Színház

Vihar, avagy a bűnbocsánat színjátéka

előadás, 110 perc, magyar, 2007.

Még nincs szavazat!

Légy te az első!

Szín: a halottak szigete Nápoly és Tunisz között, majd Milánó

Nápoly varázsló hírében álló hercegét cinikus árulással megfosztják hatalmától, és lányával együtt száműzik egy szigetre. 11 év telik el, de a múltbeli sérelmek, a düh, a bosszúvágy nem csillapulnak. Egy hajótörés a trónbitorlókat a száműzött kezére játssza.
Mi származhat ebből? Megtorlás, vagy megbocsátás? Igazságtétel, vagy vezeklés? Egy pók stratégiája bontakozik ki a szemünk láttára, egy háló, amely lassan foglyul ejt mindenkit.

A Vihar (1611) Shakespeare kései művei közé tartozik, főszereplőjében sokan az írót sejtik. A téma kapcsolatban áll a kor utazási lázával, és kirajzolódik belőle a későbbi robinsonádokra jellemző morális ellentét - civilizáció és természet küzdelme -, ez azonban nem érinti a mű alapvető kérdését. Shakespeare drámáját - az addigiaktól eltérően - a hármas egység szabálya szerint szerkesztette. A bűnbocsánat és megbánás hosszadalmas lelki folyamatát az események végkifejletére koncentrálva, összesűrítve tárja fel. A történetet Prospero köré csoportosítja, minden tőle és bűvös hatalmából indul ki. A lineáris vonalban haladó cselekményben alig történik bonyodalom.
Szeredás András a dráma végét visszahelyezi Milánóba - ott mondatja el Prosperóval a feloldozást jelentő beszédet. A vihar-jelenetet teljes egészében kihagyja, több másikat pedig felcserél. Célja a főszereplőt mardosó bosszúvágy és taktika bemutatása. A hangsúly áthelyezése érdekében átformált szöveg megőrizte Babits nem kifejezetten hű, de erőteljesen költői jegyeit, és Tandori nyersebb, vadabb világát. "A színdarab alapjául bátran vállalt lopás szolgált" - ironizál Fodor. Segítségül hívták Shakespeare egyéb műveit: részletet kölcsönöztek a Szeget szeggel Angelojától és Hamlet sírásóitól, illetve egy-egy idézetet Marlow, Büchner és Beckett műveiből is.

A(z) Stúdió "K" Színház előadása

Bemutató időpontja:

2007. március 16., Stúdió "K" Színház

Stáblista:

Szereplők

Alonso (Nápoly királya)
Sebastian (az öccse)
Ferdinand (a nápolyi király fia)
Gonzalo (tanácsos)
Prospero (Milánó törvényes uralkodója)
Antonio (Prospero öccse, Milánó bitorló ura)
Miranda (Prospero leánya)
Stephano (Alonso lakája)
Trinculo (Sebastian szolgája)
Kalibán (vad ember)
Ariel (szellem)

Hozzászólások