Színház

Budaörsi Passió

előadás, magyar, 2012.

Értékelés:

1 szavazatból
Szerinted?

Budaörs Német Nemzetségi Önkormányzata 2012. nyarán újra megrendezi a Budaörsi Passiót a festői Kőhegyen. A budaörsi kőhegyi szabadtéri előadás egy hagyomány újrateremtése. 1933. június 11. Pünkösdhétfőtől 1939-ig folyamatosan, minden évben játszották a budaörsiek a Kőhegyen a Budaörsi Passiót, Krisztus szenvedéstörténetét.
Több volt ez, mint egyszerű amatőr, szabadtéri színházi előadás. A Budaörsi Passió megmozgatta az egész falut, európai ismertséget, hírnevet szerzett Budaörsnek.

Az 1930-as években a budaörsiek díszleteket építettek, több mint 25.000 pengőért. A Kőhegy fennsíkján 70 méter hosszan 20 méter szélesen kőből, téglából, márványból építették fel Jerikó kapuját, Betszaida fürdőjét, Kaifás főpap házát, Pilátus palotáját, Nikodémus házát az utolsó vacsora termével, Jairus házát, a Passió szinte minden jelenetének színhelyét. Valamikor a 2000 fős nézőteret évente 15-20 alkalommal megtöltöttek az ország minden részéből, a környező országokból idelátogató nézők.
Az 1933-ban alakult amatőr budaörsi színjátszó csoport tagjai gyakorlatilag egész évben a nyári előadásokra készültek, természetesen mindennapos kemény munkájuk mellett. A fontosabb szerepeket játszó laikus színészek 500-500 pengő hitelt vettek fel, hogy a kezdeti előadásokat finanszírozzák. Több mint 250 budaörsi szereplővel, Hesz János 100 tagú zenekarával, és nem utolsósorban a Lyra Dalkör tagjaival folytak az előadások.
Ki kell emelni Bató Géza lelkes, nagy tehetségű budaörsi tanító nevét, a Budaörsi Passió 1933. évi magyar szövegkönyv íróját, az előadások rendezőjét. Az 1934. évi német szövegkönyv Dr. Aubermann Miklós plébános és Ernst Mayer káplán áldásos munkájának köszönhetően készült.
Meg kell említeni továbbá Bató Géza fiának, Bató Lászlónak nevét, aki Krisztus szerepében, ragyogó tehetségével emlékezetes alakítást nyújtott.
A Budaörsi Passiójátékok sora a II. Világháború, majd az erőszakos kitelepítés miatt megszakadt.
1996-ban a németországi Auersmacheri Passió színjátszó egyesület vendégszereplésével és a Budaörsiek statisztálásával a Jókai Mór Művelődési Házban rendeztek két német nyelvű előadást.
2000 -ben a Millennium éve alkalmából a Bakk Endre Kanonok Alapítvány sikeres pályázatával, valamint Budaörs Város Önkormányzatának anyagi támogatásával már itt a Kőhegyen rendezték újra Passiót. De ekkor még a Csíksomlyói Passiót, mivel a Budaörsi Passió szövegkönyve még nem állt rendelkezésre.
2002. év végén hosszas kutatás után került elő a Budaörsi Passió eredeti német és magyar szövegkönyve, így születhetett 2003-ban újjá a Budaörsi Passió.

"...A Kálvária jelenet, a nyári éjszaka sötétjéből felnövő három kereszttel, a mennydörgéssel - villámlással - amelyet az eleven díszlet sziklakoszorúja százszorosan ver vissza - olyan szívigérő és szívigható, hogy mindenki, aki az előadás után lesétál a köves hegyi útról, észrevétlenül is jobbá, emberibbé válik utána, látta, hallotta a názáreti Jézust, aki őérte halt meg a kereszten...."

A(z) Kőhegy előadása

Stáblista:

Szereplők

Iskarióti Judás
Simon Péter apostol
András (Péter testvére)
Jakab (Zebedeus fia)
János (Jakab testvére)
Máté (a vámszedő)
Jakab (Alfeus fia)
Kánai (Zelóta) Simon
Keresztelő János
Júdás anyja
Lévi (Szinhedrion-tag)
Héli (Szinhedrion-tag)
Joachim (Szinhedrion-tag)
Jairus felesége
Jairus szolgája
Herodias (Ördög 1)
A kafarnaiumi százados (Centurio)
Dizmás (a bűnbánó jobb lator)
Gezmás (a bal lator)
Mária (Lázár testvére)
Márta (Lázár testvére)
Angyal (Angyali üdvözlet)
Angyal a sírnál
Vérfolyásos asszony
Cirenei Simon
Szolgáló Péter árulásakor (lepcses szájú)

Hozzászólások