Színház

Macbeth

táncelőadás, magyar, 2015.

Értékelés:

1 szavazatból
Szerinted?

Akárcsak William Shakespeare életműve, az olthatatlan hatalomvágytól sújtott gyenge ember archetípusa és sorsdrámája is örök. A Macbeth című tragédia halhatatlan tanulsága, hogy a félreértelmezett hivatástudat, a beteges nagyravágyás és a hamis uralkodói szellem pusztító, torz lelkivilágú figurákat szül. A történelem krónikájában és napjainkban ugyanúgy feltűnnek azok, akik érdemeik és kiemelkedő képességeik hiányában erőszakkal, csalással, vagy ügyeskedéssel ragadták magukhoz a hatalmat. Amikor a fölöttünk álló, dilettáns és rossz vezetők miatt szenvedünk, Shakespeare megnyugtató igazságot szolgáltat számunkra Macbeth tragédiájával.

Macbeth-nek, a norvégok és a lázadó skótok fölött győzedelmeskedő hadvezérnek három boszorkány megjósolja, hogy egy napon Skócia királya lesz. Macbeth felesége segítségével megöli a királyt, hogy beteljesítse a jóslatot. Macbeth elől ugyan minden akadály elhárul, hogy Skócia trónjára lépjen, de az uralkodást nem tudja élvezni, mert örökké attól retteg, hogy hatalmát valaki veszélyezteti. Az idő múlásával egyre inkább kényszerképzetei foglyává válik, ezért gyilkosokat bérel fel, hogy végezzenek a számára gyanús elemekkel. A szörnyű vérontás közepette Macbeth újból fölkeresi a boszorkányokat, akik kétes jóslataikkal ismét hamis illúziókba ringatják, miközben a háború már gőzerővel készül Macbeth és Skócia trónja ellen.

Az eredetileg a középkori kelta Holinshed-krónikából származó Shakespeare művet belengi az erőszakos tettekkel és a kísértő bűntudattal teli legendák misztikus hangja és sejtelmes atmoszférája. A babonák és a látomások világa, továbbá a Shakespeare-mű misztikuma, motívum- és szimbólumgazdagsága kiváló alapanyag a tánc- a mozdulatművészet számára.

A(z) Nemzeti Táncszínház előadása

Bemutató időpontja:

2015. március 6., Nemzeti Táncszínház

Stáblista:

Hozzászólások