Téma: Tigristej

tenigl 2008 júl. 15. - 13:16:35
(1365/1365)
Kedves Moderátor!

Örömmel vettem legutóbbi közleményét, sajnos, azonban azt gondolom ez már nem elégséges. Bizonyára észrevette, hogy a fórum alapvetõen nem az inkriminált filmhez kapcsolódik, hanem azt a volt igazgató és a rendezõnõ holdudvara használja fel a Kis Tigris Gimnázium hitelének rontására, becsmérlésére, jelenlegi dolgozóinak besározására, nem riadva vissza a személyiségi jogok megsértésétõl, rágalmazástól, sértegetésektõl. Igen nehéz körülmények között dolgozunk amúgy is, nem igen könnyíti meg munkánkat, ha ország-világ nyilvánossága elõtt vádolnak meg pornográfiával, büdösséggel, fasizmussal, és így tovább. Nemigen bízom abban sem, hogy a kommentelés törvényes keretek közé terelhetõ a jelenlegi elszabadult állapotból. Ennek legutóbbi áldozata Harmat Mária tanárnõ, aki hét éve tanítja a falu gyermekeit, s akinek személyes hitelét és tisztességét minõsíthetetlen módon sértették meg anonimitás mögé rejtõzõ csirkefogók. A véleménynyílvánítás joga semmiképpen nem terjedhet ki magánszemélyek és intézmények névtelen megrágalmazására, ez ugyanis a mai jogrend szerint már nem is szabálysértés, hanem kimeríti a bûncselekmény kategóriáját. Nem gondolom, hogy bármely törvényesen mûködõ internetes média teret engedhet ilyesfajta szélsõséges megnyilvánulásoknak. A Port.hu-t színvonalas, hasznos információforrásnak tartottam eddig is, ezért is kérem tehát magam nevében a Tigristej fórumának minél hamarabbi megszûntetését. Kérésemet legyen szíves továbbítani az illetékeseknek.

Megértését köszönettel: Tenigl Takács László.
10/10
szederkényi juli 2008 júl. 15. - 12:29:58 10/10
(1364/1365)
Nem, Kafa. A kiindulás az volt, hogy kadrednek, aki Derdák viszonylag újkeletû, de engesztelhetetlen ellensége, nem tetszett, hogy van egy film, amelyben Derdák nem az õáltala elvárt negatív színben tûnik fel. Ennyi volt a kiindulás. Ehhez próbált az éteren keresztül keresni helyieket, akik "autentikus véleményére" hivatkozva hecckampányt indíthat a Tigristej c. film ellen és ellenem. Talált is 2, Tenigl közvetlen környezetében és akkor még iskolai jogviszonyban lévõ fiatalt, akik a maguk színvonalán és érvrendszerével igyekeztek megfelelni az elvárásoknak. Nem is tudom hibáztatni õket ezért.
A "szentmártoniaknak" egységes véleményük nyilván nincs, én hármójukkal töltöttem együtt a közelmúltban kiváló hangulatban egy hetet, a filmmel és magammal kapcsolatos negatív véleményekre rákérdezve azt sem értették, mirõl beszélek, majd amint konkrét, innen idézett "kifogásokat" említettem, esetenként hüledeztek, más esetekben legyintgettek, egyéb esetekben harsányan derültek.
Továbbá. Az általad hivatkozott "szentmártoniaknak" (savanyo és palacsint kommentelõk) semmi észrevételük nem volt azzal kapcsolatban, hogy kiket és hogyan "sározna be" a film. Foglaljuk össze: többõtök (nem szentmártoniak) egyik problémája, hogy a Kis Tigris Gimnázium jelenlegi igazgatójával kapcsolatban, aki '98-ban MIÉP-színekben indult az önkormányzati választásokon, az olvasható egyebek közt a végefõcímben, hogy '98-ban MIÉP-színekben indult az önkormányzati választásokon. A másik probléma: Takács Lacinak nem tetszik a filmben, amit saját maga mond, továbbá nem tetszik saját maga, ezt nem egészen értem, mert "alulról van fényképezve", vagy miért.
Ennyi. A film elleni hecckampány egyelõre részben sikeresnek mondható, mert elérte, hogy a film a könnyen elérhetõ csatornákon és a közszolgálat televíziókban ezidõtájt ne legyen látható, de hosszabb távon valószínûleg csakugyan emelni fogja a film nézettségét.
Kadred. Az általad indított hecckampány összetevõi NEM SZAKMAI kifogások, ellenkezõleg, kivétel nélkül a szakmai hozzáértés teljes hiányáról árulkodnak. Emiatt benneteket sem tudlak hibáztatni, hiszen nem szakmátok sem a filmkészítés, sem a filmnézés. "Szakmai véleményt" legutóbb, 2 hete, például Enyedi Ildikó és Janisch Attila barátaimtól/kollégáimtól kértem és kaptam. Igen jót. Ezt követõen tételesen felsoroltam nekik az ezen fórumon felhozott kifogásaitokat, reakcióik pontosan megegyeztek a fentebb említett 3 szentmártoni fiatal reakcióival: hüledeztek, legyingettek, harsányan derültek. A merkelfilmmel kapcsolatos jogi lépések ügyében kértem tanácsot, másokkal együtt, tõlük is. Kaptam.
moderátor 2008 júl. 15. - 11:40:41
(1363/1365)
Kedves Fórumozók!

