Színház

Előszó a III. Richardhoz

előadás, magyar, 2006.

Még nincs szavazat!

Légy te az első!

Amennyiben életünk egy álom, Isten által megálmodott valóság, akkor vajon lehetséges-e, hogy a véres gyilkosságok sorozata, árulás és hitszegés, a hatalomért és vagyonért vívott küzdelem, valamint annak tragikus következményeként a teljes Shakespeare-darab történetét nyíltan átszövő dermesztő sorsfordulatok, az elkerülhetetlen magány csupán a reménytelenül balszerencsés, púpos Richárd rémálma, mely végzetes sorsként kísért? Ilyen benyomások, gondolatok alakítják ezt az elbűvölő darabot, melyet a DAH Kortárs Művészetek Központja állított színpadra "Richard, a harmadik" címmel Vladiszlav Troickij rendezésében.
A valódi sámánizmus rejtélyes szellemisége vagy más vallásos szertartások rítusa által megérintve, sodródva az ön-feloldozásban úgy érezhetjük, mintha a DakhaBrakha etno-káosz csoport különösképpen organikus és eredeti zenéjének hangjai testet öltenének a színpadi térben. A színészek egy másik valóságot teremtenek jelmezeikben, melyeknek minden egyes darabja önállóan is tiszta szimbolikus jelentést hordoz. Az ima által átélt extázishoz hasonló légkörben lejtett lélektani tánc segítségével felidézik a Richardot körülölelő baljós homályt. Megelevenedik az élet ridegsége és kegyetlen szépsége. Az élet úgy, ahogy van. Az élet a maga sivár valóságában. Az emberiséget érintő más kérdéskörrel együtt a hatalom és a tekintély problémaköre, ezekkel kapcsolatos dilemmák tárgyalása napjainkban igen időszerű Ukrajnában, melyeken választ keresve a lélek mindig is hosszan időzött: Élet és Halál, Szeretet és Gyűlölet, Hit és Rettegés mind gordiuszi csomóvá fonódnak össze a darabban. Vajon lehetséges-e kibogozni az összekuszálódott szálakat? Mindenkinek személyesen kell megtalálnia saját válaszát erre a kérdésre. Végtére is ezek a problémák egyenesen a nézői szívet szólítják meg.

A(z) Gyulai Várszínház előadása

Bemutató időpontja:

2006. július 10., Gyulai Várszínház

Stáblista:

Hozzászólások