URI febr. 21. 23:22:14
(1/1)
EREDETILEG:
1.Parancsolat: Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Égyiptomnak földéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak.
2.Parancsolat: Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.
3. Parancsolat: Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. És így tovább.
A katolikus egyház szépen meghamisította a Biblia egyik legfontosabb részét, ezeket a parancsolatokat, az első kettőt helyettesítve ezzel, az összevont csonka verzióval, hogy kikerülje a bálványimádás, pl. Mária kultusz tilalmát, ami pl. a 70 éves babiloni fogsághoz vezette Júdeát (Júda + Benjámin fél törzse), ill. az asszír szétszóratáshoz Izrael 10 törzsét, amely még most is tart (!) :
Az első parancsolat: "Én vagyok a te Urad, Istened. Uradat, Istenedet imádjad és csak neki szolgálj!"
Második parancsolat, tehát nem a harmadik(!): "Isten nevét hiába ne vegyed!"
A filmsorozat a kommunista államhatalmi rendszer bukésa után felvállalja, hogy Isten létezik, de eközben tehát ezt a súlyos katolikus csúsztatást kívánja közkinccsé tenni, nyomatékosítani.
NO COMMENT.