Minden nem filmmel kapcsolatos hozzászólás törlésre kerül. Ismételten kérlek benneteket, hogy a filmrõl írjatok és ne személyeskedjetek.
Van nekünk egy kiválóan mûködõ privát üzenetek funkciónk, melyet az egyéb témák megvitatására használhattok.

Üdvözlettel:
A moderátor
offtopic
Milky Way 2008 júl. 15. - 09:37:02
(1362/1365)
Ez a "fasizmus" már nem az a "fasizmus". Ezt a "fasizmust" lehet, hogy fel sem ismered!
offtopic
Milky Way 2008 júl. 15. - 09:36:29
(1361/1365)
A "fasizmus" is fejlõdik ám. Nem lehet már ott sem csak úgy gyûlölködni, mert a következõ életükben azok lesznek, amiket gyûlöltek ebben az életükben. Degradálódnak. Hogy nézne ki egy "rangon aluli" fasiszta? Adnak õk a szellemükre. A legjobb konzervációjuk, ha "szeretik" a cigányokat, hisz így több életen át "rangosak" tudnak maradni.
1/10
Freeman és Kafa 2008 júl. 15. - 08:04:18 1/10
(1360/1365)
Ez az egász fórum teljesen felesleges és értelmetlen. A legyek nem változnak pillangóvá, azok maradnak, amik. Ha õket éri vélt sérelem, világraszólóan megsértõdnek, õk viszont bármit megengednek maguknak. A kiindulás az volt, hogy szentmártoniaknak nem tetszett, ahogy a falut a film bemutatta, és az, hogy a film igaztalanul sároz be olyan embereket, akiket inkább köszönet illetne. Ahelyett, hogy a konkrét tények hatására ez a méltatlanság elégtételt hapott volna, még le is lettek fasisztázva. Undorító! Az egészre az tette a koronát, hogy még a Tigris nem hozzájuk hû tanárait is kikezdik hazugságokkal. Itt az ideje a fórum leállásának!
1/10
offtopic
kadred 2008 júl. 14. - 23:17:54 1/10 Előzmény balintcsillag
(1359/1365)
Bálintcsillag!

Tudod Jézus nem a saját jellemhibáiban botlott el, és a kinzóiért imádkozott, éa nem nácizta le a neki nem tetszõket érzelmi alapon.

Ne hidd, hogy csak az utóbbi bukott. Az összesról úgy kellett eljönnie, csak azóta az informatika sokat fejlõdött.

Miért nekünk rovod fel, hogy nem reklámozzuk? Én pl. ezt a fórumot indítottam, bár miért kellene nekem, ott van a vezetõség meg a tantestület. Persze, ha mérvadó körökben fasiszta pornóíróknak nevezitek õket, az nem éppen reklámozás!
1/10
offtopic
kadred 2008 júl. 14. - 23:00:31 1/10 Előzmény Cedex
(1358/1365)
Cedex, a kommentedbõl semmit nem lehet érteni! Milyen sültgalambra vár Tenigl? Ezt a mondást nem ilyenkor szokták használni. Tudtommal õ cselekszik, leköltözött egy mélyszegény faluba és ott tanít. Ez nem sülgalambvárás, bár lehet, ott az az ebéd.


