TOP10 BRAND
1
BLIKK 1 006 128 RU
2
24 865 300 RU
3
INDEX 839 120 RU
4
ORIGO 778 668 RU
5
IDOKEP 742 968 RU
6
BORSONLINE 633 556 RU
7
PROMOTIONS 549 236 RU
8
TELEX 546 584 RU
9
NLC 486 404 RU
10
RIPOST 480 352 RU
1
BLIKK 1 006 128 RU
2
24 865 300 RU
3
INDEX 839 120 RU
4
ORIGO 778 668 RU
5
IDOKEP 742 968 RU
6
BORSONLINE 633 556 RU
7
PROMOTIONS 549 236 RU
8
TELEX 546 584 RU
9
NLC 486 404 RU
10
RIPOST 480 352 RU
Színház

A harmadik hullám

színmű, magyar, 2012., 16 - 99 éves kor között

Értékelés:

8 szavazatból
Szerinted?

A Bárka Színház ifjúsági színházi sorozatának legújabb előadása ismét olyan témával foglalkozik, amelyik rendkívül aktuális ma - nem csak Magyarországon - sajnos. A Tasnádi István-Vidovszky György alkotópáros ezúttal egy több mint negyven évvel ezelőtt Amerikában megtörtént iskolai kísérlet alapján kezdett el dolgozni.

Ron Jones egy átlagos történelemtanár volt. Diákjai egy egyszerűnek tűnő kérdést tettek fel neki. Hogy lehetséges, hogy az átlagos németek a második világháborút követően azt állították: nem tudtak a tömegmészárlásokról?

Jones egy kéthetesre tervezett kísérletbe kezdett: kézzelfogható és "interaktív" példákkal támasztotta alá, hogy milyen erős is tud lenni a közösség összetartó ereje, így hozott létre egy diktatúrán alapuló közösséget az osztályában. A mozgalomnak a Harmadik Hullám nevet adta. Az új ideológia jelszavai az "erő a fegyelemből", "erő a közösségből", "erő a tettekből" és "erő a büszkeségből" voltak.

Legnagyobb megdöbbenésére a diákok néhány nap alatt feladták önmagukat, és egymást kezdték megfigyelni, és terrorizálták a "fegyelmezetleneket". Jones, mint vezető kezdte a valóságérzetét elveszteni és véget kellett vetni az egésznek. Egy menetet rendezett, melynek jelszava az "erő a megértésből" volt. Közölte a diákokkal, hogy egy átverés áldozatai lettek, hogy ostobán "feladták a szabadságukat, a fegyelemért és a felsőbbrendűségért."

Végezetül náci felvonulásokról, koncentrációs táborokról és háborús bűnösök pereiről mutatott nekik sokkoló képeket. A végén a következő felirat jelent meg: "Mindenkinek vállalnia kell a felelősséget. Senki nem állíthatja, hogy nem vett rész benne."

A(z) Bárka Színház előadása

Bemutató időpontja:

2012. november 10., Bárka Színház

Stáblista:

Hozzászólások

9/10
FElepHánt 2012 dec. 02. - 17:45:22 9/10
FeHér ElepHánt Kulturális Ajánló Portál www.toptipp.hu

