9/10
K. Judit 2016 dec. 17. - 18:50:44 9/10
(594/714)
Látni kéne az egész mondatot, de úgy bizony kezdõdhet egy mondat, hogy "Attól tartok .... megtalálták a véresküt"...

Ha van idõd és meg akarod újra nézni, azt a részt keresd meg, amikor a korjói falubeli rajtaütés után Nyang az embereivel és a kopasz eunuchhal együtt menekültek Tangvisi emberei elõl. Nyang lesántult és betántorgott valahogy a palotába, véletlenül pont azon a kapun, ahol épp Togon sétált Koltával. Utána mentek a fürdõházba.
De még elõtte a kopasz eunuch is meglépett egy közelharcból, ha jól emlékszem átugrott, ill. inkább átrepült egy falon. Arra már nem emlékszem, kivel küzdött. De Tanquisi feltételezhette, hogy mindketten bejutottak valahogy a palotába, emlékszel keresték mindenütt, titkos folyosókon, míg ki nem kötöttek a fürdõháznál stb. Ott aztán abbahagyták a keresést.

Miután Tanquisi tudta, hogy a kopasz ismerheti a palota minden zugát, ezért joggal feltételezhette, hogy ezek ketten együtt vagy külön megtalálták a véresküt. Lehet, hogy nem pont így volt, én így emlékszem.
9/10
K. Judit 2016 dec. 17. - 18:32:24 9/10
(593/714)
Napraforgónak válaszoltam ezt, próbáltam leírni, hogy Nyang Togonnal együtt (Bayan és Taltal támogatásával) akart cselekedni.
Nem lett volna elég, ha Nyang a véresküt megpróbálja becsempészni Togonnak, hogy aztán õ egyedül szálljon szembe Temürrel. Ezt próbáltam érzékeltetni.
8/10
napraforgó 2016 dec. 17. - 17:31:17 8/10
(592/714)
Igen, értem. Azt falunak nevezték, táboruk a katonáknak van.

De Tankvizi akármit is gondolt, vagy feltételezett, azt nem tudhatta, hogy az esküt a bolondos No ágyas õrzi.
Nem ismerem az angol feliratot, de ha nem úgy kezdete a mondatot Tankvizi, hogy : I'afraid, she, and Jok Ho..., esetleg maybe, ....vagy probably, .... ami mind egy feltételezésre utal, akkor ez itt bizony egy bakugrás. Ilyen bizonyosan nem jelenthette volna ki, ha nem gyõzõdött meg róla, ha nem 100%.....
8/10
napraforgó 2016 dec. 17. - 17:24:21 8/10
(591/714)
Bajan és Taltal nagy köpönyegforgatók, az igaz, mert Vang Juval együtt rögtön átálltak a lázadók oldaláról a "kormánypárti" oldalra, mikor Nyang figyelmezette õket, hogy El Temûr él. És elhangzott az a mondat is, hogy "senkit nem hagyhatunk életben, aki tudott a terveinkrõl" és nosza le is kaszabolják a korábbi reménybeli szövetségeseiket.

De Nyang is mondott valamit, amikor Taltal attól félt, hogy ha rangban fölébük kerül császári hitvesként, esetleg ellenük fordul. Azt mondta, hogy nem szoktam a szívességért hálátlansággal fizetni. És már csak azért sem hiszem, hogy elárulná Bajanékat, mert El Temûrnek nincs más alternatívája. Csak Bajan lenne képes átvenni tõle a hatalmat, és ha továbbra is birja az özvegy császárné bizalmát, meg is tudná szilárdítani azt. Taltal jó politikus, bár Bajan sem ostoba, de a fiú okosabb, ravaszabb és nyilván mûveltebb is, ha õ is vele marad, egész jó reményekkel indulhat a hatalmi harcban.
A császárka meg ha Nyang férfit is farag belõle, akkor is egyedül áll, mint az ujjam, mert mindenki a maga pecsenyéjét sütögeti és mindegyik csak fölhasználja õt.

