka, hogy ezek a szomszédos népek történelmük szerencsétlen eseményei folytán késõbb léptek be a mûvelt népek családjába, mint mi. A tény azonban tagadhatatlan. Nézetem szerint azonban a nemzeti hegemóniának egy alacsonyabb kulturális fokra való átruházása nem közömbös az emberiség nagy kulturális érdekei szempontjából. "

Forrás: http://www.trianon1920.hu/hun/beszed.htm
offtopic
fredi60 2009 dec. 23. - 08:58:29
És ha nem írja alá, akkor mi van? Még ekkora sem lenne az ország.....
crom_crom 2009 dec. 22. - 20:37:32
Szégyen, hogy ezt meg lehetett tenni Magyarországgal. 1920-ban és ma is az. Szégyen, hogy találtak olyat, aki egy ilyen paktumot egyáltalán olvasásra méltatott, nemhogy aláírt. Még ha a senki 26 helyettese volt is, szíve és esze lehetett volna.
offtopic
uksap 2009 dec. 04. - 10:31:01
Részemrõl tegnap lezártam ezt a meddõ vitát, de mivel nem akarok hazugságba maradni, mint kgyuri0, ezért íme a forrás:
Móricz Zsigmond: Naplójegyzetek, 1919 Noran kiadó 2006. ISBN: 963 7416 35 8
moderator2 2009 dec. 04. - 10:05:57
Kedves Fórumozók!

Felhívom mindenki szíves figyelmét, hogy a topic A Trianon szindróma címû dokumentumfilm sorozaté. Ezért megkérlek titeket, hogy ne egymást sértegessétek, vagy ha nagyon muszáj, azt oldjátok meg privát üzenetben! A személyeskedõ hozzászólásokat töröljük.

Köszönöm.
offtopic
zampano 2009 dec. 04. - 01:41:55
"az esztétikának szabályai vannak"

Mondjál egyet! :))
offtopic
kgyuri0 2009 dec. 04. - 01:27:35
Vérszagra gyûlt tágult orrlyukú hözöngõkkel vitázni nem élvezet, lassan elegem lesz belõletek.
Mivel azonban néhány ostobaság elvarratlanul maradt, a szépérzékem nem hagyja, hogy azokat ne rendezzem le.

Az emberi psziché fontos tulajdonsága, hogy a környezõ valóságot tükrözve úgy nevezett mûvészeteket hozzon létre. Az ezzel foglalkozók a mûvészek, akik pedig a mûvészetet „fogyasztják”, a közönség.
Esztétikának hívják azt a tudományt, amely a mûvészetekkel foglalkozik. Akár tetszik ez üksapnak s csoportjának, akár nem, az esztétikának szabályai vannak. Ezek nem annyira szigorúak és objektívak, mint az anyagi világ törvényei, a természettudományok, de azért ezek is objektivak, mivel maguk is az emberi elme meglévõ tulajdonságaiból s következményeibõl (a logikából és a közmegegyezésbõl) levezethetõk.
Egyik ilyen szabály, hogy a mûvészi ábázolása a való világnak az „kódolás”. Akár tetszik ez üksapnak s ugró csoportjának, akár nem.
Az írást nem csak mûvészi tevékenységre (szépirodalom) lehet használni: lehet pl tudományokat mûvelni vele, vagy a hétköznapi életben különbözõ információkat továbbítani, rögzíteni általa. Ez utóbbi tevékenységek nem mûvészet, nem (szép)irodalom.

Az úgynevezett alkotói szabadság (figyelsz, üksap barátom?!)azt jelenti, hogy az alkotó tetszõlegesen szánkázhat egyik múfajból a másikba, eközben azonban egyfolytában betartja a mûfaji szabályokat - egszerûen azért, mert a világ így van berendezve.
Az alkotóiszabadság jegyében mondhatja egy író azt is, hogy itt és most nem irodalmat írok, hanem panaszlevelet az ELMÜ-höz, vagy más esetben: Én vagyok ugyan a legnagyobb magyar realista író, de most följegyzem, hogy milyen két gusztustalan zsidóval találkoztam a hajón.

Itt van a különbség az üksap mester által idézett szöveg és Móricz mûvei között: az nem Móricz mûve, hanem írása.

Azért itt említeném, hogy az emberi tisztesség alapvetõ szabálya, hogy ha valaki egy ilyen beszélgetésben egy ismert író írását példálózó szándékkal idézi, azt meg kell jelölni, hogy az író mely mûvébõl idéz. Jellemzõ, hogy üksap ezt nem tette és azóta sem teszi.