A HARMADIK HULLÁM Vidovszky György Bárka Színház
Elevenbe vágott a német film, a Die Welle, pedig négy évvel ezelõtt hol voltunk mai rettenetes közállapotainktól... Tasnádi István átiratában, erõsen ránkmagyarítva, tajtékos tini nyelvezettel, szikrázó szópárbajokkal indul a gimnáziumi osztály egyhetes társadalomismereti kurzusa. Kardos Róbert, elméletbe bénult történelemtanárként, az anarchia bakunyini modelljét próbálja ismertetni, szavai koppanva hullanak vissza a már parancsra némuló diáksereg közönyének faláról. A szimpatikusan barátkozó tanárnõ, Szorcsik Kriszta nemigen képes a demokrácia lényegét kifejteni, nem derül ki a lényeg: vezetõ itt is kell, ám választott, féken tartott és leváltható... Marofka Mátyás ravaszkán sertepertélõ diákja, még inkább az impulzív Jerger Balázs eszelõs ritmikájú kripto-nácija teljes zûrzavarba taszítja a jószándékú tananyagot. Hiába élénk a tempó, az erõs visszhang miatt poénok
hada lármába enyész.
A fiatalosan agilis Dévai Balázs-nak a diktatúra ismertetése jut, messzirõl indul, de manipulatív eszközei percek alatt hatásosnak bizonyulnak. Oszd meg õket! Keressünk bûnbakot! Rekesszük ki a kicsit másfélét! - Ismerõs? A fiúk kifeszített mellel, férfiasan hunyászkodnak meg, a lányok, köztük az aranyos-butácska Tolnai Klári, tétovázva követik õket. A kezdõdõ paranoiás téboly hangjaira csak az egyszem Sipos Viktória kapja fel a fejét, erõteljes figurája imponáló szavakkal utasítja vissza a glédába állító diktátori akaratot.
Vidovszky György, kissé bizonytalan kezdés után, az igazi konfliktus indítása után egyre magabiztosabban vezényli az ifjú gárdát. A vibráló mozgás katonás alakzatokba bénul, a nyitó zsongás éteri dallama harcos indulóvá növekszik, karhullámos köszöntés, bánatkék karszalag, vezényszóra vár a fanatizálódó csapat.
Aki nincs velünk, az ellenünk, aki nincs velünk, az Nincs!!! Mindenki gyanús, egymást is vizsla szemekkel figyeljük, az utcai akciók súrolják a tettlegesség határait. Egyik, késõbb csatlakozott, másodrendû tagjuk születésnapját gengsztermódi, kámzsás, csomagtartós autodaféval ünneplik, élvezve az ünnepelt elfúló sikolyait. Alig telt el hat nap, a mozgalom híre megrengeti az iskola falait, de hiába fordul a tanárokhoz, a nácivá buzdult szerelmétõl nem könnyen elpártoló Kõszegi Mária, könyörgõ szavaira csak az a válasz: Nyugi, már csak egy nap...
Ezen az utolsó napon gyûlést hív össze a diktátor-tanár. Hiába ellenkezik az igazgatónõ, neki is ott kell lenni. Dévai Balázs grandiózus beszédével a végsõkig feszíti a húrt: mozgalmunk már országos és ha mindenki hoz egy embert... Gyõzni fogunk! Nem kérdezünk, cselekszünk, egy hit, egy akarat, egy Vezér! Félelmetes monológjának ritmusát tenyerével veri a fanatizált tömeg: menetelõ csizmák dobbanása. Feldübögnek a testvéri tankok, falhoz állítják a halálra rémült Varga Anikó-t és bizony, ki is végeznék, ha úgy szólna a
parancs. A csúcsponton, Dévai Balázs tanárja, akit meglegyintett a hatalom csábítása, fantasztikus váltással zsugorodik vissza szimpla tanerõvé. "A Hullámnak vége!" Az egyik diák, Tóth János Gergely fájdalmas kitöréssel siratja az eszmét, csalódottságában pisztolyt ránt, tragédiává fokozva a didaktikus játékot.
A dermedt csendben, az akasztófából tornaszerré visszavedlõ gyûrûhintán, krisztusi jelenségként az Iskola a határon BéBéje, Horváth Zoltán korpusza lebeg - bevégeztetett. Németország iskoláiban kötelezõ olvasmány Todd Strasser regénye, nálunk észrevétlenül sikkadt el a film. Mutassuk meg ezt darabot minden diáknak! De mi felnõttek is jöjjünk -ránk fér...
10/10
Edmond Dantes 2012 nov. 27. - 09:10:43 10/10
Liberalizmus vagy rendpártiság? Liberalizmus és rendpártiság? Száz -ezer?- éve sokakat foglalkoztató kérdés. A fogalmak idõrõl-idõre új értelmet nyernek, napjainkban ismét, amikor egyesek a liberális/polgári demokráciák -avagy "Európa"- alkonyáról értekeznek. A történelem eddig nem az utóbbi elméletet igazolta: a polgári demokráciák túléltek és túlélnek, a diktatúrák elmúltak és elmúlnak. Ám diktatúra-e a rendpártiság? Meddig "csak" rendpártiság és mikortól kezdve diktatúra? Megvalósítható-e a "rend" a hagyományos, ám folyamatosan megújulni képes (képes?) demokrácia keretei között azaz van-e "rendpárti" demokrácia=demokrácia rendezett viszonyok között és ki mit ért ezalatt és mely módon, milyen mértékben; vagy nem valósítható meg és a "rend" veszedelmesen lenyomja a demokráciát?
Talán "off"-olnom kellett volna a fentieket, amelyek a Bárka új produkciója láttán foglalkoztatnak, amely egy itthoni középiskola felsõs osztályában játszódik, ahol az egyik tanár, egyhetes tréninggel nevelési kísérletbe fog... A tavaly látott East Balkán után a rendezõ és a bravúrosan játszó, mozgó, együtt-lélegzõ szereplõgárda ismét emlékezeteset alakít sõt alkot.Színházi élménynek elsõrangú, gondolatébresztésnek ugyancsak.