Személy

Wonke Rezső

operatőr, rendező, zeneszerző

Hozzászólások

10/10
LajtaJ 2014 máj. 03. - 14:42:17 10/10
Wonke Rezsõ mûveinek felsorolásából kimaradt a Kereszthegy címû film, amelyben a székely határõrök 1944-es hõsi helytállásának állít emléket.
10/10
LajtaJ 2014 ápr. 30. - 18:42:11 10/10
Dicsõség a székely határvadászoknak!
Kereszthegy 1944.


1944. szeptember 3-án a Békás-szorostól délre és északra is Magyarország földjére léptek a szovjet hadsereg felderítõi. A támadó szovjet csapatokat a hozzájuk képest maroknyi székely erõ német segítséggel sem tudta megállítani, de jelentõsen lelassították az elõrenyomulást.

Percekig szólt a vastaps április 29-én, kedden délután az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Kereszthegy címû, játékfilmes elemekkel illusztrált dokumentumfilm díszbemutatóját követõen.

A Gyergyói-medencében 1944 õszén zajló harcokat bemutató filmet a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Fõosztálya, illetve a HM Zrínyi Nonprofit Kft. készítette el koprodukcióban, a Magyar Mûvészeti Akadémia közremûködésével.

A film forgatókönyvírója és rendezõje két fiatal történész. A gyergyóremetei Nagy József – aki a székelyföld második világháborús hadtörténetével foglalkozik – több mint öt éve készít interjúkat a harcokban részt vevõ veteránokkal.

Bárány Krisztián újságíró – az MNO munkatársa, videoújságírója és a SZEMbeszéd történelmi blog szerkesztõje – 2005-ben a kolozsvári tudományegyetem ismerkedett meg Nagy Józseffel és a 65. határvadászcsoport történetével. A két egyetemistában akkor és ott fogalmazódott meg, hogy a témát fel kell dolgozni, s talán egy filmnek kellene születnie.

Felkeresték a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Fõosztályát, amely fantáziát látott az ötletben, és igyekeztek megkeresni a film elkészítéséhez szükséges forrásokat. Az anyagiak egy részét a fõosztály teremtette elõ, ugyanakkor partnernek felkérte a HM Zrínyi Nonprofit Kft.-t. A Zrínyi Kft. nemcsak anyagiakban állt a dokumentumfilm mellé, hanem felvállalta annak teljes produkciós vezetését is. A cég keretei között mûködõ Katonai Filmstúdió teljes eszköztárával és szakembergárdájával vett részt a megvalósításban, a vezetõ rendezõi feladatokat Wonke Rezsõ stúdióvezetõ látta el.

Hetven esztendõvel ezelõtt, 1944. szeptember 3-án a Békás-szorostól délre és északra is az akkori Magyarország földjére léptek a szovjet hadsereg felderítõi. A támadó szovjet csapatokat a hozzájuk képest maroknyi székely erõ német segítséggel sem tudta megállítani, de jelentõsen lelassították az elõrenyomulást. A kedvezõ terepviszonyoknak és a jó szervezésnek köszönhetõen a Maros-völgyben szeptember közepétõl több mint három hétig sikerült feltartóztatni a szovjetek elõretörését és ezzel a Torda térségében küzdõ magyar 2. honvéd hadsereg részeit megóvni a bekerítéstõl.

1944. október 8-án a székely katonák csak parancsra ürítették ki állásaikat és vonultak vissza elsõsorban azért, mert a hegyeken át megkerülõ hadmozdulatot végrehajtó szovjet alakulatok már a védõk háta mögötti területet fenyegették.

A 65. székely honvéd határvadászcsoport harcait bemutató filmet részben eredeti helyszíneken – a Gyergyói-medencében, Gyergyóremete, Gyergyóditró, Gyergyótölgyes, Borszék körzetében –, részben pedig az MH Altiszti Akadémia csobánkai kiképzõ bázisán forgatták. A film a korabeli katonaéletrõl és a székely határõrség mindennapjairól is képet ad. A forgatáson a második világháború óta nem látott magyar katonai egyenruhákkal dolgoztak, ezeket a soproni Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület, valamint a Magyar Tartalékosok Szövetsége Hagyományõrzõ Tagozatának tagjai viselték.
gtothistvan 2012 júl. 26. - 20:36:58 Előzmény Ford Mustang
És milyen termékeny.
Ford Mustang 2011 dec. 01. - 03:55:56
Jó rendezõ.