Angyalok háborúja

Bakancslistához adom
The Prophecy
amerikai horror, 98 perc, 1995

Értékelés:

56 szavazatból
Szerinted?

Néhány angyalt rettenetes féltékenység gyötör amiatt, hogy Isten az embereknek adott lelket, nekik pedig nem. Fellázadnak hát az Úr ellen, és hadsereget szerveznek egy újabb égi csatához. A lázadókat Gábriel (Christopher Walken) vezeti, akinek a harchoz egy gyilkos vezér lelkére van szüksége. Simon (Eric Stoltz) a jó oldalt képviseli, és tisztában van azzal, hogy meg kell akadályoznia ezt a szörnyű összecsapást, ezért a halott tábornok lelkét egy kislány testébe rejti. Mindeközben egy papi múlttal rendelkező nyomozó (Elias Koteas) is belekeveredik az ügybe.
Gábriel megöli Simont, és mindenkin átgázol, hogy véghezvigye szándékát, ám az utolsó pillanatban Lucifer (Viggo Mortensen) közbelép.
Forgalmazó: Flamex

Stáblista:

Alkotók

Hozzászólások

Szerinted?
5/10
tonijani@gmail.hu 2020 dec. 31. - 15:20:24 5/10
Nagyon unalmas volt. Rendkívül gyenge színészi alakítások (talán Christopher Walken kivételével), harmatgyenge sztori tele logikátlanságokkal. Nagyon nagy jóindulattal 5/10 .
offtopic
kettyo 2020 nov. 01. - 15:16:25
Gyerekek, mi ez a durva offolás??? Az egész első oldalon alig van hozzászólás, ami a filmhez kapcsolódik...
cellasto 2014 nov. 04. - 11:14:45
akkor én csak ennyit mondhatok:

walken miatt már érdemes megnézni mindegyik részét :)
nem klasszikus értelembe vett horror,de azért megállja a helyét :)
boom47 2014 márc. 07. - 22:52:22
HA:
erõszakos = egyenes, õszinte, nyílt
szûklátókörû = nem hisz el mindent bemondásra
nem akarod meghallani amit mondanak neked = gondolkodsz

akkor azt hiszem twillight pártján vagyok.
offtopic
twillight 2011 jan. 20. - 09:48:57
Értsd: azt mdod, a TE istened semmilyen módon nem bizonyítható, nem volt bizonyítható, és nem lesz bizonyítható. Kérdsem én, akkor mi alapján állítod hogy egyáltalán létezik?
A válasz hogy nincs rá alapod. Akkor viszont föl sem merül a kérdés.

A "hit"-nek amúgy vagy 3 definícióját is elkülömnítik, korántsem olyan egyszerû az a definíció.
Az elsõ az olyan mindennapi saját megfigyelésekkel kapcsolatos, mint a gravitáció (azt hisszük, hogy igen, minden "'le" fog esni), vagy hogy a világ nem tûnik el ha becsukjuk a szemünket.
A második a "megbízható forrás"-sal kapcsolatos, azaz ha X forrás eddig legalább túlnyomó többségben igaznak bizonyult, akkor bármit állít legközelebb, azt igaznak fogadjuk el (míg be nem bizonyosodik az ellenkezõje). Erre jó példa pl. a szakkönyvek, szakemberek esete.
A harmadik a "vallásos hit" kategóriája, amikor a) semmi alapod nincs a feltételezés megtételére b) a bizonyítékok ellene mutatnak a feltételezésnek. Ebbõl belátható hogy a vallásos hit nagyon könnyen káros, és legjobb esetben is flösleges, értelmetlen, irracionális.
Shaba 2011 jan. 20. - 01:18:45
A vita õsi, míg megoldatlansága õseink hagyatéka. Nincs megoldás, mert almában kísérli meg felfedezni és bemutatni a körtét. Itt nem érvényesül a vállrándítás, hogy: na és, gyümölcs-gyümölcs.

Hogy mi a kereszténység, könyvtárakra rúgó szakirodalom foglalkozik ezzel. Hát aztán? Közelebb vinne ez akár csak egy iótával is a lényeghez? Ha definiáljuk? Ha másokkal lenyeletjük a magunk definícióit?

A Biblia ismerete még nem Isten ismerete. A sátán a mindenségben nem ellenpólus, tehát Isten ismeretében az sem lendít elõre, ha konkretizáljuk a gonoszt, és ellenpontba hajlítva következtetünk aztán belõle a jóra.

