Színház

Az Isten ostora

színmű, magyar, 2013.

Értékelés:

3 szavazatból
Szerinted?

"Ha végignézünk a jelenen, azt látjuk, hogy ma is irtózatos mozgásban vannak a népek, egy felgyorsult oda-vissza hullámzásban, hiszen vendégmunkások milliói özönlenek egyik országból a másikba. Ebben a keveredésben meg tudjuk-e őrizni a lényegünket, gyökereinket vagy az eljövendő világ rákényszerít bennünket, hogy az együttélés érdekében feladjuk nemzeti identitásunkat? Úgy gondolom, minden népnek van valami missziója az emberiség történetében, és foglalkoztat engem a kérdés, hogy mi a mi missziónk. Mi az, amit fel kell ismernünk, aminek szervezőerőként kellene hatnia a társadalmunk alakításában, a világhoz való viszonyunk, önmagunk megfogalmazásában? Nagyon sokszor - legalábbis az elmúlt néhány száz évben - alárendelt helyzetből kommunikáltunk a Nyugattal. Attila figurája azért izgalmas, mert ő képes volt az akkori világ fölé kerekedni, ő nem alamizsnát kért, nem alázkodott meg, hanem saját akaratát érvényesítette. Milyen érzés lehetett ez? Amikor ott térdepel előtte az egész nyugati

világ teljes díszben, de annyira idegen, annyira más, hogy nem tudja, mihez kezdjen vele. Valamiféle kilátástalanság, az alkalmazkodóképességünk reménytelensége ez? Hogy sose fogunk tudni azon logika szerint szerveződni, ahogyan a nyugati civilizáció?

Kelet és Nyugat drámai találkozásának történelmi dimenzióját éljük megint. Rettenetesen izgat a kérdés: lehetséges-e, hogy a magunk igazát jobban átvigyük, hogy legalább valamit megértsen belőle a nyugati világ? Vagy az lenne a dolgunk, hogy még inkább magunkra kényszerítsük az ő gondolkodásmódjukat, a létezésük logikáját, azzal áltatva magunkat, hogy ez az egyetlen esélyünk a túlélésre? Mintha hoztunk volna valamit magunkkal, amit végérvényesen el akarunk nyomni, el akarunk pusztítani. De biztos, hogy ez a helyes út?" Vidnyánszky Attila, rendező, a színpadi veerzió készítője

Bánffy Miklós, a polihisztor erdélyi gróf (aki korának egyik legkiválóbb államférfija, rendezője, képzőművésze is volt) 1912-es, Attila halálát feldolgozó darabjáról így írt Tamási Áron: "Ahogy olvasom a "Nagy Úr"-at, megújul a kor, melynél mozgalmasabbat és a helyét kereső emberiségre jellemzőbbet nem látott a világ."

A(z) Csokonai Színház előadása

Bemutató időpontja:

2013. február 15., Csokonai Színház

Stáblista:

Alkotók

Hozzászólások