Julinak ajánlott kártérítési követelésrõl meg csak annyit, hogy a szakmában a lehúzó kritika nem jogi, hanem szakmai kérdés. Károkat meg nem okozhat, mert, ahogy ez a fórum is mutatja, inkább növeli a film iránti érdeklõdést.
(Azért ezek után ki nem mutassátok, hogy maga Juli vagyok!)
offtopic
Cedex 2008 júl. 14. - 12:52:27 Előzmény tenigl
(1357/1365)
Tessék csak a sült galambot várni, de közben ne tessék elszenvedni ilyen szörnyûséget.
offtopic
tenigl 2008 júl. 14. - 07:43:50
(1356/1365)
Ps: A "fojtatva" papuseknek szánt reggeli ajándék, a többi szabadon marcangolható elütés.
tenigl 2008 júl. 14. - 07:38:42
(1355/1365)
Fojtassuk csak tovább egy kicsit az elõbbi gondolatmenetet. E fórumon többen megjegyezték, az utóbbi levélváltások során, hogy a két inkriminált Derdák-interjú voltaképpen jó és klassz, csak azt a fasisztázást nem kellett volna, stb. Ezzel valójában szépen, engedelmesen felkenõdtek a csalinak kilógatott légypapírra, s nem vették észre a lényeget. Az állam (akár a mostani, akár az ezutáni) alighanem elõbb utóbb belátja majd, hogy, bizony, tényleg alkalmatlan a gondoskodói szerepkörre, így hát ez tõle a továbbiakban el sem várható. Ez a belátás részben már meg is történt: a rioma/cigány fiatalok számára korábban létezõ ösztöndíjakat nagyrészt felszámolták, vagy névlegessé tették. Ugyanakkor a jótékonyság látszatára szükség van, marad tehát a civilszféra, részint a nagyvállalkozói réteg, részint az erre a célra létrehozott kamuszervezetek. Az eljövendõ kormányok a szociális gondoskodásra fordítandó összegek morzsáit csepegtetik majd át magánalapítványok számláira (szigorúan zártkörû, belsõ pályázatok nyerteseinek), esetleg adókedvezményeket biztosítanak nagyvállalatok számára jótékonysági, humanitárius, szociális, blablabla célokra. A médiák hamarost tele lesznek majd ordító fõcímû cikkekkel, tévéhíradó riportokkal, melyekben Józsi-Bankár használt számítógépet ajándékoz hálásan csillogó tekintetû romagyerekeknek, iskolákat, programokat támogat – természetesen nem a saját, hanem az adófizetõk pénzébõl. A magántõke természetesen „kapcsolati tõke” és puszipajtás alapon csörgedezik majd a civilszférába, vagyis lesznek majd „politikailag korrekt” intézmények, s velük ellentétben a támogatásra nem számítható renitenskedõk. (utóbbiak mai hívószava mellesleg a „szélsõjobbos” vagy „fasiszta”) Ez voltaképpen az egykori feudális kegyúri rendszert teremti meg újra, s ahogy annak idején sem létezett „független jobbágy értelmiség”, mostanság sem ez a valósi cél, hanem a felmutatható díszcigány klientúra. Míg tehát lesznek majd romák, kik utazgatnak és nyilatkozgatnak, a többség futószalagok mellett görnyed, újsütetû latifundiumokon robotol. Józsi-Bankár délelõttönként letekeri majd légkondicionált limuzinja ablakát, és kikiabál a feketemunkásként dolgoztatott napszámosokra, hogy ha nincsenek kész a napi normával, holnap már ne is jöjjenek (épp a minap történt meg itt ASZM környékén), délután pedig Pisti-Bankár jótékonysági estjére megy, melyen persze mindig ott virít majd a sajtó, és ott feszeng egy-két díszcigány. Az állam pedig, akinek kötelessége lenne a társadalmi integráció kikényszerítése, széttárja majd a karjait: hiszen õ alkalmatlan e funkcióra, meg is mondták eztet okos cuciológus emberek, így hát demokratikusan átengedte azt maguknak a polgároknak. Amirõl szó van tehát, a szociálpolitika részleges (s tán hosszú távon széleskörû) privatizációja. Ehhez képest pedig kismiska egy sértõdött magánember bosszúért való lihegése. Ami a felemlegetett buddhista tolerancia kérdését illeti, jómagam inkább hetente elviselem, hogy lenácizzon a liberálburzsoázia (kicsit röhejes is lenne, ha nem is olyan régi múltjával „lekomcsizni” akarna, bár, még ezt is megérhetjük), ha csak halovány remény marad is arra, hogy a népképviseleti demokrácia és a törvényhozás biztosítsa a mélyszegénységben élõk jogait. Sajnos azonban, erre egyre kevesebb az esély.