Kíváncsi vagyok, mikor kerül elõ az a Véreskü, milyen körülmények között, arra tippelek, hogy valami kormányzói gyûlésen, vagy "jurtán", hogy rögvest nekieshessenek El Temûrnek. Gondolom a 10 kormányzó közül azért annyira nem szívelik, hogy egy konkrét uralkodó-gyilkosságot elnézzenek neki. Vagy közösen megfosztják a régensi címétõl, vagy legfeljebb kitör a polgárháború és lesz aki mellette, lesz, aki ellene harcol.
No, majd meglátjuk. Itt annyi a váratlan csavar, hogy lehet, hogy egész máshogy lesz.....
bori4 2016 dec. 17. - 16:56:06
(590/714)
Ki nem bízik Bayanban?
Az anyacsászárnõ már nincs a kolostorban....
Nem tiszta, ezt most mire írtad? :)
bori4 2016 dec. 17. - 16:51:43
(589/714)
Arra a titokra, hogy a császárné és az õ parancsára ölték meg Pak úrnõt és kíséretét.... mivel Nyang a helyszínen volt, minden tud..... és most megjelent a kiválasztáson.
Van egy-két dolog, ami frissen nézve jobban felötlik az emberben, logikátlannak találom, hogy ennyibõl kitalálta, hogy a véreskü Nyangnál van... na....
9/10
K. Judit 2016 dec. 17. - 16:10:47 9/10
(588/714)
A falura gondoltam, ahol õ volt az elöljáró.
9/10
K. Judit 2016 dec. 17. - 16:09:58 9/10
(587/714)
Én most nem puskázok, csakis az emlékeimre hagyatkozom. Ezért teszem hozzá mindig, hogy "lehet, rosszul emlékszem".

Bayanban és Taltalban nem hiszem, hogy megbízott, õk mindig is ingadoztak, hol ide-, hol odaálltak.

Togon pedig félkarú óriás Nyang nélkül, õ egyedül (az anyacsászárné még a kolostorban van) hogy mert volna odaállni Temür elé? Togon teljesen egyedül van, hallgatásba burkolózik, magától nem fog feléledni, még akkor sem, ha tudja, hogy Nyang - valahol a palotán kívül - életben van. Neki elsõsorban Nyangra, másodsorban idõre és önbizalomra van szüksége ahhoz, hogy Temür elé álljon az igazi véresküvel. Nem beszélve arról, hogy ha át is nyújtja Temürnek, mi történne? Elégetné, eltépné, és hamisítványokat gyártana, még jobban leégetné Togont .... Megvádolná azzal, hogy megszegte a megállapodásukat, megfenyegetné stb.....
8/10
napraforgó 2016 dec. 17. - 16:05:28 8/10
(586/714)
Én nem emlékszem, hogy Dzsokho ott lett volna valami korjói táborban. Nem is tudom, milyen táborra gondolsz? A magyar szinkron korjói falunak nevezi a Jüani fõvároshoz közeli korjói települést, nem tábornak. Korjóban meg még nem is ismerték egymást, az eunuch ki tudja hol bújkált a megölt császár halála után.
9/10
K. Judit 2016 dec. 17. - 16:00:03 9/10
(585/714)
Még amikor Tanquisi rajtaütött a korjói táboron, mert azt hitték, ott van a véreskü, a kopasz (volt) eunuch és Nyang együtt menekültek elõlük, aztán egyszer csak eltûntek. Tanquisi tudja, hogy a kopasz ismerheti a palota minden zegét-zugát, Nyanggal együtt akár meg is találhatják az esküt. Azt persze nem tudhatta, hogy Nyang hol rejtõzik, és azt pláne nem, hogy Pak kíséretében lesz. Úgy emlékszem, azt késõbb tudta meg, amikor Yom bejelentette neki, hogy Nyang is köztük volt, de neki sikerült megölnie.

Én legalábbis úgy gondolom, hogy kicsit ismerve már a lányt, Tanquisi tudja, hogy Nyang nem lesz bolond visszamenni a palotába, az oroszlán barlangjába, ha nincs valami bombasztikus bizonyíték a kezében...
8/10
napraforgó 2016 dec. 17. - 15:53:54 8/10
(584/714)
Nézd meg a magyar szinkronos részt, ne a felíratost. Ott kerek-perec megmondja, hogy Pak úrnõ halálának körülményeirõl hallgatni fog, illetõleg titokban tartja.
8/10
napraforgó 2016 dec. 17. - 15:50:42 8/10
(583/714)
----- Szerintem csak kitalálta Tanquisi, hogy megtalálták a véresküt, hiszen miért akarna máskülönben Nyang újra a palotába menni? -----
Hát ehhez nem kéne hitvesjelöltnek jelentkeznie. Eljuttathatná a császárhoz azt az esküt - pl. Dokmán fõeunuchon keresztül. Vagy ha megbízik, Bajanban és Taltalban, akkor velük. Esetleg kérhetné, hogy a császár találkozzon vele egy semleges helyen és személyesen adhatná át.
9/10
K. Judit 2016 dec. 17. - 15:47:54 9/10
(582/714)
Itt mire gondol Bayan? Melyik titokra?

