tamoca 2006 okt. 14. - 19:43:56
(2/2)
A Szent Korona Eszme és a Szent Korona Tan
A Szent Korona Tan a Szent Korona Eszme történelmi koronként történõ
alkalmazásának rendszere, vagyis:
A Szent Korona eszme meghatározza az alapot, amelyre építeni lehet és annak
az alkotásnak a legfontosabb funkcióit, amely a társadalmi és gazdasági harmóniát
biztosítja, ezért alkotmány.
A Szent Korona Tan a minden korra jellemzõ ismeretanyag alapján tartalmazza
azt az építési tervet, amely az adott kor lehetõségei szerint valósítja meg
a harmónia megteremtéséhez szükséges funkciók feltételeit, vagyis az alaptörvényt.

A részletes törvények az alaptörvény szerinti építés kivitelezésének (a funkciók
feltételei biztosításának) eszközeit határozzák meg. (Ezt itt csak a teljesség
kedvéért említem. A részletes törvények egyenkénti feladata a jogrendszer egységében
mutatkozik meg.)
1. A Szent Korona Eszme a magyarság szakrális, több ezer éves alap-normarendszere,
amely - mint egy fényes, soha nem változó erejû csillag - irány-pozíciót adott
nekünk, aminek üzenete mindig is az volt, hogy a Kárpát medence mintájára
kell az emberiségnek szerves egységgé szervezõdnie. A kárpát-medencei
minta pedig az, hogy a különbözõ nemzetek saját kultúrájuknak természetes környezetet
keresve települtek a Kárpát medence különbözõ részeire, így megteremtve az ökológiai-ökonómiai
harmóniában megtestesülõ, természetesként mûködésû szerves egységet. Az itt
õshonos magyarságnak az volt az isteni küldetése, hogy szelektálja a bevándorlókat
kultúrájuk minõsége szerint, annak érdekében, hogy „ne kerülhessen konkoly a
búzába”. Így alakult ki az államalapító és államalkotó nemzetek természetes
társadalmi és gazdasági harmóniája, a közös gyökerû istenhit lelki- és szellemi
irányítása alatt.
Íly módon a Kárpát-medence lényegében is teljesíti fizikai formájában megmutatkozó
agy-szerepét (dr. Papp Lajos hasonlata): mintát ad a világnak az Isteni Szabályrendszer
szerinti emberi élethez. Ez a küldetéstudat köszön vissza Szent László, Nagy
Lajos, Mátyás király, Pázmány Péter, Werbõczy István, Bocskai István, Rákóczi
Ferenc, Kossuth Lajos és (egyesek számára: horribile dictu) Horthy Miklós munkáiban
és tevékenységében. Ennek a küldetéstudatnak volt részekre lebontó, XX. századi
megvalósításának terve Németh László „Kertmagyarországa”. (Ez
utóbbinak azért van nagy jelentõsége, mert visszautal a XX. századra kialakult
magyar diszharmonikus helyzetre és annak lényegére: a „hígmagyarság” eluralkodására
a „mélymagyarság” fölött. (Szegény, magyarságában visszamaradt Vörös Péter ezt
félreértve nevezte Némethet „fasiszta fogorvosnak”.)
A Szent Korona eszme egy állandó alap-értékrendet határoz meg,
amely békés, önépítõ fejlõdést adott minden olyan nemzetnek, amely a magyarsággal
kapcsolatba került Egyiptomtól, Mezopotámián és Ázsián át az Amerika
tamoca 2006 okt. 14. - 19:41:02
(1/2)
Megnéztem, életem legnagyobb filmje. De 2 részes nem egy , 2 db dvd.