Színház

Aida

opera, 4 felvonás, olasz, 2002.

Értékelés:

2 szavazatból
Szerinted?

Radames, a király kedvelt hadvezére Ramfis főpaptól értesül az ellenséges etióp hordák betöréséről. Egyetlen vágy tölti be lelkét, hogy őt állítsák a nagy istenek a betolakodókkal szembeszálló egyiptomi hadak élére. Élete nagy célja: küzdeni és győzni Aidáért, az etióp rabszolgalányért, akit imád, és aki viszontszereti őt. Ha mint diadalmas csaták hőse, dicsőségtől övezve tér haza, a király nem tagadhatja meg kérését, és bizonyosan megáldja Aidával kötendő frigyét. Amneris álmainak hőse is az ifjú hadvezér. A büszke királyleány gyanúja azonban már felébredt, és sejti, hogy vetélytársnője Aida. A király ünnepélyesen kihirdeti: Ízisz parancsára Radames áll a győzhetetlen egyiptomi hadak élére, hogy a hazát az ellenségtől megszabadítsa. Aida lelkét fájdalmas vívódás gyötri, hiszen atyja azért fogott fegyvert, hogy őt kiszabadítsa rabságából. Ha győz, Radamesnek kell vesznie, ha pedig szerelmese diadaláért imádkozik, atyja ellen vétkezik.

Phtá templomában Ramfis átnyújtja Radamesnek a szentelt kardot.

Amneris bizonyosságot akar, ezért csapdát állít Aidának: előbb Radames haláláról beszél, azután látva Aida kétségbeesését, diadalittasan kiáltja: Radames él még. A rabszolganő ujjongása elárulja szívének titkát. Kint felharsannak a diadalmi trombiták, és Amneris indul, hogy mint a fáraó leánya, átnyújtsa a győzelem jelét a hős hadvezérnek.

A fáraóval az élen ujjongó tömeg fogadja a haza megmentőjét. Radames foglyai közt rabláncon hozzák Aida atyját is. Az etióp királynak sikerült kilétét eltitkolnia, leányát is inti, hogy ő se árulja el magát. A fáraó esküt tett, hogy a győzelmes hős bármely kívánságát teljesíti. Radames nagylelkűen az etióp hadifoglyok szabadon bocsátását kéri. Ramfis közbelépésére azonban Aida és atyja túszként továbbra is egyiptomi rabságban marad. A király, hálából a kivívott diadalért, a győztes hadvezérnek adja leánya, Amneris kezét; kettőjükre szálljon majd Egyiptom trónja.

Aida Radamest várja. Még nem tudja, hogy a hadvezér mit szándékozik közölni vele. Helyette azonban atyja lepi meg. Amonasro, felfedezve Aida titkát, szörnyű átokkal fenyegeti meg leányát, ha nem áll porba sújtott népe mellé. Az újabb etióp csapatok már készen állnak, hogy ismét Egyiptomra törjenek. Aidának meg kell tudnia Radamestől, hogy melyik utat nem szállták meg az egyiptomi seregek. Aida először kétségbeesetten tiltakozik, de végül megtörik és engedelmességet igér. Radames, a hazája iránti hűség és szerelme között ingadozva végül is elbukik. A kilesett titok birtokában Amonasro diadalmasan tör elő rejtekéből, hogy magával ragadja leányát és Radamesszel együtt elmeneküljön. Amneris és a főpap azonban az őröket szólítja, akik a szökevények után rohannak. Míg az etióp király leányával elmenekül, Radames önként adja át kardját Ramfisnak.

Amonasrót az üldözők megölték, Aida eltűnt, az áruló Radamesre pedig halál vár. Amneris még mindig szereti az egykori hadvezért és maga elé rendeli. Azt kívánja csak tőle, hogy mondjon le Aidáról. O~ akkor atyja elé járulva kegyelmet kér számára. Radames szemében azonban nincs már értéke a földi életnek. Szót sem ejt védelmére, egyetlen vágya: a sír. A papi bírák halálra ítélik a hazaárulót: elevenen fogják befalazni az Ízisz oltára alatti sziklasírba.

Radames felett bezárul sírjának boltozata. Aida, aki sejtette, hogy milyen sors vár szerelmesére, már korábban elrejtőzött a kripta mélyén. Itt várt reá, hogy lelkük együtt szálljon az örök hazába.

A(z) Magyar Állami Operaház előadása

Stáblista:

Hozzászólások