A gonosz hiánya még nem jóság. Vajon a jóság hiánya gonoszság?

Aki Istent megragadni vágyik, és erre logikai vagy épp természettudományos eszközöket, válaszokat venne igénybe, a puszta levegõt markolja. A tudás és a hit tartománya között húzódó határvonal nem átjárható. Egymásnak idegen szférák. Ami okadatolt, tényszerû tudás, már nem lehet hit. A hit definíciója ugyanis – paradox módon, látszólagosan ellentmondva a célzott tárgykörnek – nagyon is egzakt: a hit a semmi más módon nem érzékelhetõ dolgok, más úton meg nem szerezhetõ tapasztalatok birodalma.

A tudásom nem a hitem. Vajon a becsületem azonos mások rólam alkotott véleményével? Élére állítva a dilemmát, ad absurdum: van egyáltalán köze hozzá?

Istenre nézve nincsenek használható képletek, újrahasznosítható élmények, kísérleti vagy épp analitikai paradigmák. Ha emberi természetbe zsúfolható karakterrõl szólunk, akkor már nem szólhatunk Istenrõl, mert Isten nem ember. A nyelv (és a nyelvek legtöbbje) ezért használ rá értelmileg is más fogalmat, ezért különbözteti meg.

Hogy ki hisz s ki nem, és ha igen, akkor pontosan kiben-miben is, az egyéni szociális probléma vagy sajátosság. Magánügy. Istent a rá vonatkozó hit alaptézisnek veszi, kiindulópontnak, így aztán létének akár csak teoretikus kiiktatásával is az egész felépítmény dugába dõl, és a magyarázatok önnön értelmetlenségükbe fulladnak. Mikor a hit mezején kóválygunk, Isten nem megkerülhetõ. Ha pedig Istennel mint faktummal számolunk, akkor már az ember sem kerülhetõ meg.

Isten önmagának nem tesz fel kérdéseket.

Át lehet nyálazni bizonyos szent iratokat, régmúlt korok és népek hagyatékaként maradtak ránk ilyenek szép számmal. Hogy most épp kanonizáltak-e vagy csak apokrif mûvek, másodlagos szempont. Amirõl vallanak, a lényeg. Amirõl nem szólnak, a titok. Ami kérdést meg sem fogalmaznak, az méltó csak továbbgondolásra. A szájbarágás sehova nem vezet, legkevésbé Istenhez.

Használható szavaink, fogalmaink tárháza e téren édeskevés, érzékeink elégtelenek, s idõnk is oly könnyen és gyorsan múló. Fogyatékosságaink ránk vallanak, nem Istenre, ha ugyan kutatjuk. Keserû lemondásunk, lázongásunk vagy e téren elszenvedett sorozatos kudarcunk nem szorítja Õt sem skatulyába, sem satuba. Ha Õt tekintjük, sem elégedettségre, sem pánikra nincs különösebb okunk. Amit a világból megtudhatunk, magunkévá tesszük, amit meg hinni akarunk, részévé leszünk annak. Gondolataink ránk vallanak, még ha Istent célozzák is.

Életünk értéke – ha isteni eredetû, ha más folyamat eredménye – nem mások ilyen vagy amolyan válaszaiban rejlik. Kétes értelmet adna annak, ha így lenne. Jóval inkább a bennünk felmerülõ, megfogalmazódó, majd fel is tett kérdésekben van.

És ezek egy része vonatkozhat akár... Istenre is. Mindegy: hisz' mindenképpen emberi szó.
2/10
ariskerase 2011 jan. 19. - 23:41:48 2/10
Elég gyenge film.
offtopic
Thousand Lakes 2010 dec. 21. - 02:32:06
Nem, azt dönts el, hogy szerinted e világiak vagy nem.
offtopic
Thousand Lakes 2010 dec. 21. - 02:30:50 Előzmény twillight
"Itt és most közlöm neked utoljára hogy kinyírja az egész emberi fajt, mert olyan mint a drogos aki azt hiszi tud repülni."

