vino-et-veritas 2016 dec. 21. - 08:48:11
(2/2)
OFF

Azért még mellé lehetne tenni a magyar hadbalépést a II. VH-ba, a német megszállást (+"kiugrási kísérlet") és a "fordulat" évét is. Ezek néha csak pillanatok voltak a történelemben, de meghatározták az ország jövõjét. Sõt jobban, mint a "dicsõséges" 133 nap (ami azért, ha "vörös mázzal" öntötték is le, részben honvédõ háború volt.).
Ennél talán még súlyosabb volt az I. VH kitörése, majd Trianon és Jalta, de azokban mi nem voltunk "megkérdezve"...
Ibrahim 2016 dec. 21. - 02:46:23
(1/2)
XX. századi történelmünk két legszégyenletesebb tragédiája a Kun Béla-féle vörös terror, azaz az ún. Tanácsköztársaság; és a Szálasi Ferenc-féle Nyilas terror. \"Szerencsére\" egyik sem tartott túl sokáig, de Magyarországnak már ezek a hónapok is annyit ártottak, mint a Tatárjárás!