Alan Eppes 2016 jún. 10. - 12:11:17
(42/42)
...
offtopic
Keresztes³ovag 2016 jún. 09. - 20:10:39
(41/42)
láttam, és õ jön azzal hogy a stílus utánozhatatlan ;DD
offtopic
Keresztes³ovag 2016 jún. 09. - 19:49:42
(40/42)
:D
Noszfer 2016 jún. 09. - 16:49:45
(39/42)
...
Edmond Dantes 2016 jún. 09. - 09:00:01
(38/42)
"másrészt": segítek.

"Másrészt" szinte a teljes magyar politikai elit (kormány, pártok, benne az ellenzék, szocdemek stb. is!) és a teljes magyar közvélemény (mai szóval: a Zemberek) döntõ többsége önként s örömmel ünnepelte a hadba lépést. Nem kellett "minket az elsõ világháborúba bevinni az osztrákoknak és a németeknek".
"Nekünk (értsd minket és CSAKIS minket magyarokat) semmi okunk nem volt arra, hogy belépjünk az elsõ világháborúba." Ez így igaz...kérdezem: akkor miért is? Válasz: esztelen politikai rövidlátásból. Egy ország, amelyben még saját statisztikája szerint is kisebbségben voltak a magyarok. (Horvátország nélkül számítva minimális többségben.) Nemzetiségi politikánk minõségét, árnyas oldalait -különösen az említett statisztikák ismeretében- inkább nem bolygatnám.

A háborút elvesztettük. A gyõztes "mindent vitt", visz. N e m "a németek", "az osztrákok/Habsburgok" vesztették el, hanem a Központi Hatalmak, b e n n e az Osztrák-Magyar Monarchia, amiben (1867 óta) Magyarország Ausztriával azonos jogokkal, jogosítványokkal ÉS kötelezettségekkel rendelkezõ társállam, birodalomfél volt = dualista államszövetség.
Magyarul és röviden: együtt sír(t)unk, együtt nevet(t)ünk. Nevetés (1918-ban) elmaradt, sírás viszont lett és van azóta is.

Õsnyelvi-törzsi kérdések, dzsürdzsi fordítás, proletárdiktatúra és egyebek (pl. Ádám és Éva) mint trianoni "tényezõk" figyelembevételétõl eltekintek.

Tvrtko bombasztikus "felfedezése" https://hu.wikipedia.org/wiki/Tiencsini_koncesszi%C3%B3s_z%C3%B3n%C3%A1k (0,61 km2!) szót se érdemel, hamarosan az Egyesült Királyságban mehet majd túl "minden határon", ha nem lesz Brexit.

Addig is visszatérek 47-esemhez, rövidítve.

Nem szabad soha elfelejteni Trianont és az oda vezetõ utat s e m.
Nem szabad soha elfelejteni Párizst (1947) és az oda vezetõ utat 1941-tõl, de akár 1920-tól kezdõdõen s e m.
Mostanában mintha (ismét) felejtenénk. Felejtenénk minél többet. A jövõ elkezdõdött. Sok jóval biztat? Ki-ki döntse el.
Ljerk 2016 jún. 08. - 21:54:57
(37/42)
Annyit javítanék, hogy természetesen több ural-altáji nyelvcsaládba tartozó lovas-nomád nép volt, de a finnugor és ahhoz közeli nyelvrokonok közül csak a tunguz nyelvcsaládhoz tartozó mohe (mogher, dzsürdzsi, mandzsu) nép. Valamint a mohe törzsek közül az Amúr mentén és Mandzsúria hegyesebb vidékein élõk természetesn inkább halász-vadász szokásokkal rendelkeztek, de Mandzsúria északi-északnyugati részein élõ törzseik lovas-nomád életformára tértek át még jóval idõszámításunk elõtt.
Ljerk 2016 jún. 08. - 21:35:18 Előzmény Edmond Dantes
(36/42)
Tõlem idéztél. Valóban lemaradt a "másrészt", de a szövegbõl egyértelmûen kiderül, hogy a másrészt a "gyõztesek azt csináltak amit csak gondoltak". Ebbe beletartozik az is, hogy GÁTLÁSTALAN kéréseknek tettek majdnem teljesen eleget. Gondolok a hatalmas román stb. területi igényekre, akik persze nem fogták vissza magukat e téren.

De mit is írtam ?

1. Nekünk (értsd minket és CSAKIS minket magyarokat) semmi okunk nem volt arra, hogy belépjünk az elsõ világháborúba. Aki tiszteli Rákóczit és Kossuthot, az nem is mondhat mást nagyon - NEM VOLTUNK FÜGGETLEN ORSZÁG 1914-ben!

2. Az elsõ világháborút az egyik oldal megnyerte, a másik elvesztette - és az az oldal vesztett AMELYIK bevitt minket!

Nyilván a proletárdiktatúra és annak leverése, fõleg azáltal hogy a románok is az antant oldalán vonultak be (akik így már három erõs indokkal igényelték a területeket - gyõztes oldalon a világháborúban, román népesség Erdélyben és az 1919-es "véráldozatos" részvétel), teljesen lenullázta a magyar érdekek bárminemû figyelembevételét a béketárgyalásokon.

