Téma: A pestis

8/10
FElepHánt 2012 jan. 21. - 13:07:13 8/10
(1/1)
FeHér ElepHánt Kulturális AjánlóPortál www.toptipp.hu

PESTIS Hegedûs D.Géza Vígszínház

Camus regénye nem igazán jó. Drámának még kevésbé: a kilátástalan küzdelem nyomasztó atmoszférája nélkülözi a drámai elemeket. Aktuálpolitikai jelentõsége volt és sajnos, van, hatása azonban nem mérhetõ mondjuk Ionesco Orrszarvú-jához. Irdatlan hõsiesség a színész vállalása, mégis sikerül ellensúlyozni a szövegtest egyoldalúságát. Változatos gesztusrendszer, a kimûvelt orgánum gazdag regisztereinek példás használata, következetes távolságtartás és szenvedélyes átélés egyensúlya.
A szereplõk minimál-eszközökkel történõ megjelenítése is kiemelt érték, de még inkább hangsúlyos az Elbeszélõ átélt személyessége. A ritmusváltások, a hömpölygõ tempó taglalása mindvégig tartani tudja az érdeklõdés feszültségét, pedig néhány reflektoron, körbejáráson kívül, csak a zenei közeg segít ebben.
Márkos Albert csellója a hagyományos módon megszólaló dallamtöredékek mellett a kortársi effektusok arzenálját is felvonultatja. Ütött, kopogott, pálcikákkal generált hangjai, a sul ponti cello játékmód és az eredeti vonókezelés innovatívan tágítja a hangzó anyag spektrumát. Példás a két mûvész együttmüködése, a legapróbb rezdülések is kölcsönönösen fokozzák a másfélórás produkció hatását.
Hegedûs D.Géza vállalkozása az utolsó mondatokban szinte mai állapotainkra reagál, mementóként figyelmeztet a fenyegetõ veszélyekre. A véresarcú patkányok már utcáinkat járják, Európa vigyázz!