Lehet, hogy rosszul emlékszem, de elvileg Tanquisi nem is tudhatja, hogy Nyang életben van, hiszen Tokmán bujtatta õt hónapokon át a palotában. Sejtette, ill. érezte, hogy nem halhatott meg (egykönnyen), de biztosan nem tudta. Erre jön Yom azzal, hogy Nyang részt vesz a hitves-válogatáson. Naná, hogy forog az agya, sejti, hogy ha életben van Nyang, akkor annak valami komoly oka van. Ezért gondolja, hogy megtalálta a véresküt.

Viszont Nyang nemcsak a véresküt találta meg, hanem fontos tanúja a korjói udvarhölgyek, az ágyas, és néhány szolgáló lemészárlásának is.
Ezt - úgy emlékszem - Nyang az orra alá is dörgöli. Tanquisi, Talaháj és Tanasiri rettegnek az apjuktól. Szóval nem véletlenül van begyulladva.
8/10
offtopic
napraforgó 2016 dec. 17. - 15:44:21 8/10
(581/714)
Off
A köztévék adásait pár napig meg lehet nézni a médiaklikken, ezt én is tudom, csak hát más adókat is nézegetek, azoknak az adásai már nem találhatók meg ilyen könnyen.
8/10
napraforgó 2016 dec. 17. - 15:41:50 8/10
(580/714)
Ez a jelenet csak arra volt jó, hogy jelezze Tankvizinek, hogy ha megölné Nyangot, akkor õ bizony nem tesz lakatot a szájára és bemártja a császárnét és õt is az apuskájuknál.
8/10
napraforgó 2016 dec. 17. - 15:38:08 8/10
(579/714)
Ne hiszem. Honnan vette, hogy õk ketten találták meg? Nem tudhatta, hogy Dzsokho épp arra járt, ahol Nyangot lelõtték. És azt sem tudhatta, hol találták meg, mert azt tudták, hogy nem Dzsokhonál volt. Annak meg, hogy csak kitalálta, nincs semmi értelme. és miért mondta ezt épp Jom Bjongnak?
bori4 2016 dec. 17. - 15:34:35
(578/714)
De tud róla, itt mondja meg neki Bajan mit üzen Nyang....
Elég félelmetes, hogy kiadja magát nekik.
9/10
K. Judit 2016 dec. 17. - 15:26:11 9/10
(577/714)
Szerintem csak kitalálta Tanquisi, hogy megtalálták a véresküt, hiszen miért akarna máskülönben Nyang újra a palotába menni?
Csakis akkor, ha van a kezében valami, amivel szerezhet támogatókat (Bayan és Taltal), aztán Togonnal az oldalán elkezdheti megrendíteni Temür és családja uralmát.
Ekkor arra még nem is gondol Tanquisi, hogy Pak (a terhes ágyas) és kísérete lemészárlásáról is lehetnek Nyangnak bizonyítékai, amivel zsarolhatná õket.
Amikor ugyanis a két testvér megállapodott Pak meggyilkolásáról, fontosnak tartották, hogy mindez maradjon titokban, Temür ne tudja meg, õ nem híve az orvtámadásoknak.
(Ez különben egy fontos különbség Temür és a gyerekei között... )
8/10
napraforgó 2016 dec. 17. - 14:59:57 8/10
(576/714)
Újra megnéztem a Médiaklikken, és valóban igazad van, kitûnõ a kérdés.
Megjön Tnkvizi és Talaháj, Jon Bjong rohan jelenteni, mondja, hogy Szünnyang él és itt van a hitvesválogatáson. Tankvizi elhülled és rögvest rávágja, hogy õ és Dzsokho megtalálták a véresküt.
Honnan tudta? Nem tudhatta, hisz azt Szünnyang sokkal késõbb találta meg, akkor, amikor Jon Bjong úgy tudta, hogy meghalt. A lány azt akkor találta meg, amikor már elfogta õket a rabszolgakereskedõ. Onnantól kezdve ezidáig nem találkoztak, nem hallottak a lányról semmi újat.
Bajan és Taltal biztos nem terjesztették egyik hírt sem.
Szóval ez itt egy logikai bukfenc.
8/10
offtopic
napraforgó 2016 dec. 17. - 12:38:18 8/10
(575/714)
Egy nyugdíjasnak nincs titkárnõje... a fia viszont nem mezei informatikus, hanem az informatika tudományok doktora. Hidd el, megoldotta, hogy a jó anyja ne tudjon semmit se kezdeni a gépével... Ha õ nem akarja, akkor ide nem lesz telepítve semmi, se linux, se semmi más. Nem tudok programokat sem letölteni, sem frissíteni - ami automatikusan frissül, az megy, egyébként meg félévente ránéz és elintézi. Már próbáltam hatni a lelkére, de szõrös szívû, nem enged belekontárkodni. Mindezt csak azért már háromszor vírustalanítani kellett korábban....