Színház

Bartók Amerikából

táncjáték, 2011.

Még nincs szavazat!

Légy te az első!

Mai, zavaros világunkban a bartóki világkép nagyon is világos, szilárd támpontokat adhat. Bartók életművéről ugyanakkor sajnos keveset tudunk és gyakran elsiklunk felette. A Nagyvárad Táncegyüttes előadása ezt a hiányt próbálja pótolni, nem a teljesség igényével, de hozzájárulva a zeneszerző örökségének köztudatba emeléséhez. Bartók erdélyi gyűjtéseit használjuk az előadásban, kiegészítve azokat az autentikus néptánc és népzene kifejező elemeivel. Ugyanakkor törekszünk arra, hogy színes, táncos-, zenés- és énekes értékeket mutassunk be, hiszen a néptánc, a népzene nem csak öncélú kifejezési eszköz, hanem a belső megnyilatkozás, indulatok és érzések legkifejezőbb módja.

Szilágyi Domokos Bartók Amerikában c. verse szolgál az előadás alapjául, ez adja meg hármas tagoltságát is:

1. A múlt kísértése: felcsíki énekes, zenés és táncos hagyományok a Csík megyei gyűjtések felhasználásával.
"Én részemről egész életemben minden téren, mindenkor és minden módon egy célt fogok szolgálni: a magyar nemzet és a magyar haza javát." - Bartók Béla

2. Az alkotó ember: jobbágytelki táncos fantáziák a "Fából faragott királyfi" témájára a Maros-Torda megyei gyűjtések alapján.
"Arra a gyakori mély művészstratégiára gondoltam, mikor az alkotás riválisa lesz az alkotónak, és arra a fájdalmas dicsőségre, amikor az asszonynak jobban tetszik a vers a költőnél, a kép a festőnél" - Bartók Béla

3. A jelen megoldása: táncház a kalotaszegi magyar és a bihari román gyűjtésekből.
"Az én vezéreszmém, amelynek, mióta csak mint zeneszerző magamra találtam, tökéletesen tudatában vagyok: a népek testvérré válásának eszméje, a testvérré válásé minden háborúság és minden viszály ellenére. Ezt az eszmét igyekszem, amennyire erőmtől telik, szolgálni zenémben; ezért nem vonom ki magam semmiféle hatás alól, eredjen az szlovák, román, arab vagy bármiféle más forrásból. Csak tiszta, friss és egészséges legyen az a forrás!" - Bartók Béla

A(z) Szigligeti Színház - Nagyvárad Táncegyüttes előadása

Bemutató időpontja:

Stáblista:

Alkotók

Hozzászólások