Te írtad. Én inkább nem ragozom tovább. Esetleg parancsolj rá Anditosra, hogy ne csemegézgessen innen-onnan, ne mixelje a különféle hiedelmeket.
twillight 2010 dec. 20. - 09:46:57
Még mindíg nem érted látom:
"Az addig oké, hogy el kellene hinnie az egészet, de van, aki mégsem hiszi el, mert tojik rá" - akkor vagy tojjon az egészre, vagy itt és most közlöm neked utoljára hogy kinyírja az egész emberi fajt, mert olyan mint a drogos aki azt hiszi tud repülni.
offtopic
Thousand Lakes 2010 dec. 20. - 04:43:37 Előzmény twillight
Teljesen mindegy hányszor ismételed, attól nem lesz úgy. Az addig oké, hogy el kellene hinnie az egészet, de van, aki mégsem hiszi el, mert tojik rá, hogy mi van elõírva. Azaz a te szavaddal élve: nem tartja tiszteletben a játékszabályt. Mondjuk megalkotja a saját külön bejáratú szabályait és vallását.
Gyorsan hozzá is fûzöm, hogy szerintem ez csak jó, mert ez is bomlasztja egy kicsit a totál elavult, de mélyen bebetonozott intézményes keresztény vallást, repedezteti a falait. Azért is szoktak egyesek annyira óbégatni az ezotéria ellen.

"A kereszténység pedig csakis vallás. mi más lenne? Tán télapó?"

Dehogy csakis vallás. Szerintem olvastál már Dantét, Goethét, Madáchot, ergo a kultúrád részét képezik.
(Pl. azt mondja: "A Faust egyik mesteri iróniával megírt jelenetében a „keresztény” ördög elveszetten bolyong a „klasszikus Walpurgis-éj” õneki ismeretlen szörnyetegei között. A germán Walpurgis-éjben tökéletesen otthonosan mozgott, de a hellén mitológia idegen számára, mert „a pogányoknak külön pokluk van”. Semmi sem jellemezheti jobban Goethe felvilágosult relativizmusát. A kereszténység nála csak egyik arca a sokarcú emberi kultúrának. A Faust agnosztikus mû. Isten szerepeltetése a mennyei prológban ironikus díszlet csupán."
http://www.hagiosz.net/?q=irodalmiordogok )

De a Biblia - le a kalappal elõtted, hogy végignyüstölted - ismerete is ilyen, te ismered a keresztény mitológiai alapirodalmat, akkor is, ha nem vallásosan értelmezed, nem hiszel benne. Sõt, szerintem a kereszténymentes kultúra valahol ott kezdõdik, hogy nem olvassuk (rendesen) a Bibliát. Ha régi mitikus történeteket akarunk olvasni, van helyette sok más.

"Az "isten hozott" NEM keresztény, hanem teista kifejezés, lévén nem nevez meg egyetlen istent sem név szerint."

Csak látszólag csupán teista, mert Magyarországon a kereszténység nagyon elterjedt, ezért kézenfekvõ alapértelmezésben magyar vonatkozásban kereszténynek tekinteni. A közszemlélet az érdekes, kinek mi ugrik be elõször róla, ha rákérdeznek, hogy milyen isten. Le merem fogadni, a keresztény isten (mi az?) egy ilyen közvélemény-kutatásban sajnos még mindig túlsúlyban lenne.
Vagy szerinted abban az ominózus preambulumban az "Isten a történelem ura" kifejezéssel nem holmi keresztény istenre utaltak?

Te nem használod, de azt ugye nem mered állítani, hogy nincsenek nem istenhívõk, akik használják?
A nyelvi érvemre nem sok az, amit felhoztál.

Hogyne, van a keresztényeknek saját vallásos kultúrájuk, de továbbra is állítom: a keresztény kultúra a nem hívõké is. A kultúrájuk beitta magát a nem hívõk kultúrájába is, illetve a kettõt nem lehet élesen elválasztani. Akkor lehetne tutira, ha mi magyarok soha nem is hallottunk volna érdemben a kereszténységrõl, vagy kb. akkora lenne és olyan régi a magyarországi kereszténység, mint a szcientológia.
Azt nem gondolhatod komolyan, ha például egy vallásos keresztény "elveszti a hitét", akkor minden keresztény kultúrával kapcsolatos egyéb csatolt árút is elveszít.

"A keresztény kultúra NEM a nemhívõké (sem az egyéb vallásba tartozzó nemkeresztényeké, akiket tipikus keresztény módon voltál oly szíves nemhívõknek nyilvánítani)."