Egyáltalán miért kellene neki elhinni, hogy az elég dehonesztáló szöveget nem csak õ akarja a közmegbecsült írónak tulajdonítani, nem rosszindulatú kitaláció-e az egész.
Mindenesetre, nyilván Móriczot nem ezért a szövegéért(ha ugyan ez valóban tõle van) szeretjük,mert ez mint írás nem mûve neki.
ondok 2009 dec. 04. - 00:39:55
Nem olvasom végig e topic hozzászólásait,mert különben is kívülrõl tudom.Vannak a nagy magyarok ,akik szerint Vass Albert a világ legnagyobb írója stb stb,meghogy a "világ Isten kalapja ,és hazánk a bokréta rajta".Nos ebbõl csak annyi igaz ,hogy Vass albertet nevetséges egy szinten emlegetni Móriczal,õ csak az utóbbi idõben lett divat és sajnos nem írói kvalitásai miatt ,hanem õt is felhasználják egy emblémaként.Egyébként gyengécske író.
kgyuri0 2009 dec. 03. - 17:19:49
"Mindössze annyi az elvárás, hogy próbálj beilleszkedni,"

Nocsak!
S azt meg hogy képzeled?
Fogjam be a pofám?
Esetleg szalutáljak, s vágjam össze a bokám?
És ha igen, akkor csak neked?
Vagy másnak is?

Tudod Wekerle barátom, egy olyan nemzetnek, amelynek te mondhatod meg, hogy ki lehet a tagja, nem is biztos, hogy a tagja szeretnék lenni.
Még szerencse, hogy ez nincs így, nem lesz így s nem is lehet így soha!
uksap 2009 dec. 03. - 15:00:13
"Olyan fogvicsorgatva véded Wasst, hogy az 1. Nevetséges; 2. Szánalmasan visszataszító, képtelen vagy hideg fejjel bármit végiggondolni, logikusan következtetni, érvelni. Löttyös indulatodban kétségbeesett igyekezettel próbálsz megsérteni, a becsületembe gázolni (erre szánalmas példa, hogy miután Móriczot dicsértem, minõsíthetetlen módon nekiállsz gyalázni, azt képzeled, azzal is rúgsz belém, az csak használhat).
Olyan frusztrált ember vagy, aki teli van lázadással s gyûlölettel minden ellen, ami nála különb S természetesen ez a gyûlölködõ indulat nem tesz jót a Wass-sal kapcsolatos vélekedéseidnek sem."

Ezt az idézetet olvasva az a gyanú merült fel bennem, hogy Te nem is olvasod a válaszaimat, hanem egy random generátor kiszórja belõled a válaszokat.
A Móricz idézetet nem azért hoztam fel, mert én nem szeretem Móriczot. (Az Erdély trilógiája nagyobb hatással volt rám, mint az eddig elolvasott Wass könyvek.)
Viszont azt jól látod, hogy Móriczot direkt hoztam fel, de talán megbocsátható, hogy az általad hiányolt érvelésnél olyan írót hozok fel akit Te is ismersz, sõt elismersz. Ezzel az idézettel viszont olyan szándékom nem volt, hogy megsértselek, vagy a becsületedbe gázoljak, netán beléd rugjak. Mindössze arra akartam felhívni a figyelmedet, hogy
egy író egész életmûvét nem lehet egy mondatból, vagy egy kiragadott idézetbõl megítélni, mert minden írónál lehet kifogásolható gondolatokat találni.
És arra példa még, hogy mennyire botorság volt az, amikor azt írtad, hogy:
"Azaz ha valaki szépirodalmi babérokat igényel(akár õ maga, akár „hívei”) , annak kutyakötelessége a mondanivalóját kódolni:"

Ne haragudj, de annál nem ismerek logikusabb következtetést, meg érvelést, mint mikor mondandómat példákkal támasztom alá. Tõlem képzetlen, kevéssé mûvelt embertõl csak ennyire tellik.(És hogy ez most írónia-e, azt én sajnos nem tudhatom. :-) )

"Vegyük ki Wasst a veszekedésünk tárgyai közül, engem nyilván nem fogsz meggyõzni, így összefoglalom végleges és megmásíthatatlan véleményem...."

Wasst már rég kivettem volna a vitából, mert nálam a vita nem Wassról szólt, még ha az õ személye körül alakult is ki a polémia.
Meggyõzni meg végképp nem akartalak.
Részemrõl az egész arról szólt, hogy Te állítottál valamit, jelesül, hogy :"Trianonról vagy WassA hõbörgéseit kell tanulni,..."

És itt WassA neve helyett más név is állhatott volna. Erre én bátorkodtam rákérdezni, hogy: "Tudnál példát írni, hogy mely WassA hõbörgésekre gondoltál? "

Azóta gazdagabbak lettûnk a Te Wass iránti ellenszenved tárházával, de kérdést a válaszomra azóta sem kaptam. És õszintén megvalva, most már nem is várok.

Hát nagyjából ennyi volt ez a story. Én ezzel el is köszönök:
La revedere.
offtopic
fredi60 2009 dec. 03. - 11:18:20
"Ez az ország egyelõre nemzetállam". :DDDDDD
offtopic
wukovsky 2009 dec. 03. - 11:16:20
Jön még derûre ború :$
Összes hozzászólás