1/10
offtopic
kadred 2008 júl. 14. - 00:01:18 1/10
(1354/1365)
Már bejött. Zuhog az esõ! Jó éjt!
1/10
Freeman és Kafa 2008 júl. 14. - 00:00:07 1/10
(1353/1365)
Én is megyek aludni!
Holnapra rossz idõt mondanak arra a vidékre, ahol vagy most. Remélem, nem jön be az idõjóslás!
1/10
Freeman és Kafa 2008 júl. 13. - 23:54:03 1/10
(1352/1365)
Kadred indítója egy felvetés, amit máig nem cáfoltatok. Hogy rágalmazó lenne? Nem emlékeztek, Juli milyen komolyan és õszintén örült neki? Ne akarjatok nála illetékesebbek lenni!
balintcsillag 2008 júl. 13. - 11:22:31
(1351/1365)
Kafa! Idézet tõled: "...a média torzít, szelektál. Abban a sajtókörben csak DT van. A Gandhi hihetetlen sikerei, a Tigris elsõ érettségije nem hír, a Tigris is, csak, amég DT ott volt. Ez nem üldözési mánia, egyszerû sajtófigyelés. A mostani Tigris rossz PR munkát végez? Lehet, de bocsánat, ennyire azért nem lehet jobbat csinálni amolyan szerényen gõgös ember benyomása nélkül. Fejlõdése stációi? Egyszerû malacmosdatás, amit talán Kadred váltott ki, mert rendszeres bukásait itt az elején felhozta."
Idézet Derdáktól:
"A rendszerváltást követõen a Gandhi Gimnázium volt az elsõ lépés abba az irányba, hogy a középfokú oktatásban megjelenhessenek cigány fiatalok. Ez a kezdeményezés a nemzetiségi gimnáziumok rendszerét másolta, amely akkoriban természetes gondolat volt, hiszen a többi nemzetiség rendelkezett saját kulturális struktúrával, csak a cigányság nem. Ki lehetett használni a nemzetiségi jogok adta lehetõségeket, így megszületett a Gandhi. Nagyon sikeres kezdeményezés lett, ma talán Pécs egyik legjobb középiskolája."(...)" A Kis Tigris Gimnáziumban most érettségizett az elsõ évfolyam. Remélem, õk egyetemre mennek tovább, nem kerülnek ki rögtön a munkaerõpiacra. De számokat még nem tudok mondani."
Az derül ki, mindenhol ahol éri, pont õ reklámozza ezeket az iskolákat, függetlenül attól, hogyan bánt el vele a feudális magyar virtschaft az utóbbi helyen. Nem lehet könnyû! Ti mért nem reklámozzátok, összeesküdött a média? A stációkkal meg, nem szószerint és nem a személyeket behelyettesítve értem, ne vedd blaszfémiának, de az Újszövetségben a stációk Jézus rendszeres bukásainak krónikáját jelentik csak teszerinted? Shamed looser? Bár végülis így is lehet mondani, te tudod.
varánusz1 2008 júl. 13. - 01:54:37
(1350/1365)
Mert ha ezt tudom, kadred, az 50000-edik oldallehíváskor tarthattunk volna bulit, a baba egészségére. Azt épp túlléptük. De akárhogyan is van, még megoldhatjuk. Ha eléred a klaviatúrát.
varánusz1 2008 júl. 13. - 01:27:03
(1349/1365)
régóta gondoltam, hogy már nem érhetnek meglepetések nicknamek ügyében. Gratula, kadred/romologus. Jól belezavarodtál a személyiségzavarba.
papusek 2008 júl. 13. - 00:46:50
(1348/1365)
Elõször a helyesírás, kisasszony, aztán merhetünk foglalkozni a "lényeggel".
1/10
offtopic
Freeman és Kafa 2008 júl. 13. - 00:32:24 1/10
(1347/1365)
1. Nézd meg az egy jól körülhatárolható kör sajtóját. Na, nem a cigány Kamarás Istvánékra gondolok, mert vannak mások is, csak a média torzít, szelektál. Abban a sajtókörben csak DT van. A Gandhi hihetetlen sikerei, a Tigris elsõ érettségije nem hír, a Tigris is, csak, amég DT ott volt. Ez nem üldözési mánia, egyszerû sajtófigyelés. A mostani Tigris rossz PR munkát végez? Lehet, de bocsánat, ennyire azért nem lehet jobbat csinálni amolyan szerényen gõgös ember benyomása nélkül. Fejlõdése stációi? Egyszerû malacmosdatás, amit talán Kadred váltott ki, mert rendszeres bukásait itt az elején felhozta. Én is azon vagyok, adjuk meg a tiszta lap lehetõségét, de ezért cserébe tényleg ne nácizzon!