Egyáltalán nem tipikus keresztény mód - bár ha az lenne, azzal is csak a véleményemet támasztanád alá, hiszen köntörfalazás nélkül szólva: ateista vagyok, ezért ha mégis tipikusan keresztény mód viselkedtem, az csak a keresztény kulturális hatásokból kifolyólag történhetett -, hanem történetesen a kereszténység van fókuszban (legalábbis erre kellene utaljon a kontextus, vagy az a nem teljesen elhanyagolható tény, hogy éppen egy angyalos topikban beszélgetünk - de ha rosszul írtam, hát rosszul írtam, nem lényeg), ezért a hit - nem hit mostan rájuk értendõ.

Egyébként ezektõl a szókiemelésektõl, felesleges hangsúlyozásoktól igazán megkímélhetnél. Nem vagyok analfabéta. És én inkább erre mondanám, hogy tipikusan keresztény mód és modor. Mint azt te minden bizonnyal tapasztaltad, a református Parókia portál fórumán írnak többen is így, mint a hülye gyerekek. Illetve az Egyenes beszéd címû tévémûsorban beszél ennyire szájbarágós stílusban Kálmán Olga. Ha még egyszer így írsz nekem, összezárlak vele egy hétre.
offtopic
Thousand Lakes 2010 dec. 20. - 03:42:48
Ha nem e világiak, de mi e világiak vagyunk, akkor nincs mirõl beszélni, erre céloztam az elõbb.
Ezért döntsd el, hogy az angyal megjelenik-e ebben a világban vagy sem. Ha megjelenik, akkor máris e világi.
offtopic
Thousand Lakes 2010 dec. 20. - 02:52:41
Nagyon jó, hogy tolmácsolod, hogy mit mondott. Tehát azt mondod, az angyal nem tapasztalható fizikailag. Oké, ez esetben nincs mirõl beszélni. Ennek fényében ezt nem tudom hová tenni: "Elég ha "hallod", érted amit mond."
twillight 2010 dec. 18. - 13:46:53
"fórumokon okoskodni" sajna azért kell, mert a hülyeség még létezik. Fórumon vagy bárhol - fel KELL lépni.

Az ugyan igaz, hogy az ember alkalomadtán mérgez ezt-azt (nem mintha a többi élõlény nem tenné), de egyfelõl szó nem volt hasznosságról, másfelõl azt mondtam: semmi nem tudja helyettesíteni. Az (ismert) élet túlélése az embertõl függ, mivel az ember képes arra, hogy alkalmazkodjon bármilyen felételhez. Erre semelyik más (ismert) élõlény nem képes.
Így bármilyen is az ember, nincs mellette alternatíva.
Egyébként pedig az ember megváltozhat. Termszetesen ehhez az kell, hogy a vallás barbaizmusától megszabaduljon (többek között).

Gyûlölet - nem igaz. De hogy ellenzem, az hótbiztos. De vajon nem épelméjû dolog ha ellenzem hogy az életemre törjenek, hogy a nemi erõszakot házassági rítusnak tekintsék, hogy minden bizonyíték ellenére azt terjesszék: "a Föld lapos!"? Vagy szerinted az a normális, ha - mint a keresztények hiszik - öncsonkításba kezdek, nyomorúságban élek, és utód nélkül halok meg?

Amúgy onnan tudni hogy épelméjû vagy-e, hogy a bizonyítékoknak megfelelõ vagy ellentmondó-e a hited. A vallásosaké ellentmond a bizonyítékoknak. De ezt már mondtam.

Továbbá ez nem vallásos témájú film. Ez vallásos HÁTTERÛ film, amúgy meg egy jó kis misztikus akciófilm erkölcsrõl és hasonlókról. A meséket szeretni pedig nem kivetnivaló - amíg nem kezde azt terjeszteni hogy Piroska létezõ személy volt, és a Farkas tényleg megette Nagymamának öltözve.

Végül pedig én úgy látom tudok változtatni a világon. Minél többen kiállnak ugyanis, annál nyilvánvalóbb lesz mindenki számára, hogy - jelen esetben - a vallás többé nem tartható. És bár a legtöbben ilyen vagy olyan formában MÉG vallásosak, de arányuk napról napra csökken!

És most tekintsünk el attól, hogy a "pogányság" értelmetlen szó (egyszerûen annyit jelent "nem az én vallásom tagja hanem egy másiké"), és hogy az ateizmus semmilyen formában nem szuszakolható be a "pogányság" terminusba.
offtopic
twillight 2010 dec. 17. - 22:53:16
Ám a hitük a vallásosaknak nem igaz.
Ha meg aszondod, mmost nem tudjuk (pedig dehogynem), akkor kevésbé boldogok, stresszesebbek, valamint hajlamosabbak mindenféle elõítéletre és elmebetegségre. És ez tény.

