Színház

Nem mind arany, ami réz

vígjáték

Értékelés:

1 szavazatból
Szerinted?

A LESZSZ TÁRSULAT előadása.

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Lendva támogatásával Kalcedon királya, a népnyúzó Medárd férjhez készül adni leányát, hogy hatalmát megerősítse. A vőlegényről azonban úgy hírlik, nem egészen épelméjű. Régi szokás a birodalomban, hogy a kézfogó előtt az uralkodó aranypénzt szór a nép közé. Hatalmas tömeg gyülekezik a templom előtt, hogy az aranyakat megkaparinthassák. Közben a
királylány igazi szerelme, Decius herceg álruhában a palotába érkezik, hogy a lányt
megszöktesse. Az önhitt király azonban saját családját sem kíméli, ha akaratának ellene
szegülnek.
Szembesíthető-e önmagával a zsarnok? Győzhet-e a szerelem a politikai érdekek fölött?
Ki foglalja el végül a trónt? És persze: jut-e majd aranypénz a koldusoknak?
A lendvai LESZSZ Társulat Hamvas Béla egyetlen, ezidáig bemutatatlan drámai művét
alkalmazta színpadra.

„Ez a darab, amely Németh Antal színházi rendező felkérésére született, nemcsak műfaja
okán áll önmagában, hanem azért is, mert talán nincs még egy olyan nagyobb lélegzetű
műve, amelyet ennyire világos, csaknem meseszerűen könnyű levegő járna át, s amely
ennyire zökkenőmentes lefutással haladna a maga harmonikus záróakkordja felé. A könnyed és világos vonalvezetés azonban itt mintha csupán azért engedne a vígjáték, a
komédia sajátos műfaji követelményeinek, hogy tiszta és világos egyszerűségével
ellenpontozza egy olyan időszak légkörét, amelyben a „nem írás nagyobb mű, mint az
írás”, s amelyben „az egyetlen tanúság hallgatni.” Mintha a mű egésze és sajátos
könnyedsége csupán az éppen művét író szerző képével együtt nyerné el értelmének
teljességét és láthatatlan súlyait.” (Palkovics Tibor)

Stáblista:

Szereplők

V. Medárd, Kalcedón királya
Királyleány
Decius, a szomszéd király fia
Id. Bazil, nagyherceg
ifj. Bazil, a nagyherceg fia
Rendőrfőnök

Hozzászólások