1920 után az elsõ két pontban leírt tényt a már FÜGGETLEN országunkban AZONBAN SENKI nem emlegette érdekes módon. Csak 1919 és Trianon szerepelt a propagandában! Pedig ugyanúgy az osztrákokat és a németeket is gyûlölnünk kellett volna, MI UGYANIS nem voltunk a fegyvertársaik a háborúban mint FÜGGETLEN ÁLLAM katonái, mi CSAK ÉS KIZÁRÓLAG VAZALLUSAIK voltunk, akik semmit nem nyertek volna a háborúval, hiába gyõzött volna német-osztrák oldal.

Egyébként én inkább Tvrtko helyében, ha lenne lehetõség rá - a bécsi titkosszolgálat mûködését tárnám fel:
- hogy lázították fel a nemzetiségeket ellenünk 1848/49-ben,
- hogy történt a magyarság finnugor származásának erõltetése,
- hogy erõltették a kiegyezést, amikor a Habsburg birodalomnak hirtelen nagy szüksége lett ránk,
- miért hagyta abba W. Grube a kis-dzsürdzsi írás fordítását 1896 után,
(a dzsürdzsik, a korábbi mohe vagy más néven mogher(!) nép, késõbb mint mandzsuk 1648-1912-ig uralkodtak Kínában, 1900-ban a boxerlázadás idején harcoltak osztrák-magyar csapatok Kínában - és ugye a dzsürdzsi (angol átírásban jurchen) ez egyetlen lovas-nomád ural-altáji nép, ráadásul szövetségben voltak a hunokkal is még i.e 20-ben Mandzsúria és a (késõbbi nevén) mongol puszták térségében)
- hogy vittek be minket az elsõ világháborúba mint "társországot" ?

Azon is elgondolkozhatsz, hogy egy "gyámolt" országot mi különbözteti meg egy függetlentõl. De mondok még két példát a "gyámolt"-ságra, ha az elsõ világháború nem elég rá:

1. Nagy Imrét a magyarok ölték meg ?
2. Jézust a zsidók ölték meg ?

Mindkét kérdésre NEM a válasz, mindkét gyilkosság "gyámolt" országban történt - Magyarországon a szovjetekkel kollaboráns vezetés, Júdeában pedig a leváltott régi papság helyett már a Római Birodalommal kollaboráló új fõpapság hozta az ítéletet.
Edmond Dantes 2016 jún. 08. - 09:47:00
(35/42)
Inkább nem. Itt a fórumon annyi komoly történelmi érv hangzik el, legtudományosabb a "nem, nem, soha", de csak a legújabbak közül a reggel beidézett =

"Az elsõ világháborúba minket bevittek az osztrákok és a németek, nem volt igazi választásunk. Kik miatt lett nekünk Trianon ? Egyrészt a németek és az osztrákok miatt, mert elvesztették a háborút,..."stb...a "másrészt" meg valahogy már lemaradt abból a hszból.

valamint

a minapi hongkongi "elcsatolásos" hasonlat/példa, amit ugyancsak napirendre kellene ismét tûzni vagy mit is? Szóval ilyen súlyos érvelések elõtt meg kell hajolnom mint egy szomorú fûzfa.
Alan Eppes 2016 jún. 08. - 09:46:11
(34/42)
Igazságot Magyarországnak!
Edmond Dantes 2016 jún. 08. - 08:33:30
(33/42)
Egyetértek.

Nem szabad soha elfelejteni Trianont és az oda vezetõ utat s e m. Ahogy itt lejjebb is "elfelejtette" valaki imigyen: "Az elsõ világháborúba minket bevittek az osztrákok és a németek, nem volt igazi választásunk. Kik miatt lett nekünk Trianon ? Egyrészt a németek és az osztrákok miatt, mert elvesztették a háborút,..." stb...ami így szimplán nem igaz. Nem bocsátkoznék történelmi tények, események elemzésébe, ilyen "haszontalanságok" errefelé (enyhén szólva) nem népszerûek.

Továbbá:
Nem szabad soha elfelejteni Párizst (1947) és az oda vezetõ utat 1941-tõl, de akár 1920-tól kezdõdõen s e m. Nem bocsátkoznék történelmi tények, események elemzésébe, ilyen "haszontalanságok" errefelé (enyhén szólva) nem népszerûek.