Az életnek nincs értelme azon túl hogy éld. Aki holmi istenben találja meg az élet értelmét, az hamis alapra épít, és így potenciálisan hátrányba kerül azokhoz képest, akik nem pazarolják az idõt erre a felesleges hitre (hogy egyéb következményekrõl már ne is beszéljünk).

Lévén, hgy az õrület egyik defníciója, mikor az illetõ a bizonyított valóságnak ellentmondó dologban hisz, a vallásosak igenis õrültek.
Mindenféle jó tulajdonsága persze ETTÕL FÜGGETLENÜL lehet, de valószínûbb hogy nem lesz, lévén számára az istene akarata a fontos a jóság, becsület, erkölcs és minden más felett.

Lévén, hogy a vallásosak mióta léteznek próbálják kiírtani az egész emberiséget (persze elõbb mindenki mást magukon kívül), igenis meg kell fosztani õket ezen hitüktõl. Nem lehet ugyanis békességben élni olyannal, aki abban hisz, hogy meg kell ölni téged (l. keresztények, zsidók, muszlimok stb.). Ez olyan ötlet, mint nem büntetni a gyilkosokat, rablókat, erõszaktevõket, henm "békében kell élni velük, el kell fogadni õket" hogy a Te szavaiddal éljek.

Az emberiség az EGYETLEN (ismert) faj, aminek lehetõsége van elkerülni nemcsak saját végzetét, de minden más pusztulását is megakadályozhatja, beleértve a világegyetemét is amennyiben szükséges. Az ember nélkül ez a bolgyó, a Föld, nem lenne semmi más, csak egy rothadó szarkupac jövõ nélkül.
offtopic
twillight 2010 dec. 17. - 20:27:32
A többség vallásos - sajnos.
A népesség növekszik - sajnos.
A vallásosság káros - de mivel megy ez a "pick&choose" magatartás, így nehéz leszámolni vele.

Sajnos a vallásosak hajlamosak - mint Te is az iménti hsz-edben - azért imádkozni hogy kipusztuljunk, hogy mielõbb dögöljön meg mindenki.
Ez a hozzáállás pszichiátriai kezelést igényel (kivéve persze ha vallásnak hívják).
offtopic
twillight 2010 dec. 17. - 18:11:43
Elötelezni magad egy vallás felé azonos azzal, hogy elfogadod annak leírt tanításait, és közösséget vállalsz hivatalos tetteivel.
Ez a kereszténység esetében azt jelenti, hogy minden egyes keresztény hiszi a bibliát elejétõl a végéig, és felõs a boszorkányégetésekért és az összes többi gyalázatért.

A vallás és az ateizmus is egyrõl szól: mit gondolunk a világról.
Amennyiben a hitünk megegyezik a valósággal, túlélhetünk. Amennyiben ellentmond neki, biztosan kihalunk.
Errõl szól az egész.
offtopic
Anditos 2010 dec. 17. - 15:10:02
Köszi az érdeklõdést, talán meg is írom majd priviben. :-)
offtopic
Anditos 2010 dec. 17. - 15:08:39
Igen, nagyon nehéz túllépni a 3D-s gondolkodásmódon, mert az gondoljuk, az ember a legtökéletesebb, legokosabb, legfejlettebb lény, és amit az ember a korlátolt (nem pejoratív értelemben, hanem funkcionálisan) szemével nem lát, az nem is létezik. :-)
offtopic
Anditos 2010 dec. 17. - 13:39:36
Ha most azt írnám, hogy én láttam már angyalt, azt írnád, hogy 1, hiszi a piszi, messzirõl jött ember azt mond amit akar, stb. 2, valami tudatmódosító hatására véltem úgy, hogy az egy angyal, ergo képzelõdtem. Engem nem érdekel, hogy bárki elhiszi e avagy sem, mert nincs jelentõsége. Én már régen nem HISZEK, mert TAPASZTALTAM, ezért többé nem mondhatom, hogy angyalok nem léteznek, mert akkor lennék igazán ostoba. Ezért nem látom értelmét tovább errõl vitázni.
Összes hozzászólás