Színház

estiK

előadás, 2 felvonás, 120 perc, 14 éves kortól

Még nincs szavazat!

Légy te az első!

Színpadi töredékek Kosztolányi Dezső Esti-novellái alapján
„…egy évben és egy napon születtünk, sőt egy órában és egy percben is: 1885. március 29-én,
virágvasárnap, hajnalipont hat órakor.
…mindenrosszba ő avatott be. Ő világosítottfölannakidején, hogyszületik a gyermek, ő
fejtettekielőttemelőször, hogy a felnőtteksárga, dohányszagú, puffadtzsarnokok,
éssemmitiszteletetsemérdemelnekazért, mertrútabbak, mint mi éshamarabbmeghalnak, ő
biztatottarra, hogy ne tanuljak, ő bujtatott, hogyfeltörjemédesapámfiókjaitéskinyitogassamleveleit, ő
tanított meg énekelni, hazudniésversetírni, ő bátorított, hogyhangosankimondjam a
szeméremsértőszavakat, ő szívatta el velemazelsőcigarettát, ő itatta meg velemazelsőpohárpálinkát,
ő kapatottrá a testiörömökre, ő fedeztefölszámomra, hogy a fájdalomban is titkosgyönyörűség van, ő
tépette le viszketősebeimről a heget, ő bizonyította be, hogymindenviszonylagos, s egyvarangyosbékánaképpúgylehetlelke, mint egyvezérigazgatónak, ő szerettette meg velem a
némaállatokatés a némamagányt, ő csempészteérzésemhez a gúnyt, kétségbeesésemhez a lázadást,
ő tanácsolta, hogyazoknak a pártjánlegyek, akiket a többségleköp, bebörtönözésfelakaszt, ő hirdette,
hogy a halálörökkévaló, s ő akartaelhitetnivelemazt a kárhozatoshazugságot is, melyellenkézzel-
lábbaltiltakoztam, hogynincsIsten.” (KosztolányiDezső)

Szereplők: Balázs Áron (Jászai Mari-díjas, Pataki Gyűrű-díjas, Sterija-díjas); Dévai Zoltán, Lőrinc Tímea
(Pataki Gyűrű-díjas);Nešić Máté, Papp Arnold, Szilágyi Áron, Verebes Judit, Virág György
Színpadi adaptáció: Góli Kornélia
Zene: Mezei Szilárd (Sterija-díjas)
Díszlet: Ondraschek Péter
Jelmez: AleksandraPešić
Rendező: Mezei Kinga (Jászai Mari-díjas, Pataki Gyűrű-díjas)

A(z) Zentai Magyar Kamaraszínház előadása

Hozzászólások