Téma: Madame Poe

FeHér ElepHánt 2008 nov. 01. - 15:40:10
(1/1)
Hetente reszketõ izgalommal vesszük kézbe az ÉS-t: van-e benne Erdõs Virág? Mert ezen
kívül be kell érnünk két vékonyka kötetével, olvasva érdekes Merénylet-e pedig értékelhe-
tetlen elõadásban került színre. A Piros Bicikli-vel elhíresült színésznõ-páros, Göttinger Pál
avatott értelmez6ésében, most végre az erdõsi abszurd igazi arculatát mutatta meg. Csava-
varos nyelv, veszett szituációk, ravasz irodalmi mutalások, pazar játéklehetõségek invenció-
zusan formált karakterekkel. A bárhol elhelyezhetõ mobil mini-díszlet lehetõséget ad a pro-
dukció utaztatására, a jelmezeket, a zenét és a cselekményt mívesen tagoló világítást cél-
ratörõ racionalitása jellemzi. Az egymással végtelen játszmákba bonyolódó anya-lánya duó
története páratlan szellemi izgalmat gerjesztõ színjátékban realizálódik. Az elõbbi produkci-
óhoz képest rengeteget fejlõdött Gesler Lili, amiben meghatározó szerepe volt a darabot
összefogott tempóban, egészséges stílusérzékkel színpadra állító Göttinger Pál-nak. A lány
ésszerûen hideg keménysége, alakításának fekete-fehér koloritja mesteri ellenpontját ké-
pezi Szoták Andrea érzelmileg fûtött, a szivárvány színeinek összes árnyalatát sugárzó já-
tékának. Ezerarcú mimika, a hangszínek gazdagsága, a groteszk irónia iránti hihetetlen ér-
zékenység: a Csodálatos vadállatok óta, szereprõl-szerepre érik egy meghatározó mûvész-
egyéniség. Morgue utcza a Király utcában: igazi alternatív Hely, igazi alternatív Színház!