Mostanában mintha (ismét) felejtenénk. Felejtenénk minél többet. A jövõ elkezdõdött. Sok jóval biztat? Ki-ki döntse el.
Törolt Felhasznaló 2016 jún. 08. - 07:07:59
(32/42)
Pedig nem a Trianon elõtti állapot lenne a lényeg.
Hanem amit a II. vh után vettek el Magyarországtól.
olahmiki1959 2016 jún. 07. - 18:25:14
(31/42)
Nagyon vicces, mit mondjak...
Edmond Dantes 2016 jún. 07. - 08:31:48
(29/42)
Tanult fórumtársunk találó példája nyomán:

H o n g k o n g újabb 99 évre történõ b é r b e v é t e l é t -szóhasználatát átvéve: e l c s a t o l á s á t- kellene Nagy-Britanniának újratárgyalnia Kínával. Ha erre Nagy-Britannia (netán Kína) nem mutatkozik késznek, beugróként esetleg Magyarország kezdeményezhetne Hongkongról "e l c s a t o l á s i" tárgyalásokat Kínával. Semmi értelme? Nem baj, "de legalább a kérdést tûzzék napirendre".
Törolt Felhasznaló 2016 jún. 07. - 06:53:25
(28/42)
Csak mert ha erre gondolsz:

"miért zárkóznak el a Trianoni békeszerzõdés újratárgyalásától"

ennek nem sok értelme van. A válasz ugyanis az lenne, hogy egyáltalán miért kellene nem elzárkózni vagy melléállni?
Mi értelme lenne a békeszerzõdés újratárgyalásának?
Te magad írtad, hogy nem a régi területek visszakövetelése lenne a cél. Akkor mi?
Mit kellene (lehetne) - szerinted - elérni ezzel az újratárgyalással? Ezt eddig egyáltalán nem fejtetted ki.
olahmiki1959 2016 jún. 06. - 22:26:44
(27/42)
"Akkor: mi a kérdés amit napirendre kellene tûzni?"

Hogy mikor indul a kanizsai gyors?...:)))
Törolt Felhasznaló 2016 jún. 06. - 19:17:53
(26/42)
"A kérdést tûzzék napirendre!"

Akkor: mi a kérdés amit napirendre kellene tûzni?
olahmiki1959 2016 jún. 06. - 18:51:08
(25/42)
Micsoda? A Trianon elõtti Nagy-Magyarország visszaállítása?
Mert az - akárhogy magyarázza bárki - igenis ökörség." - írod.

Jajj!
Indítsak olvasási és szövegértési tanfolyamot?
Semmi kedvem hozzá.
De azért javallom, hogy mielõtt vagdalkozni kezdesz, figyelmesebben olvasd el azt a szöveget, amire aztán válaszolsz.
Mit írtam én? Idézem:
"Nem azt mondom, hogy adjanak vissza mindent, amit elvettek, de legalább a kérdést tûzzék napirendre..:)"

Érted?
A kérdést tûzzék napirendre! - ezt írtam.
Szó sem volt Nagy-Magyarország visszaállításáról- ennyi realitásérzéket azért kinézhetnél belõlem...
Viszont vallom, és meggyõzõdésem, hogy igenis, a témát napirendre kellene tûzni, már csak azért is, hogy megtudjuk, és kiderüljön, hogy a nyugati politikusok vajon mitõl vannak ennyire besz.rva, ha Trianon kérdése szóba kerül.
Nagyon tanulságos lenne...

Egy utolsó gondolat.
Te valószínûleg nálam tájékozottabb vagy a történelemben és a közélet kérdéseiben.
Tudsz-e példát mondani a Föld nevû bolygón arra, hogy egy országnak a kétharmadát elcsatolták? Sõt, nem is a kétharmadát, hanem csak egy kis részét, egy földdarabot, egy szigetet, vagy bármit?

Szerintem nem tudsz ilyen példát mondani, mert valószínûleg nincs.
Ljerk 2016 jún. 06. - 17:58:11
(24/42)
Az a baj, hogy senki nem tud akkor sem, ma sem logikusan gondolkozni.

Az elsõ világháborúba minket bevittek az osztrákok és a németek, nem volt igazi választásunk.

Kik miatt lett nekünk Trianon ? Egyrészt a németek és az osztrákok miatt, mert elvesztették a háborút, és a gyõztesek azt csináltak amit csak gondoltak.

1920 után 20 évig ment a féligaz-félhazug propaganda, hogy kik miatt volt Trianon. Vajon szidták-e azokat is akik bevittek bennünket az elsõ világháborúba, ahol mi magyarok NEM nyertünk volna semmit - és mint kiderült csak együtt vesztettünk velük?

Ja, nem azt elfelejtették.

A második világháború elõtt már szabadon választhattunk volna, de a féligaz propaganda miatt saját magunkat hülyítettük meg és ÚJRA azokhoz csatlakoztunk, akik miatt elvesztettük a területeinket. Horthy érezte, hogy azért ez nem lesz igazán jó a magyarságnak és megpróbált "kiugrani" - de addigra a féligaz-félhazug propaganda által meghülyítettek már nem engedték ezt. Így sikerült, hogy ugyanazok oldalán vesztettünk.
Törolt Felhasznaló 2016 jún. 06. - 17:16:52
(23/42)
Nagyon is élõ probléma és kérdés?
Micsoda? A Trianon elõtti Nagy-Magyarország visszaállítása?
Mert az - akárhogy magyarázza bárki - igenis ökörség.

Viszont a II. bécsi döntés utáni Magyarországnak már lenne értelme.