2. Nem Takács forgatta ki, és nem az iskolájából. A Tan Kapuja Buddhisták iskolájából forgatta ki saját magát. Annyira be akarta biztosítani, hogy nehogy a Takács legyen az igazgató, hogy elkezdte támadni (lásd notesz, Tigristej). Ha ezt nem teszi, a Takács támogatásával máig igazgató. Magyarmcske, Ganhi, Mánfa kísérteties visszacsengése. Ne magasztalja a buddhistákat, de ez még nem ok fasisztázásra!

3. Kadred mint nem is olyan irreális veszélyt beszélt a források egy helyre összpontosulásáról. Mint látjuk a Tigris DT nélkül többet gyarapodott, mint vele. Viszont ha sokat sulykolják, hogy fasiszta fenntartó, fasiszta igazgató iskolája, nem lesz tényleg támogatójuk. Talán ez a cél? Ki is támad kit folyamatosan? A Tigris viszont talán a legbölcsebb: hallgat. (Takács itt magánemberként írt, legalábbis remélem!)

4. Olvasd el Andoratt DT szakdolgozatát! Én vallástalan vagyok, de egyes megnyilvánulásait vajsavas tojásnak látom a vallásosok felé. Alsószentmárton pl. egy sajátosan, de nagyon vallásos falu. Ezért is nem sikerült a plébánost a Tigris elõzõ vezetésének mozgásterében szûkítenie, pedig az odatelepülésnek ez is célja volt. Lehet véleménye az egyházakról (ott vallást írt!), de már megint a fasisztázásnál tartunk. Nem árnyaltan dekázgat, hanem körmönfont politikusként hívószavazik! Olvsad csak el figyelmesen!

5. Mitõl paranoia az, hogy Romológus nyomán azt állítjuk, hogy nincsenek ideológiai pártok, és az emberek többsége nem pártkonzekvens! Én sem! Liberális vagyok, de a volt pártom már nem az. Sok roma barátom homofób, de velem semmi bajuk. Más roma ismerõsöm megyei MIÉP elnök, és elítélte a homofóbiát. Nincs kiszámítható pártfüggõ viselkedés. Szerencsére nincs! Ha valaki mégis alkalmazni akarja, az elõítélet! Tájékozódni emberismeret alapján kell, ahhoz meg a másik megismerése és megértése kell, nem skatulyázása, sztereotípiákba szorítása. A konfúzió az, hogy azért mert én elfogadtam egy párt segítségét tíz éve, és SA meg kénytelen volt velem tartani, ezért a vekerdista svasztikás Tan Kapuja fasisztái egymásra találtak csírázó bimbókat tépdesve. Becsületsértõ konfúzió!

6. A középosztály kérdést Romológus leírta már. DT mindig valaki ellenében tudott cselekedni. Ez hátrányos lelkialkat, de önmagában nem hiba, amíg vélt ellenfeleit nem bántja. Baranyában rengeteg embert tett ellenségévé így, szinte az összes cigányvezetõt, oktatási szakembert. Ez a pártpreferencia kérdés is ilyen, most a szélsõjobbal szemben határozza meg önmagát, mindenkit oda sorol, aki nincs vele. Ez azóta van így, mióta megtalálták a neten, mit is mûveltem tíz éve az elõbb leírtak szerint. A középosztály a másik ellenség, akik a romák helyzetéért felelõsek. Takács burzsujai mégsem lehetnek az oka, mert õk támogatják pénzzel.

Kedves Andoratt! Ez a véleményem a felvetésedrõl! Amit írtál logikus, de a háttérben megbúvó tények ismeretének hiányát feltételezik. Mi nem vagyunk DT ellen! Õ sértett itt végig mindenkit Baranyában. Kadred és Romológus pedig olyan tisztán látják, mi is a valóság.
1/10
offtopic
kadred 2008 júl. 12. - 22:15:54 1/10
(1346/1365)
OKÉ! Elprivátoltam, hogy érsz el!